Seleninntak og helsemessige resultater

Selen og god helse. Hvor mye trenger vi? Hvordan får vi det? Generelt vet ikke vår familie og venner hvor viktig selen er for god helse. Kroppen vår kan ikke lage selen. Vi er avhengige av mat for å få et tilstrekkelig daglig inntak av dette essensielle sporstoffet.

Laks er rik på selen
Avhengig av hvor vi bor, kan seleninnholdet i maten være for lavt. Wang og kolleger [2023] anslår at omtrent en milliard mennesker over hele verden mangler nok selen i kostholdet.
I mange deler av verden har jorda og maten et lavt innhold av selen. Derfor varierer det daglige inntaket av selen betydelig. Mange har et utilstrekkelig inntak og risikerer dermed dårlig helse som følge av dette. For eksempel, i store deler av Europa, og Midt-østen er det utbredte rapporter om suboptimal selenstatus. Tilskudd er nødvendig i selenf-attige områder [Stoffaneller & Morse 2015].

SELENINNTAK OG DANNELSE AV SELENOPROTEIN

Vi har bruk for et tilstrekkelig inntak av selen for å kunne danne de 25 kjente selenoproteinene, som har forskjellige vevsfordelinger og biologiske funksjoner hos mennesker. Selenoproteinene bygger inn selen som en komponent av den 21. aminosyren, selenocystein [Schomburg & Schweizer 2009]. Les mer

Selen, selenoproteiner og virusinfeksjoner

Selen er et viktig mikronæringsstoff, som mennesker ikke kan danne. Derfor må vi få det fra kostholdet vårt. Seleninnholdet i kostholdet vårt avhenger av om jordbruksjorda og maten er rik eller fattig på selen. Faktisk er det overraskende store forskjeller i seleninnholdet i ulike deler av verden [Zhang 2020a].

Woman sneezing
Selenmangel og nedsatt ekspresjon av seleno-proteiner har vært assosiert med den sykdomsfrem-kallende effekten av flere virus.

Via sin inkorporering i 25 kjente seleno-proteiner er selen nødvendig for en rekke biologiske funksjoner. Zhang og kollegaer [2020a] lister opp følgende biologiske funksjoner til selen og selenavledede selenoproteiner: 

 • Antioksidantfunksjon
 • Antiinflammatorisk funksjon
 • Antiviral funksjon
 • Cellulær redoksfunksjon
 • Immuncellefunksjon
 • Beskyttelse av det kardiovaskulære systemet
SELENOPROTEINFUNKSJONER RELEVANTE FOR VIRALE INFEKSJONER

Selen- og selenavledede selenoproteiner som glutationperoksidaser (GPX), tioredoksinreduktaser (TXNRD) og endoplasmatisk retikulum-assosierte selenoproteiner påvirker viral patogenisitet. Blant annet reduserer disse antioksidant-selenoenzymene omfanget av oksidativt stress generert av virale patogener. Unnlatelse av å motvirke oksidativt stress kan resultere i mutasjoner i det virale genomet fra godartede til svært virulente stammer [Zhang 2020a]. Les mer

Selentilskudd til vegetarianere og veganere

Får vegetarianere og veganere i seg nok selen fra kostholdet? Det er et viktig spørsmål da antall vegetarianere øker, av etiske og miljømessige årsaker. Hvordan måler vi selenstatus i forskjellige grupper av mennesker?

Vingård i Tyskland med selenfattig jord
Landbruksjorda i store deler av Europa inneholder et suboptimalt innhold av selen. Som følger er plantene som dyrkes på denne jorda også fattig på selen. På bildet: En vingård i Tyskland.

Selen er et essensielt sporstoff, som betyr at vi må få det fra maten eller fra kosttilskudd. Menneskekroppen danner ikke selen. Det kroppen danner er selenoproteinene, hvor selen i aminosyren selenocystein er en viktig aktiv komponent.

Especially in large parts of Europe and the Middle East, the soil and plants have a relatively low content of selenium. In many countries, livestock are supplemented with selenium to improve nutritional intake and health, and to avoid selenium deficiency syndromes. Les mer

Selen, immunfunksjon og DNA-reparasjon

Selen er et sporstoff, som er viktig for DNA-reparasjon, for en god immunfunksjon og for en nedsatt dødelighetsrisiko.

DNA dobbel helix
Cellestudier, dyremodeller og humane kliniske studier tyder på, at en optimal tilførsel av selen er nødvendig for å forbedre prosessen med reparasjon av DNA-skader.

Mikronutrient Informations-senteret, som betjenes av medarbeidere fra Linus Pauling Instituttet ved Oregon State University, har pålitelig informasjon om de vitaminer, og mineraler og sporstoffer, som brukes i kosttilskudd.

I dag vil jeg oppsummere den informasjonen, som senteret gir om selen og supplere med informasjon fra den seneste vitenskapelige forskningen.

EN INTRODUKSJON TIL SELEN OG SELENOPROTEINER

Selen er et sporstoff, som er livsviktig og som mennesker har bruk for, for at de selenavhengige selenoproteinene kan fungere som de skal. Fritt selen er sjeldent i kroppen. I stedet er selenet i kroppen typisk en komponent av selenomethionin, selenocystein og methyl-selenocystein. Les mer

Hva er en tilstrekkelig selenstatus?

Mange mennesker i verden lever i regioner med selenfattig jord og følgelig med selenfattig mat. Kroppen kan ikke danne selen, som er et viktig ikke-metallisk sporstoff som vi trenger i små mengder. En nylig gjennomgang av selenstatus og risiko for kardiovaskulær sykdom tyder på at en serum selenstatus under 100 mcg / l er forbundet med økt risiko for hjertesykdom, redusert treningskapasitet, redusert livskvalitet og dårligere prognose [Al-Murbarak].

 • Lavt inntak av selen betyr lav selenstatus.
 • Tilstrekkelig selen er nødvendig for dannelsen av aminosyren selenocystein, som igjen er en vesentlig komponent i selenoproteiner.
 • Lav selenstatus over lengre perioder kan sette personer i større risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og autoimmune skjoldbruskkjertelsykdommer.
 • Tilstrekkelig seleninntak og status er nødvendig for god immunfunksjon og beskyttelse mot infeksjonssykdommer.

Doctors' conference

 • De som er spesielt sårbare for lav selenstatus er vegetarianere og veganere, gravide og ammende kvinner, overvektige, hiv-pasienter, nyredialyse-pasienter og personer som får parenteral ernæring samt personer, som bor i selenfattige områder.

Hvor er selenstatus sannsynlig lav?

Stoffaneller og Morse gjennomførte en omfattende studie – 143 referanser – av selenstatus i Europa, Storbritannia og Midtøsten. De konkluderte med at seleninntak og -status generelt er suboptimal i land i Europa og Midtøsten med noe mer variasjon i Midtøsten. De rapporterte at suboptimal selenstatus er utbredt i hele Europa og Storbritannia, hvor østeuropeiske land har et lavere seleninntak enn vesteuropeiske land. I landene i Midtøsten fant de forskjellige resultater, som muligvis var forårsaket av forskjellige matvaner og forskjellig import i forskjellige regioner og innenfor forskjellige sosioøkonomiske grupper [Stoffaneller & Morse]. Les mer

Kina og COVID-19-virus: Selenforbindelsen

Map of China
Kina har både områder med selenrik jord og dermed selenholdige matvarer og områder med selenfattig jord og mat. Forskerne har sammenlignet frekvensen av remisjon og dødsfall for smittede i henholdsvis selenrike og selenfattige områder i Kina. De fant ut at i områder med lavt seleninnhold er prosenten av remisjon lavere og dødsfallet høyere.

Kina og Corona-viruset vil alltid være forbundet i våre sinn. Imidlertid er det en annen viktig forbindelse som vi også bør være klar over: Selenstatus og dens effekt på COVID-19-viruset i Kina.

La meg forklare. Kinesiske, amerikanske og britiske forskere har publisert et brev i American Journal of Clinical Nutrition som dokumenterer en signifikant sammenheng mellom regional selenstatus og rapportert andel remisjonstilfeller for COVID-19-infiserte pasienter i Kina [Zhang 2020].

Forskernes data viser en statistisk signifikant sammenheng mellom andelen rapporterte remisjonstilfeller for COVID-19-virusinfeksjoner og selenstatus i Kina [Zhang 2020].

Selenstatus og prosentandel i remisjon etter COVID-19

Fra midten av februar 2020 samlet forskerne data fra nettstedet Baidu, som de beskriver som et ikke-statlig nettsted som kommer med daglige oppdaterte rapporter fra helsekommisjonen i hver av Kinas provinser. Les mer

Selen, levetid og aldring

Det er bemerkelsesverdige regionale variasjoner i blodets seleninnhold hos eldre. Forskjellene varierer fra 66 mikrogram per liter i Brasil og Tyrkia til 126 mikrogram per liter i Japan. Under 85 mikrogram pr liter er en dårlig selenstatus. Det ønskede nivået antas å være mellom 125-135 mikrogram per liter.

Vi ønsker at vi alle skal holde oss så unge og sunne som mulig så lenge som mulig. Aldring er uunngåelig. Hvordan kan vi utsette begynnelsen av aldringens biokjemiske og fysiologiske konsekvenser?

 • Fysisk aktivitet?
 • Kaloribegrensning?
 • Inntak av mikronæringsstoffer?

Selenstatus og eldre menneskers helse

Forfatterne av en oversiktsartikkel fra 2019 har funnet at det er et omvendt forhold mellom alder og selenivå i blodet. Høyere alder er assosiert med lavere innhold av selen i blodet [Robberecht 2019].

Utilstrekkelig inntak av selen fra kostholdet og dårlig selenstatus (<85 mikrogram per liter i blodet) kan øke risikoen for følgende skadelige helseeffekter [Robberecht]:

 • oksidativt stress (= ubalanse mellom skadelige frie radikaler og beskyttende antioksidanter)
 • nervecelleødeleggelse (nevroner)
 • demens

Selenstatus og biologiske og sosiale faktorer

En rekke faktorer må tas i betraktning når man undersøker forholdet mellom aldring, seleninntak og selenstatus. For det første er det betydelige regionale variasjoner i tilgjengeligheten av selen i jorden og i mat [Substances & Morse]. Les mer

Et normalt selennivå

Dr. Margaret P. Rayman, professor i ernæringsvitenskap ved University of Surrey i Guildford, sa i 2002: “Selenmangel er definert av Baum et al (1997) som et plasmanivå på <85 μg/liter, et nivå, som ikke oppnås i mange nordlige europeiske land”.

Selen er et viktig sporstoff, som er nødvendig for at cellene våre fungerer som de skal. Det er nødvendig i veldig små mengder, men det kan være en god ide å få tatt en blodprøve for å kontrollere serumselennivået.

Mayo Clinic Laboratories opplyser, at den normale konsentrasjonen i voksne menneskers blodserum er 70 til 150 mikrogram per liter (det samme som 70 til 150 nanogram pr. ml). Ifølge Mayo Clinic er den amerikanske befolkningsmiddelverdi 98 mikrogram per liter [Mayo Clinic].

Variasjoner i serumselennivåer

Mat, geografisk plassering, demografiske faktorer og miljøfaktorer er alle faktorer, som påvirker serumnivåer.

Følgende faktorer kan uavhengig forutsi en høyere selenstatus i USA [Park]:

 • mannlig kjønn
 • bor i de vestlige og nord midtvestlige regioner i USA
 • inntak av brød og oksekjøtt produkter
 • inntak av selentilskudd

Andre faktorer som uavhengig kan forutsi en lavere selenstatus i USA [Park]: Les mer

Seleninntak og helse

Mengde selen i matvarer kan være utilstrekkelig i store deler av verden. Det er rapporter om, at en suboptimal selenstatus er utbredt i store deler av Europa, England og Mellomøsten [Stoffaneller & Morse]. Kystregioner i USA har en tendens til å ha selenfattig jord. Store områder av Kina, Korea, Siberia, Tibet og New Zealand er lav-selen-områder. Lavt selenstatus er forbundet med en økt risiko for kreft, hjertekarsykdom og lidelser i skjoldbruskkjertelen [Tolonen].
De tidligere forskningsresultatene tyder på, at det er en U-formet forbindelse mellom seleninntak og helse. Ifølge en nylig rapport fra den mangeårige selenforskeren, professor Dr. Margaret P. Rayman, University of Surrey, England, er både selenmangel og for mye selen blitt forbundet med negative helseeffekter.

Tilstand som indikerer et behov for selentilskudd

Professor Rayman lister opp en rekke tilstander, som i forskningslitteraturen er blitt knyttet til selenmangel:

 • Keshans sykdom (en hjertemuskelsykdom forårsaket av en selenmangel sammen med en stamme av Coxsackie-virus)
 • Kashin-Beck sykdom (en beinsykdom, hvor selenmangel er en faktor)
 • Forøket viral virulens
 • Økt dødelighet
 • Dårlig immunforsvar
 • Problemer med fertilitet / reproduksjon
 • Skjoldbruskkjertel relatert autoimmun sykdom
 • Nedsatt kognition / demens
 • Type-2 diabetes
 • Risiko for prostatakreft
 • Risiko for kreft i tykk- og endetarm (hos kvinner)
 • Økt risiko for tuberkulose hos HIV-pasienter

Professor Rayman spesifiserer ikke et plasma/serum-selennivå for selenmangel.

Hun nevner en amerikansk studie : US National Health and Nutrition Examination Survey, som målte serum-selennivået til 13.887 voksne deltakere og deretter fulgte opp på dødelighet i opptil 18 år. Dødeligheten i denne undersøkelse viste en U-formet forbindelse mellom serum-selen og dødsfall med en serum selenkonsentrasjon på 135 mikrogram per liter i bundet av U-kurven [Rayman 2019]. Les mer

Vi må spare på selenreservene

Selen finnes kun i begrensede mengder. Et passende inntak fra kost og tilskudd er avgjørende viktig for menneskets helse. Vi er nødt til å bruke det nøye, og vi er nødt til at begynne å bygge opp lagre av det til bruk for kommende generasjoner.

Selen er et sporstoff det kun finnes i en begrenset mengde i verden. Det produseres primært som et biprodukt ved utvinnelse av kobber. Det gjenvinnes derimot ikke. Det er svært ujevnt fordelt på jordkloden.

Derfor varierer tilgjengeligheten av selen i gress og korn, samt i det neste trinnet i matkjeden i dyr betydelig fra region til region. Det humane seleninntaket varierer tilsvarende alt etter hvor på kloden man befinner seg.

Selen et livsviktig næringsstoff for mennesker
Størstedelen av verdens selenproduksjon finner sted i USA, Canada og Japan med mindre mengder fra Kina og Australia [Haug]. Det meste av den årlige produksjonen av selen anvendes til industrielle formål. Høyst 10 prosent av den samlede årlige produksjonen anvendes i gjødsel til landbruksjorden; langt mindre enn 10 prosent anvendes til kosttilskudd. Les mer