Selen og beskyttelse mot opphopning av kvikksølv i kroppen

Selv en relativt lav eksponering for kvikksølv under graviditeten kan svekke utviklingen av barnets hjerne og nervesystem. Heldigvis har tilskudd av et gjær-selenpreparat vist seg å kunne redusere opphopningen av kvikksølv betydelig i kroppens vev.

Kvikksølv i form av methylkvikksølv er et svært skadeligt biologisk giftstoff. Det utgjør en trussel for vår hjerne og nervesystem, samt vår lever og nyrer. For stor eksponering for methylkvikksølv kan forårsake hjerneskade og nerveskade.

Heldigvis kan selentilskudd hjelpe og det hjelper virkelig. Forholdet mellom kvikksølv og selen er en historie med en ironisk twist. I det omfang selen binder seg med kvikksølv i kroppen og deoksiderer kvikksølv – en meget god ting for oss – i samme grad stjeler kroppen selenet, som kunne blitt brukt til dannelse av viktige selenoproteiner med deres viktige biologiske funksjoner.

Vår beskyttelse mot kvikksølvs giftige virkninger innebærer færre av de selenoproteinene som fungerer som antioksidanter og nøytraliserer skadelige frie radikaler, færre selenoproteiner som kan styrke immunforsvaret og skjoldbruskkjertel funksjonen og færre selenoproteiner som reduserer risikoen for kreft. Les mer

Selen og coenzym Q10 og hjertehelse

Kvinne som spiller tennis
Det synes å være en spesiell biologisk sammenheng mellom selen og coenzym Q10, slik at de i kombinasjon kan gi betydelige helsemessige fordeler for hjertet.

Mine tanker blir ved med å vende tilbake til spørsmålet om hjertehelse og den rollen, selentilskudd spiller for hjertehelsen. Det vil muligvis overraske mange av dere, fordi vi pleier å tenke på selentilskudd primært til forebyggelse av kreft og til forebyggelse av lidelser i  skjoldbruskkjertelen og til beskyttelse mot de toksiske virkningene av tungmetaller som kvikksølv og cadmium. Vi vet, at våres immunsystem har bruk for en tilstrekkelig seleninntakelse, hvis det skal fungere optimalt. Ikke sant?

Selentilskudd og god hjertehelse
Men hva med forholdet mellom seleninntak, -status og hjertehelse? Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey i Guildford, England, opplister og dokumenterer i tidsskriftet The Lancet de følgende måter, hvor med en tilstrekkelig selenstatus og optimale nivåer av selenoproteiner potensielt kan gi fordel til hjertet [Rayman 2012]: Les mer

Selen og glukosestoffskiftet

I vår forståelse av kost og fitness skal vitenskapelig forskning være vår høyeste autoritet. Resultatene fra randomiserende, kontrollerende undersøkelser er det beste beviset for en mulig årsak-virknings-sammenheng mellom behandling med et selen- (eller coenzym Q10-) tilskudd og gode helseresultater.

Nylig søkte jeg i Medline-databasen om selentilskudd og dens virkning eller manglende virkning på glukosestoffskiftet, insulinresistens, glykemisk kontroll osv. Jeg begrenset min søkning til artikler med data fra randomiserende, kontrollerende forsøk.

Samlet ga Medlinesøkningen 48 hits. Ved gjennomgang av resumeer fra de 48 tidskriftsartiklene, var jeg i stand til å utelukke 30 referanser fra ytterligere overveielse. Disse 30 undersøkelsene inkluderte alle mine søkeord, men hadde faktisk ikke målt virkningen av intervensjonen med selen på noen aspekter av glukosestoffskiftet.

18 gode undersøkelser med selentilskudd
Jeg stod tilbake med 18 gode intervensjonsundersøkelser, som oppfylte mine søkekriterier. Jeg leste disse undersøkelsene og delte dem opp i tre forskjellige kategorier relatert til effekten av selentilskudd på glukosestoffskifte og insulinfølsomhet: Les mer