Selen og hjertefunksjon hos eldre menn

Professor Urban Alehagen, Linköpings Universitet i Sverige: Endringene i ekspresjonen av mikroRNA’er – endringer som er forbundet med konsentrasjonen av serumselen og coenzym Q10 – kan være en del av den mekanismen, hvor selen og coenzym Q10 medvirker til en forbedret hjertehelse.

Det randomiserte, kontrollerte kliniske forsøket kjent som KiSel-10-studiet dokumenterte, at et daglig tilskudd til friske, eldre voksne (menn og kvinner i alderen 70-88 år) i form av 200 mg coenzym Q10 og 200 mikrogram selen fra et selen-gjærpreparat gir betydelige helsemessige gevinster sammenlignet med placebo-tilskudd:

  • Færre  dødsfall fra hjertesykdom
  • Bedre hjertefunksjon
  • Færre tegn på en kronisk lav grad av inflammasjon
  • Færre tegn på oksidativt stress (celleskader forårsaket av skadelige frie radikaler)

KiSel-10 undersøkelsen av behandling med selen og coenzym Q10
Professor Alehagen og hans team av forskere i Linköping, Sverige, viste, at seleninntaket og selennivået generelt er lavt i Sverige. De viste videre, at menneskets egenproduksjon av coenzym Q10 faller med stigende alder slik, at en 80-årings kropp kun produserer omkring halvdelen av den mengde coenzym Q10, som en 25-årig kropp produserer. Les mer

Serum-selennivå og hjertesykdom

Seleninntaket fra maten i de nordiske landene, er generelt lavt. I Finland er situasjonen anderledes, fordi regjeringen implementerte lovgivningen for tilsetningen av selen til gjødning. Som følge av dette har finnene et langt høyere seleninntak enn deres nordiske naboer. Dessverre er det ikke nok selen til rådighet til at hver selenfattige region i verden anvender gjødning av jorden som en løsning. Tilskudd er den mest effektive løsningen.

Et daglig tilskudd med en selengjærtablett og to coenzym Q10 kapsler i fire år reduserte risikoen for dødsfall fra hjertesykdom hos eldre menn og kvinner som var mellom 70-80 år ved starten på KiSel-10-undersøkelsen, som var et randomisert, kontrollert forsøk. Den effektive doseringen var 200 mikrogram selen og 200 milligram coenzym Q10 (100 milligram to ganger daglig) [Alehagen 2013].

Dette daglige tilskuddet vedlikeholdt også god hjertefunksjon, hvilket ble dokumentert på ekkokardiogrammer, som den reduserte mengden av biomarkører for oksidativ skade og en lav grad av inflammasjon. Det beste av det hele var, at de gode helsevirkningene av selen og Coenzym Q10 varte i opp til ti år etter det fireårige tilskuddet [Alehagen 2015].
Les mer