Nivået av serumselen og brystkreftprognose

En forskningsstudie utført i Sør-Sverige viste at tre biomarkører i blodet for selentilgjengelighet korrelerte omvendt med brystkreftdødelighet. Jo lavere nivå av de tre selenbiomarkørene var, desto høyere dødelighet [Demircan 2021].

Bevissthet om brystkreft
En vurdering av selennivået på tidspunktet for brystkreftdiagnosen identifiserte pasienter med høy risiko for en dårlig prognose. Dette var brystkreftpasienter med et lavt nivå av selen, selenoprotein P og glutationperoksidase i blodet.

Biomarkørene i blodet:

 • Total selen
 • Selenoprotein P
 • Glutasjonsperoksidase 3

Brystkreftpasienter med blodkonsentrasjoner av disse tre selenbiomarkørene i den høyeste kvintilen hadde signifikant bedre sjanser for å overleve, sammenlignet med pasienter med blodnivåer i den laveste kvintilen [Demircan 2021].

I følge de tre biomarkørene hadde brystkreftpasienter med lav selenstatus høyest dødelighetsrisiko med en samlet sannsynlighet for overlevelse på ca. 50 % etter 8 år. Forskjellen i overlevelse mellom brystkreftpasientene i den laveste selenkvintilen, sammenlignet med brystkreftpasientene med minst én biomarkør i den høyeste kvintilen, var spesielt merkbar [Demircan 2021]. Les mer

Selentilskudd til eldre borgere

KiSel-10-studien viste helsemessige fordeler med daglig tilskudd av selen i kombinasjon med coenzym Q10 til eldre:

 • Forbedret hjertefunksjon vist på ekkokardiogrammer
 • Nedsatt risiko for død grunnet hjertesykdom
 • Forbedret helserelatert livskvalitet
Professor Urban Alehagen
I KiSel-10-studien ga prof. Urban Alehagen og forskerteamet 200 µg selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig, i 48 måneder, til eldre svenske statsborgere, når serum-selenstatus ved studiestart var ganske lav (gjennomsnitt: 67,1 mcg/l). Studien viste at fordelene med tilskuddet var forbedret hjertefunksjon og nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom.

Det kombinerte tilskuddet ser ut til å virke ved å redusere omfanget av oksidativt stress, systemisk inflamasjon og fibrose hos studie-deltakere [Alehagen 2022a].

Data fra KiSel-10-studien viste følgende effekter av det kombinerte tilskuddet med hensyn til fibroblast-vekstfaktor 23-konsentrasjoner i blodet:

 • Studien viste redusert konsentrasjon av FGF-23-hormon.
 • Studien viste en sammenheng mellom sirkulasjonsnivået av FGF-23 og atrieflimmer.
 • Studien viste en sammenheng mellom konsentrasjonen av FGF-23 og død av hjertesykdom.
 • Studien viste en effekt av reduserte nivåer av FGF-23 på risikoen for død av hjertesykdom, som er uavhengig av nivået av hjerteveggsstressbiomarkøren NT-proBNP.
 • Det er en nær sammenheng mellom FGF-23-konsentrasjoner og nyrefunksjon.
HVORFOR ER MENGDEN AV GF-23 VIKTIG?

Prof. Alehagen forklarer at FGF-23 er et hormon som skilles ut i blodsirkulasjonen. En av dens primære funksjoner er reguleringen av vitamin D-metabolismen og fosformetabolismen i nyrene.

Det ser imidlertid ut til å være en assosiasjon mellom FGF-23-aktivitet og kardiovaskulær dødelighet selv i fravær av nyresykdom. Eksperimentelle data viser at FGF-23 kan fungere som en mediator mellom hjertehypertrofi, hjertefibrose og kardial dysfunksjon [Alehagen 2022b]. Les mer