Selentilskudd til eldre borgere

KiSel-10-studien viste helsemessige fordeler med daglig tilskudd av selen i kombinasjon med coenzym Q10 til eldre:

  • Forbedret hjertefunksjon vist på ekkokardiogrammer
  • Nedsatt risiko for død grunnet hjertesykdom
  • Forbedret helserelatert livskvalitet
Professor Urban Alehagen
I KiSel-10-studien ga prof. Urban Alehagen og forskerteamet 200 µg selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig, i 48 måneder, til eldre svenske statsborgere, når serum-selenstatus ved studiestart var ganske lav (gjennomsnitt: 67,1 mcg/l). Studien viste at fordelene med tilskuddet var forbedret hjertefunksjon og nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom.

Det kombinerte tilskuddet ser ut til å virke ved å redusere omfanget av oksidativt stress, systemisk inflamasjon og fibrose hos studie-deltakere [Alehagen 2022a].

Data fra KiSel-10-studien viste følgende effekter av det kombinerte tilskuddet med hensyn til fibroblast-vekstfaktor 23-konsentrasjoner i blodet:

  • Studien viste redusert konsentrasjon av FGF-23-hormon.
  • Studien viste en sammenheng mellom sirkulasjonsnivået av FGF-23 og atrieflimmer.
  • Studien viste en sammenheng mellom konsentrasjonen av FGF-23 og død av hjertesykdom.
  • Studien viste en effekt av reduserte nivåer av FGF-23 på risikoen for død av hjertesykdom, som er uavhengig av nivået av hjerteveggsstressbiomarkøren NT-proBNP.
  • Det er en nær sammenheng mellom FGF-23-konsentrasjoner og nyrefunksjon.
HVORFOR ER MENGDEN AV GF-23 VIKTIG?

Prof. Alehagen forklarer at FGF-23 er et hormon som skilles ut i blodsirkulasjonen. En av dens primære funksjoner er reguleringen av vitamin D-metabolismen og fosformetabolismen i nyrene.

Det ser imidlertid ut til å være en assosiasjon mellom FGF-23-aktivitet og kardiovaskulær dødelighet selv i fravær av nyresykdom. Eksperimentelle data viser at FGF-23 kan fungere som en mediator mellom hjertehypertrofi, hjertefibrose og kardial dysfunksjon [Alehagen 2022b].

FGF-23 EFFEKTENS MEKANISMER I FORHOLD TIL RISIKOEN FOR HJERTE- OG KARSYKDOM

Prof. Alehagen skriver at de eksakte biologiske mekanismene for påvirkning av FGF-23 på det kardiovaskulære systemet ikke er helt kjent.

Mulige forklaringer på en effekt på hjerte- og karsykdommer inkluderer følgende:

  • Forholdet mellom FGF-23 og inflamasjon
  • Påvirkning av FGF-23 på vitamin D-aktivitet
KONKLUSJON: SELEN OG Q10 ER VIKTIGE I ALDRINGSPROSESSEN

Prof. Urban Alehagen og et team av forskere konkluderte med å gi selen og koenzym Q10 til eldre borgere med lave nivåer av begge stoffene
1) motvirket en aldringsrelatert økning i FGF-23 og 2) reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer
[Alehagen 2022b ] .

Fibroblastvekstfaktor 23 er et hormon som har sammenheng med hjerte- og karfunksjon og risiko for hjerte- og karsykdommer.

Det kombinerte tilskuddet med selen og koenzym Q10 viste seg å ha positive effekter på systemisk inflamasjon, oksidativt stress, fibrose, endotelfunksjon og nyrefunksjon hos eldre med lave nivåer av selen og koenzym Q10.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022a;10.1007/s00394-022-02876-1.

Alehagen U, Aaseth J, Larsson A, Alexander J. Decreased Concentration of Fibroblast Growth Factor 23 (FGF-23) as a Result of Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 in an Elderly Swedish Population: A Sub-Analysis. Cells. 2022b;11(3):509.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *