Selen og koenzym Q10 til eldre

Professor Urban Alehagen
Som en god detektiv har professor Urban Alehagen studert biologiske mekanismer, som kan forklare hvordan et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 reduserer risikoen for at eldre dør av hjertesykdom. Blant de mistenkte han har undersøkt, er oksidativt stress, systemisk inflammasjon, fibrose og endotelfunksjonen.

Fire år med et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen fra en patentert selengjær og 200 mg koenzym Q10 (i oppdelte doser: 2 x 100 mg) har nedsatt risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom markant med 54% (p = 0,02) [Alehagen 2013].

Studiedeltakerne var eldre i alderen 70-88 år (gjennom-snittsalder: 78 år), som fremdeles var i stand til å bo hjemme.

Professor Urban Alehagen og et team av forskere fra Linköping Universitet i Sverige tildelte tilfeldige eldre til enten å få den aktive behandlingen (selen og koenzym Q10) eller matchende placebo i den dobbeltblinde kliniske studien, KiSel-10 [Alehagen 2013].

Forbedret hjertefunksjon med koenzym Q10 og selen

Sammenlignet med eldre i placebogruppen opnådde eldre i den aktive behandlingsgruppen en signifikant forbedret hjertefunksjon målt på ekkokardiogrammer sammenlignet med placebo (p = 0,03) og en signifikant forbedring av den biokjemiske markøren NT-proBNP (p = 0,014). NT-proBNP er en pålitelig indikator for hjertesykdom; hjertemuskulaturen produserer vanligvis mer NT-proBNP-protein, når hjertet utsettes for stress eller skade [Alehagen 2013].

Spesielt forhold mellom koenzym Q10 og selen

I forbindelse med avgjørelsen om aktiv behandling, der selen kombineres med koenzym Q10, så professor Alehagen på forskning som viser at det er et sentralt intracellulært forhold mellom de to stoffene [Alehagen 2013]. I utgangspunktet viste forskningen at et suboptimalt selennivå vil begrense cellenes evne til å oppnå en optimal konsentrasjon av koenzym Q10, og at cellene er avhengige av et tilstrekkelig nivå av koenzym Q10 for å oppnå en optimal funksjon av selen [Alehagen & Aaseth 2015].

Hjertebeskyttelsesmekanismer med koenzym Q10 og selen

Professor Alehagen og forskerteamet gjennomførte en rekke delstudier for å undersøke mulige biologiske mekanismer, som kunne forklare de gunstige effektene på hjertehelsen med det kombinerte tilskuddet av selen og koenzym Q10. Redusert risiko for å dø av hjertesykdom og forbedret hjertefunksjon ble observert ekkokardiogrammene.

  • Reduserte nivåer av biomarkører for oksidativ stress [Alehagen 2015]
  • Reduserte nivåer av biomarkører for systemisk inflammasjon [Alehagen 2015; Alehagen 2018]
  • Reduserte nivåer av biomarkører for fibrose [Alehagen 2017]
  • Reduserte nivåer av biomarkører, som indikerer endotel-dysfunksjon [Alehagen 2020]
  • Økte nivåer av biomarkører for insulinlignende vekstfaktor-1 [Alehagen 2017]
  • Tydelige forskjeller i stoffskifteprofiler sett i plasma mellom den aktive behandlingsgruppen og placebogruppen [Alehagen 2019]
  • Tydelige forskjeller i status for adskillige mikroRNA’er mellom den aktive behandlingsgruppen og placebogruppen [Alehagen 2017]

Vedvarende effekter av koenzym Q10 og selenbehandling

Med tilgang til informasjon i det svenske nasjonalregister for dødsattester og i obduksjonsrapporter var professor Alehagen i stand til å følge opp på deltakerne i studien i opp til 10 og 12 år etter den fire år lange intervensjonsperioden. Ingen studiedeltaker ble tapt i denne oppfølgingen [Alehagen 2015; Alehagen 2018].

Den signifikant reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom, som først ble rapportert i 2013, kunne fremdeles ses i løpet av den 12-årige oppfølgingsperioden hos de studiedeltakerne, som hadde fått kombinasjonen av koenzym Q10 og selen. En undergruppeanalyse av dataene viste, at effekten vedvarte hos både menn og kvinner.

Sammendrag: Kombinert selen- og koenzym Q10-tilskudd

48 måneders daglig tilskudd med en kombinasjon av selengjær og koenzym Q10 var forbundet med en betydelig nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom samt med betydelig forbedret hjertefunksjon hos eldre hjemmeboende. Den reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom varte som det fremgår av en 12 årig oppfølgning [Alehagen 2018].

Hovedbudskap:

Referanser

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162.

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641.

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31: 157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880.

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614.

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England), doi:10.1002/biof.1404

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., & Johansson, P. (2018). Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Plos One, 13(4), e0193120.

Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J. & Larsson, A. (2019). Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and Coenzyme Q10: a sub-analysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2, and TWEAK. Journal of Inflammation, 16,5,1-9.

Alehagen U, Johansson P, Aaseth J, Alexander J, Surowiec I, Lundstedt-Enkel K & Lundstedt T. (2019). Significant changes in metabolic profiles after intervention with selenium and Coenzyme Q10 in an elderly population. Biomolecules, 9(10): 10.3390/biom9100553.

Alehagen, U., Alexander, J., Aaseth, J. et al. (2020). Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and coenzyme Q10 to an elderly population with a low selenium status. Eur J Nutr. Epub.

Richie, JP, Das, A, Calcagnotto, AM, Sinha, et al. (2014). Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: A randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila); 7(8): 796-804.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *