Oppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst og kolleger ga 50, 100 eller 200 mikrogram selen daglig i ti uker til 119 friske menn og kvinner i alderen 50-64 år bosatt i England.

Ansiktsmaske
Et sunt immunsystem avhenger av en optimal selenstatus som fremmer biosyntesen av antioksi-dante selenoproteiner.

Forskerne testet effekten av de ulike daglige dosene på plasmaselenstatus og plasma selenoprotein P-status. De brukte et farmasøytisk selengjærpreparat med et dokumentert opptak på 88,7 % [Bügel 2004].

Menn og kvinner i studien hadde et daglig seleninntak i kosten på ca. 55 mkg / dag. Seleninntaket i England hadde falt fra et gjennomsnitt på 60 mkg/dag i 1991 til et minimum på 30 til 40 mkg/dag i 1995-2000; i 2010 var gjennomsnittlig inntak 48-58 mkg/dag [Hurst 2010].

ETABLERING AV OPTIMAL SELENSTATUS

I Hurst-studiet var gjennomsnitlige plasmaselenkonsentrasjonen ved studiens start for alle deltakere i studien 95,7 +/- 11,5 mkg/l. Ti ukers daglig tilskudd førte til signifikant økte steady-state konsentrasjoner som følger: Les mer

Dokumenterte egenskaper ved et selen-gjærpreparat

Grunnstoffet selen finnes sjeldent alene og ubundet. I kroppen utgjør det en del av aminosyrene selenomethionin og selenocystein og fungerer som en bestanddel av ca. 25 selenoproteiner. Det selengjæret som brukes i kosttilskudd, fremstilles ved å fore gjærsvampen Saccharomyces cerevisiae (også kjent som bakegjær eller ølgjær) med selen. Når gjæren vokser, tar den opp selen. Resultatet er en organisk selengjær, som har en relativt god absorpsjon og biotilgjengelighet. Den danner flere forskjellige selenforbindelser, som er nødvendig for mange cellulære funksjoner i kroppen. Gjæren i selengjær-tablettene er død. Den kan ikke forårsake gjærinfeksjoner.

Dokumentasjonen fra kliniske undersøkelser viser, at selen-gjærpreparater gir de beste helsemessige resultatene [Alehagen; Blot; Clark; Yu].

I dag vil jeg se på de dokumenterte egenskapene ved selen-gjærpreparatet, som ble utviklet til bruk i PRECISE-undersøkelsene. PRECISE er akronym for forebyggelse (PREvention) av kreft (Cancer) ved Intervention med SElen. PRECISE undersøkelsene ble designet til å teste effektiviteten av selentilskudd til forebyggelse av kreft.

Preparatet – SelenoPrecise® – er også det selen-gjærpreparatet, som ble brukt i KiSel-10-undersøkelsen med en kombinasjon av selen- og koenzym Q10-tilskudd til friske, eldre borgere med henblikk på å beskytte mot hjertesykdom. Professor Urban Alehagen og forskerne ved Linköpings Universitet i Sverige har skrevet om et spesielt  forhold mellom selen og coenzym Q10. Cellene våre har bruk for tilstrekkelig selen for å opprettholde tilstrekkelige konsentrasjoner av koenzym Q10, og våre celler har bruk for tilstrekkelig koenzym Q10 til å opprettholde en optimal selenoproteinfunksjon [Alehagen]. Les mer