Serum/plasma-selenstatus og beskyttelse mot kreft

Innenfor kreftforebygging synes det å være en U-formet respons på selentilskudd. Trusselen fra avvikende resultater er større ved lavere og høyere nivåer av serum/plasmaselen. For eksempel, ifølge Emily Chiang og hennes kollegaer, at det optimale serum-selennivået for reduksjon av risikoen for prostatakreft er mellom 119 og 137 mikrogram pr. liter. (grafen er utelukkende illustrativ)

Dokumentasjonen fra forskjellige systematiske gjennomganger og meta-analyser av selen- og kreftstudier viser en signifikant omvendt proporsjonalitet mellom seleninntak og/ eller plasma/serum-selenstatus og kreft [Lee; Hurst; Cai].

Det er noen tegn på et U-formet forhold mellom plasma/serum-selenstatus og beskyttelse mot kreft [Hurst; Rayman]. Lav plasma/serum-selenstatus er assosiert med høyere risiko for kreft. Høy plasma/serum-selenstatus er ikke assosiert med en øket kreftbeskyttende virkning. Nøkkelen er å finne de doseringsmengdene og den påfølgende plasma/serum status, som gir best beskyttelse mellom de to ytterpunktene.

Evalueringen av funn fra publisrte studier er komplisert. Vi skal huske at følgende faktorer påvirker forholdet mellom selenstatus og/eller -inntak og kreftrisiko: Les mer

Selen og antioksidanter i kombinasjon mot kreft

Det virker som ingenting er fullstendig klarlagt. Jo, vi vil gjerne spise frukt og bær for antioksidantinnholdet. Men frukt og bær er fulle av sukker som heter fruktose. Likt med alt annet, skal vi spise frukt og bær med måte. I dette referatet fokuserer jeg på studier av selen og antioksidant-kombinasjoner med henblikk på forebyggelse av kreft.

Om tema kreft og selen som et kreftforebyggende middel, er vi bekjent med noen grunnleggende fakta fra den forskningen som er offentliggjort:

  • Selen forhindrer eller forsinker tumorutviklingen hos dyr [Schrauzer]
  • Regioner med lavt seleninntak er regioner med høyere forekomst av kreft [Schrauzer]
  • Større eksponering for selen er forbundet med lavere forekomst av kreft [Cai]
  • Selen-gjærpreparater som eneste behandling, reduserer forekomsten av kreft [Clark; Yu; Li]

Hva om randomiserte kontrollerte undersøkelser viser om effektiviteten av selen og antioksidant kombinasjoner mot utviklingen av krefttumorer, tenkte jeg.

De første undersøkelsene jeg kommer i tanke om, var Linxian-undersøkelsene om ernæringsmessig intervensjon, som sannsynligvis er like viktige i selen- og kreftforskningens historie, som professor Larry Clarks undersøkelse om ernæringsmessig forebyggelse av kreft er.

Professor Blots Linxian ernærings-intervensjonsundersøkelser i Kina

Linxian-undersøkelsene var veldig store forskningsprosjekt. Forskerne innskrev 29.584 undersøkelsesdeltakere i alderen 40 til 69 år fra fire Linxian-kommuner. Undersøkelsesdeltakerne levde i en region i Kina preget av et vedvarende, lavt seleninntak, samt av en høy andel av kreftdødsfall. Les mer