Farmakokinetikk av orale kosttilskudd med selengjær

De danske forskerne Niels Hadrup og Gitte Ravn-Haren har publisert en omfattende studie av opptak, fordeling, omsetning og utskillelse av selen fra mat og fra kosttilskudd [Hadrup 2021].

Her vil vi oppsummere funnene deres angående selen i kosttilskudd med selengjær. Vi gjør dette av to grunner:

Pills
Selentilskudd finnes i mange former, både organiske og uorganiske. Fordelen ved gjærselen-preparater er at de inneholder 20-30 forskjellige selenarter ut over selenomethionin. Noen av disse selenartene kan ha viktige biologiske virkninger

Opptak av selen fra selengjærpreparater

I en artikkel fra 2008 rapporterte forskere å gi friske eldre 100, 200 eller 300 mkg selen daglig i form av et gjærpreparat i en periode på 5 år. Tilskuddet resulterte i gjennomsnittlige plasmanivåer på henholdsvis 165, 221 og 260 mkg / l. I kontrollgruppen, som fikk placebo i 5 år, var selenskonsentrasjonen i plasma 92 mkg / l [Ravn-Haren 2008].

Hadrup og Ravn-Haren [2021] viser sammenligningsstudier som indikerer en høyere biotilgjengelighet av selen fra selengjær enn fra uorganiske selenkilder, for eksempel selenitt og selenat, som isolert også absorberes godt. Les mer

Selen og pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom

Tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for skjoldbruskkjertelens normale funksjon.

A woman's neck
Selenholdige legemidler er effektive i behandling av pasienter med autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen [Zuo 2021].
Zuo og kollegaer [Zuo 2021] har undersøkt selenstatus og virkningene av selentilskudd hos pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom.

De analyserte data fra 17 tidsskriftartikler, basert på studier av 1911 personer. Resultatene fra metaanalysene viste følgende signifikante sammenhenger:

  •  Sammenlignet med placebogruppen, fikk pasientene redusert nivåer av serumfritt trijodthyronin (FT3) etter tilksudd av selen.
  • Nivåer av serumfritt tyroksin (FT4) og nivåer av thyreoideas peroksidase antistoff (anti-TPO) ble også redusert etter tilskudd av selen, sammenlignet med placebogruppen.
  • Pasientenes nivå av antistoff mot skjoldbruskkjertelperoksidase (anti-TPO) ble nedsatt etter tilskudd av selen, sammenlignet med placebogruppen.

Imidlertid var det mellom selenbehandlingsgruppen og placebogruppen, ikke-signifikante forskjeller i nivået av skjoldbruskkjertelstimulerende hormon (TSH) og tyreoglobulinantistoff (anti-TG).

Forskerne konkluderte med at selenholdige legemidler var effektive i behandling av pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom, og at de medførte sterkt redusert nivå av fritt trijodtyronin, fritt tyroksin og thyreoideas peroksidase antistoff hos disse pasientene. Les mer