Lav selenstatus i serum og økt dødelighet

Kun få studier har undersøkt forholdet mellom et lavt selennivå og negative helsevirkninger. Professor Urban Alehagen fra Linköpings Universitet i Sverige har offentliggjort resultatene av en studie som viser, at et lavt serum selennivå er signifikant forbundet med økt hjerte-kardødelighet samt totalt dødelighet av alle årsaker.

I en oppfølgingsperiode på nesten syv år, hadde eldre, friske, svenske borgere med lav selen-konsentrasjon I serum en signifikant høyere hjerte-kardødelighet og en høyere totalt sett  dødelighet sammenlignet med jevnaldrende med høyere selenkonsentrasjon I serum. Mer spesifikt var det 56% økt risiko for hjerte-kardødelighet og en 43% økt risiko for å dø av alle årsaker. Derfor foreslo de svenske forskerne, at selentilskudd skulle anbefales til alle svenske borgere med en serum-selen-konsentrasjon under 57 mikrogram pr. liter [Alehagen 2016].

Professor Urban Alehagen og hans forskegruppe ved Linköpings Universitet, påpeker den   gjennomsnitlige selenkonsentrasjoner målt i studien av eldre svenske borgere – 67,1 mikrogram pr. liter – ikke er tilstrekkelig for å oppnå en optimal funksjon av de viktige selenoproteinene, hvor selen inngår som en komponent [Alehagen 2016]: Les mer

Selentilskudd i Su.Vi.Max.-undersøkelsen

Illustrasjonen ovenfor (A): Apoptose i normal celledeling med en skadet celle (2) og programmert celledød (1). Nedenfor (B): Kreftceller som deler seg med uhindret dannelse av celler og stadig mer farlige cellemutasjoner. Selentilskudd kan hjelpe normale, friske voksne, som har et lavt selennivå med å forebygge kreft, for bedre skjoldbruskkjertelfunksjon samt gi bedre kognisjon.

Su.Vi.Max.-undersøkelsen – SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants – var en stor randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført med typisk fransk effektivitet. Selv om jeg har skrevet navnet på studien på fransk, er det så mange engelske oversettelser, at jeg er sikker på at du kan lese studiens fulle navn.

Undersøkelsen var designet til å teste de helsemessige fordelene av et daglig tilskudd med en rekke vitaminer og mineraler i en dosering (cirka en til tre ganger det anbefalte daglige inntaket). [Hercberg 1998]:

  • Selen, 100 mikrogram
  • Vitamin C, 120 mg
  • Vitamin E, 30 mg
  • Betakaroten, 6 mg
  • Sink, 20 mg

De franske forskerne ønsket spesielt å se effekten av det daglige tilskuddet over en lang periode, ca. 7,5 år fra 1994 til 2002 på forebygging av kreft og kardiovaskulær sykdom, som begge er blitt knyttet til oksidativt stress og oksidativ skade og derfor burde kunne påvirkes av tilskudd med antioksidanter. Les mer