Selentilskudd i Su.Vi.Max.-undersøkelsen

Illustrasjonen ovenfor (A): Apoptose i normal celledeling med en skadet celle (2) og programmert celledød (1). Nedenfor (B): Kreftceller som deler seg med uhindret dannelse av celler og stadig mer farlige cellemutasjoner. Selentilskudd kan hjelpe normale, friske voksne, som har et lavt selennivå med å forebygge kreft, for bedre skjoldbruskkjertelfunksjon samt gi bedre kognisjon.

Su.Vi.Max.-undersøkelsen – SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants – var en stor randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført med typisk fransk effektivitet. Selv om jeg har skrevet navnet på studien på fransk, er det så mange engelske oversettelser, at jeg er sikker på at du kan lese studiens fulle navn.

Undersøkelsen var designet til å teste de helsemessige fordelene av et daglig tilskudd med en rekke vitaminer og mineraler i en dosering (cirka en til tre ganger det anbefalte daglige inntaket). [Hercberg 1998]:

  • Selen, 100 mikrogram
  • Vitamin C, 120 mg
  • Vitamin E, 30 mg
  • Betakaroten, 6 mg
  • Sink, 20 mg

De franske forskerne ønsket spesielt å se effekten av det daglige tilskuddet over en lang periode, ca. 7,5 år fra 1994 til 2002 på forebygging av kreft og kardiovaskulær sykdom, som begge er blitt knyttet til oksidativt stress og oksidativ skade og derfor burde kunne påvirkes av tilskudd med antioksidanter.

Selen som en antioksidantkomponent

I kroppen inkorporeres selen i selenoproteiner. Blant selenholdige proteiner er det glutathionperoxidaser (GPx), som er en familie av antioksidanter, som nøytraliserer hydrogenperoxid og forskjellige hydroperoxid-radikaler. GPx-selenoproteinene er blant de viktigste antioksidantene, som beskytter kroppen mot skader fra frie radikaler. Et annet selenholdig protein med en viss antioksidantfunksjon er Selenoprotein P (SEPP1) [Rayman 2012].

I tillegg til å redusere oksidativt stress, er selenoproteiner kjent for å redusere graden av inflammasjon [Rayman 2012]. Alt i alt var og er det god grunn til å tro, at selentilskudd til personer med lav selenstatus kan få redusert hyppigheten av degenerative sykdommer og for tidlig dødsfall.

SU.VI.MAX. = En stor undersøkelse av selen og andre antioksidanter

Forskerne skrev inn 12.741 voksne undersøkelsesdeltakere, både kvinner i alderen 35 til 60 år og menn i alderen 45 til 60 år. Det ble i alt skrevet inn 7713 kvinner og 5028 menn [Ezzedine 2010]. Denne store undersøkelsesgruppen ble trukket ut til å representere den generelle voksne befolkningen i Frankrike, til å  representere alle voksne i alle helsetilstander og ikke utelukkende representere høyrisiko-personer [Hercberg 1998]. Slik skulle resultatene fra Su.Vi. Max.-undersøkelsen være anvendelige for voksne i alle vestlige, industrialiserende land.

Den tilfeldige tildelingen av personer til en aktiv behandlingsgruppe (som fikk daglig kosttilskudd) eller til en kontrollgruppe (som fikk daglige placebo-tilskudd) var for å sikre, at den eneste reelle forskjellen mellom de to testgruppene så vidt var tilførselen eller ikke-tilførselen av selen og andre antioksidanter. Forskerne ønsket å sikre at forskjellen i resultatene mellom de to gruppene ville være resultatet av selve tilskuddet og ikke resultatet av forskjellige variabler slik som alder, kjønn, mat, mosjon eller sykdomstilstand.

Undersøkelsen var dobbeltblindet, så resultatet ikke ble påvirket av forskernes eller deltakernes forventninger. Bruken av en kontrollgruppe var selvfølgelig beregnet til å danne grunnlaget for sammenligning av resultatene av å ta daglig selen- og antioksidanttilskudd i en lengre periode.

Interessante resultater fra Su.Vi.Max. -undersøkelsen av selen og antioksidanter

Etter å ha samlet inn data fra Su.Vi.Max.-deltakerne i nesten 8 år, offentliggjorde forskerne  resultatene:

Serum selennivåer

Undersøkelsesdeltakernes innhold av antioksidanter i blodet (serum) ble påvirket av variabler som alder, alkoholforbruk, kroppsvekt, mat, kjønn og tobakksrøyking [Galan 2005].

Selen og kreft

Det daglige tilskuddet av selen og andre antioksidanter i 7,5 år senket det totale antallet krefttilfeller, samt dødsfall av alle årsaker hos menn, men ikke hos kvinner [Hercberg 2004].

Selen og aldring

Resultatene fra en oppfølgende Su.Vi.Max 2-undersøkelse, som vurderte omfanget av en sunn aldring i en undergruppe av den opprinnelige kullet i årene 2007-2009, viste at Su.Vi.Max.-tilskuddet var forbundet med en større andel av sunn aldring blant menn, men ikke blant kvinnene og dermed ikke i undergruppen som helhet [Assmann 2015].

Forskjellen relatert til kjønn som følge av selen

Disse kjønnsdifferensierte  resultatene fra Su.Vi.Max.-undersøkelsen var blant de første indikasjoner på en mulig kjønnsrelatert forskjell som følge av selentilskudd.

Interessant nok viste den niårige lengdesnitts-EVA-undersøkelse (Epidemiology of Vascular Aging) i Frankrike en høyere selenkonsentrasjon i plasma, som var forbundet med en marginalt signifikant nedsatt risiko for dysglykemi (insulinresistens eller diabetes) hos menn, men ikke hos kvinner [Akbaraly 2010]. Vi vil gjerne se flere undersøkelser av kjønnsforskjeller som følge av seleninntak.

Selen og prevensjonsbehandling og alder

Blant kvinner viste resultatene fra Su.Vi.Max.-undersøkelsen signifikante forskjeller i konsentrasjonene av serumselen i forhold til prevensjonsbehandling og alder [Arnaud 2007]. Økte selenkonsentrasjoner var forbundet med en forøket mengde serumlipider og / eller nedsatt blødning.

Selen og kognitiv funksjon

Ytterligere oppfølging viste at undersøkelsesdeltakerne, som hadde fått det aktive tilskuddet i form av selen og antioksidanter, hadde en bedre score for episodisk hukommelse og verbal hukommelse samt bedre eksekutive funksjoner. Imidlertid ble forbedringen i verbal hukommelse kun sett hos ikke-røykerne [Kesse-Guyot 2011].

Selen og metabolsk syndrom og glukosenivåer

7,5 år med et daglig tilskudd av selen og andre antioksidanter i fysiologiske doser påvirker ikke risikoen for metabolsk syndrom. Tilskuddet hadde hverken en gunstig eller en skadelig virkning på metabolisk syndrom [Czernichow 2009].

Metabolsk syndrom er paraplybetegnelse for en gruppe faktorer, som øker risikoen for hjertesykdom, slag og diabetes, så konstateringen av at det ikke er noen skadelig virkning av tilskuddet, er et godt resultat.

Tilsvarende hadde 7,5 år med et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen ingen effekt på fastende blodsukker hos hverken menn eller kvinner [Czernichow 2006].

Selen og skjoldbruskkjertelfunksjonen

Resultatene fra Su.Vi.Max. tyder på, at selen kan beskytte mot struma, og at selen også kan beskytte mot autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen [Derumeaux 2003].

Konklusjoner fra Su.Vi.Max.-undersøkelsen

Professor Serge Hercberg konkluderte, med at helsefordelene ved et daglig kosttilskudd med selen og antioksidanter avhenger av følgende faktorer [Hercberg 2006]:

  • Doseringene (kostmessige versus farmakologiske)
  • Undersøkelsesdeltakernes nivå av antioksidanter ved undersøkelsens start
  • Undersøkelsesdeltakernes kjønn
  • Undersøkelsesdeltakernes kostvaner
  • Undersøkelsesdeltakernes helsetilstand

Et daglig tilskudd med selen og andre antioksidanter over en lengre periode har gunstige virkninger på kreftforebygging og sunn aldring hos menn (men ikke hos kvinner) samt gunstige virkninger på skjoldbruskkjertelfunksjon og kognitiv funksjon hos både menn og kvinner. Det var ingen virkning, hverken gunstige eller skadelige, på noen aspekter av metabolsk syndrom, her under plasmaglukosenivåer.

 

Kilder

Akbaraly,T.N., Arnaud,J., Rayman,M.P., Hininger-Favier, J., Roussel, A.M., Berr, C., & Fontbonne, A.
Plasma selenium and risk of dysglycemia in an elderly French population: Results from the prospective Epidemiology of Vascular Ageing Study. Nutr Metab. 2010;7(21).

Arnaud, J., Arnault, N., Roussel, A., Bertrais, S., Ruffieux, D., Galan, P., & Hercberg, S. (2007). Relationships between selenium, lipids, iron status and hormonal therapy in women of the SU.VI.M.AX cohort. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 21 Suppl 166-69.

Assmann, K. E., Andreeva, V. A., Jeandel, C., Hercberg, S., Galan, P., & Kesse-Guyot, E. (2015). Healthy Aging 5 Years After a Period of Daily Supplementation with Antioxidant Nutrients: A Post Hoc Analysis of the French Randomized Trial SU.VI.MAX. American Journal of Epidemiology, 182(8), 694-704.

Czernichow, S., Vergnaud, A., Galan, P., Arnaud, J., Favier, A., Faure, H., & Ahluwalia, N. (2009). Effects of long-term antioxidant supplementation and association of serum antioxidant concentrations with risk of metabolic syndrome in adults. The American Journal of Clinical Nutrition, 90(2), 329-335.

Czernichow, S., Couthouis, A., Bertrais, S., Vergnaud, A., Dauchet, L., Galan, P., & Hercberg, S. (2006). Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. The American Journal of Clinical Nutrition, 84(2), 395-399.

Derumeaux, H., Valeix, P., Castetbon, K., Bensimon, M., Boutron-Ruault, M., Arnaud, J., & Hercberg, S. (2003). Association of selenium with thyroid volume and echostructure in 35- to 60-year-old French adults. European Journal of Endocrinology, 148(3), 309-315.

Ezzedine, K., Latreille, J., Kesse-Guyot, E., Galan, P., Hercberg, S., Guinot, C., & Malvy, D. (2010). Incidence of skin cancers during 5-year follow-up after stopping antioxidant vitamins and mineral supplementation. European Journal of Cancer (Oxford, England: 1990), 46(18), 3316-3322.

Galan, P., Viteri, F. E., Bertrais, S., Czernichow, S., Faure, H., Arnaud, J., & … Hercberg, S. (2005). Serum concentrations of beta-carotene, vitamins C and E, zinc and selenium are influenced by sex, age, diet, smoking status, alcohol consumption and corpulence in a general French adult population. European Journal of Clinical Nutrition, 59(10), 1181-1190.

Hercberg, S. (2006). [The SU.VI.MAX study, a randomized, placebo-controlled trial on the effects of antioxidant vitamins and minerals on health]. Annales Pharmaceutiques Francaises, 64(6), 397-401.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & … Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives Of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Roussel, A. M., Arnaud, J., Richard, M. J., & … Favier, A. (1998). Background and rationale behind the SU.VI.MAX Study, a prevention trial using nutritional doses of a combination of antioxidant vitamins and minerals to reduce cardiovascular diseases and cancers. SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants Study. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 68(1), 3-20.

Kesse-Guyot, E., Fezeu, L., Jeandel, C., Ferry, M., Andreeva, V., Amieva, H., & … Galan, P. (2011). French adults’ cognitive performance after daily supplementation with antioxidant vitamins and minerals at nutritional doses: a post hoc analysis of the Supplementation in Vitamins and Mineral Antioxidants (SU.VI.MAX) trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 94(3), 892-899.

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268.

Ansvarsfraskrivelse: Opplysningene i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke brukes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *