Selen og munnhulekreft

Siden mange kreftformer tar så lang tid å utvikle, kreves undersøkelser der formålet er å oppdage kreft, en lang observasjonsperiode og det er veldig dyrt. Fokus på mellomliggende endepunkter slik som biomarkører for utvikling av kreft, er nyttig til å vurdere av verdien av selentilskudd i forbindelse med kreftforebyggelse. Ovenstående bilde: Et histopatologisk bilde, som viser et såkalt platecellekarsinom i en biopsi.

Når vi tester effekten av selentilskudd til forebyggelse av kreft, ser vi ofte på effekten av selentilskuddet på biomarkører for utvikling av kreft. Biomarkører er stoffer som indikerer forekomst av en sykdom eller en infeksjon.

En indisk undersøkelse har vist at tilskudd med selen, sink, riboflavin og A-vitamin hemmer utviklingen av biologiske markører for kreft i munnhulen [Prasad].

Siden selen ble gitt som en del av en cocktail av mikronæringsstoffer, kan vi ikke tilskrive resultatet til selen alene. Men det er en god indikasjon at selenet via dens innbygning i antioksidant-selenoproteiner – utgjorde en viktig faktor i de gunstige helseeffektene. Det gir støtte til ideen om at antioksidant-kosttilskudd er effektive som kreftforebyggende midler [Prasad]. Les mer