Selenkonsentrasjon i blodet og Alzheimers sykdom

Hjernevev produserer mange frie radikaler (reaktive oksygenforbindelser). Det oksidative stresset forårsaket av en ubalanse mellom potensielt skadelige frie radikaler og antioksidanter som nøytraliserer dem, er forbundet med aldring og Alzheimers sykdom. Lavere nivåer av selenavhengige antioksidantenzym glutathionperoxidase er sterkt knyttet til nedsatt kognisjon samt risiko for Alzheimers sykdom.

Seleninnholdet i blodet er signifikant lavere hos pasienter med Alzheimers sykdom sammenlignet med friske kontrollpersoner. Denne reduksjonen i seleninnholdet er direkte forbundet med de observerte nedsatte nivåene av det viktige antioksidant-selenoproteinet glutathionperoxidase hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Det er konklusjonen fra forfatterne til en meta-analyse fra 2017 av 12 case-kontroll studier som undersøkte seleninnholdet hos pasienter med Alzheimers sykdom og friske kontrollpersoner. De 12 case-kontroll undersøkelsene omfattet 594 pasienter med Alzheimers sykdom og 472 friske kontrollpersoner [Reddy].

Metaanalyse av forbindelsen mellom selen og Alzheimers sykdom

Resultatene av den systematiske gjennomgangen og meta-analysen avslørte følgende sammenheng: Les mer