Selenstatus og risiko for ikke-alkoholholdig fettlever

Data fra en observasjonsstudie utført i USA hadde følgende funn [Reja 2020]:

Upper right abdomen pain
Leversmerter kan merkes som trykkende smerte og tyngdefornemmelse i øverste høyre del av magen. Alkoholfri fettleversykdom (NAFLD) er trolig den mest alminnelige formen for leversykdom. Den kjennetegnes ved opphopning av fett i levervev, betennelse og fibrose. Leverfibrose er en degenerativ sykdom, hvor levervevet er skadet og erstattet av arrvev.

Høyere serum-selenstatus hadde sammenheng med lavere risiko for avansert leverfibrose.

 • Denne sammenhengen var spesielt sterk hos eldre, angloamerikansk hvite eller kvinnelige pasienter med leversykdom.
 • NAFLD-pasienter som hadde høyere serum-selennivå hadde 28% færre dødstilfeller som følge av alle årsaker, sammenlignet med NAFLD-pasienter med de laveste serum-selennivåene.
 • SERUM-SELENNIVÅER OG RISIKO FOR AVANSERT LEVERFIBROSE OG DØDELIGHET AV ALLE ÅRSAKER HOS NAFLD-PASIENTER
  Hva var studien basert på?

  Dataene som ble analysert i studien kom fra 33944 NAFLD -pasienter identifisert i den tredje nasjonale helse- og ernæringsstudien i USA (NHANES). Les mer

  Serum-selenstatus og kreftrisiko

  På sin hjemmeside, nærmere bestemt et faktaark om selen for helsepersonell, skriver det amerikanske kontoret vedrørende kosttilskudd, som er et agentur under Det nasjonale Helseinstitutt, at selen kan spille en rolle i forebyggelsen av kreft av følgende årsaker:

  • selens rolle i DNA-reparasjon
  • selens rolle i apoptose
  • selen i det endokrine systemet og i immunsystemet
  • visse selenoproteiners antioksidantegenskaper
  Cancer prevention ribbons
  Det er ikke mulig å trekke noen konklusjoner angående en årsaks-sammenheng mellom seleneksponering / status og kreftforebygging. Imidlertid viser flere observasjonsstudier et omvendt forhold mellom serum selenstatus og risiko for kreft.
  ULIKE SELENFORBINDELSER HAR FORSKJELLIGE EFFEKTER PÅ KREFT

  Bevisene fra vitenskapelig forskning på effekten av selen på kreftforebygging kan være forvirrende. To observasjoner om selentilskudd kan imidlertid bidra til å forklare de forvirrende resultatene fra eksisterende selen- og kreftstudier:

  1. Ulike selenholdige forbindelser er veldig forskjellige i deres evne til å forhindre kreft. Testresultatene kan variere avhengig av hvilken type selentilskudd som testes.
  2. Selentilskudd kan være mer effektivt for kreftforebygging hos personer med lav selenstatus ved studiestart (under 100 mkg/l) og mindre effektive hos personer med høy selenstatus ved studiestart (over 135 mkg/l).

  Det mest åpenbare eksempelet på denne forvirringen var valget av syntetisk selenometionin til utelukkende bruk i SELECT -studien (Selen og Vitamin E Cancer Prevention Trial).

  • Flere selenforskere har sagt at det hadde vært bedre å teste et naturlig gjærselenpreparat som inneholder flere forskjellige former for organisk bundet selen i tillegg til selenometionin, f.eks. selenocystein, metyl-selenocystein, etc.
  • Dessuten ville det ha vært bedre å teste selen hos studiedeltakere med et lavere gjennomsnitlig serum-seleninnhold (SELECT-studien: gjennomsnitlig 135 mkg/l serum-selen).

  Richie et al. [2014] har i en direkte sammenlignende studie vist, at kosttilskudd med selengjær er forbundet med signifikante reduksjoner i blodets biomarkører for oksidativ stress, mens tilskudd med selenomethionin ikke er det. Resultatene fra Richies studie antyder, at det ikke er selenomethionin, men i stedet andre selenholdige forbindelser, som er ansvarlig for fallet i oksidativ stress. Les mer