Selentilskudd: Ingen bivirkning i form av insulinresistens

Forskere ved Arizona Cancer Center har gitt ut studieresultater, som ikke understøtter noen signifikante bivirkninger av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selengjær på betacellefunksjon eller insulinfølsomhet. Preparater med selengjær inneholder flere selenarter med flere biologiske funksjoner enn preparater med 100% selenmethionin.

Forskere ved University of Arizona Cancer Center i Tucson har rapportert om interessante funn vedrørende selentilskudd [Jacobs 2019]:

• Tilskudd med 200 mikrogram selen daglig fra et selengjærpreparat i 2,9 år hadde ingen effekt på insulinfølsomhet eller betacellefunksjon sammenlignet med placebogruppen.
• Ytterligere inndeling av dataene etter kjønn og alder viste ingen effekt modifikasjon som respons på selentilskuddet.

Budskapet fra selenforskningen

 • Forskningen fra Arizona Cancer Center støtter ikke ideen om at selen spiller en viktig rolle i insulinfølsomhet eller betacellefunksjon.
 • Forskerne fra University of Arizona skriver, at deres resultater inneholder nøkkelinformasjon som klinikker kan videregi til pasienter i USA om bruken av kosttilskudd med selengjær.

Laget av forskningen med selentilskudd

Forskerne analyserte dataene fra en undergruppe på 400 individer, som deltok i Selenstudien, en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie av virkningen av et selentilskudd på 200 mikrogram daglig på adenomatøse polypper i tykktarmen [Jacobs 2019].

Dataene inkluderte fastende plasmaglukose og insulin målt både før randomisering og innenfor 6 måneder etter avslutningen av intervensjonen. Les mer

Seleninntak og helse

Mengde selen i matvarer kan være utilstrekkelig i store deler av verden. Det er rapporter om, at en suboptimal selenstatus er utbredt i store deler av Europa, England og Mellomøsten [Stoffaneller & Morse]. Kystregioner i USA har en tendens til å ha selenfattig jord. Store områder av Kina, Korea, Siberia, Tibet og New Zealand er lav-selen-områder. Lavt selenstatus er forbundet med en økt risiko for kreft, hjertekarsykdom og lidelser i skjoldbruskkjertelen [Tolonen].
De tidligere forskningsresultatene tyder på, at det er en U-formet forbindelse mellom seleninntak og helse. Ifølge en nylig rapport fra den mangeårige selenforskeren, professor Dr. Margaret P. Rayman, University of Surrey, England, er både selenmangel og for mye selen blitt forbundet med negative helseeffekter.

Tilstand som indikerer et behov for selentilskudd

Professor Rayman lister opp en rekke tilstander, som i forskningslitteraturen er blitt knyttet til selenmangel:

 • Keshans sykdom (en hjertemuskelsykdom forårsaket av en selenmangel sammen med en stamme av Coxsackie-virus)
 • Kashin-Beck sykdom (en beinsykdom, hvor selenmangel er en faktor)
 • Forøket viral virulens
 • Økt dødelighet
 • Dårlig immunforsvar
 • Problemer med fertilitet / reproduksjon
 • Skjoldbruskkjertel relatert autoimmun sykdom
 • Nedsatt kognition / demens
 • Type-2 diabetes
 • Risiko for prostatakreft
 • Risiko for kreft i tykk- og endetarm (hos kvinner)
 • Økt risiko for tuberkulose hos HIV-pasienter

Professor Rayman spesifiserer ikke et plasma/serum-selennivå for selenmangel.

Hun nevner en amerikansk studie : US National Health and Nutrition Examination Survey, som målte serum-selennivået til 13.887 voksne deltakere og deretter fulgte opp på dødelighet i opptil 18 år. Dødeligheten i denne undersøkelse viste en U-formet forbindelse mellom serum-selen og dødsfall med en serum selenkonsentrasjon på 135 mikrogram per liter i bundet av U-kurven [Rayman 2019]. Les mer