Intravenøst selentilskudd til kritisk syke pasienter

Critically ill patient
En økt dannelse av skadelige frie radikaler og økt systemisk inflammasjon synes å spille en direkte rolle i celledød, økt sykelighet og høyere dødelighet hos kritisk syke pasienter. Selen er et sporstoff, som har celleregulerende, immunologiske, antioksidante og antiinflammatoriske funksjoner. Selenstilskudd som påbegynnes tidlig er en lovende supplerende behandling for kritisk syke pasienter.

Selentilskudd – spesielt intravenøst selentilskudd – ser ut til å være en lovende adjuverende behandling av kritisk syke pasienter.

De samlede resultatene av en metaanalyse av de kliniske effektene av selenstilskudd på kritisk syke pasienter viser at intravenøst selenstilskudd som enkeltbehandling kan redusere total dødelighet og forkorte sykehusopphold [Zhao 2019].

Dessuten viste resultatene av metaanalysen, at selenstilskuddet ikke økte forekomsten av bivirkninger fra medisin sammenlignet med kontrollgruppen [Zhao 2019].

Selentilskudd til kritisk syke pasienter – dokumentasjonen

Forskerne gjennomgikk 19 randomiserte kontrollerte forsøk med 3341 kritisk syke pasienter. Det var 1694 kritisk syke pasienter i selentilskuddsgruppen og 1647 kritisk syke pasienter i kontrollgruppen. Les mer

Selentilskudd og hiv-infeksjoner: En studie

Symptoms of AIDS
Seks selen og HIV- infeksjonsstudier viser en gunstig virkning på immunfunksjonen av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen, spesielt på CD4-antallet av hvite blodlegemer. En tilsvarende gunstig virkning på immunsystemet kan være en beskyttende effekt mot andre former for infeksjoner, her under mot Covid-19-infeksjoner.

Seks randomiserte kontrollerte studier viser, at et daglig selentilskudd til HIV-infiserte voksne øker CD4-celletallet, reduserer risikoen for diaré, samt senker andelen av sykehusinnleggelser for HIV-relaterte tilstander og opportunistiske infeksjoner hos HIV-infiserte voksne [Kayode 2020].

Alexander og kollegaer [2020] har erkjent viktigheten av selen for immunsystemets funksjon og har anbefalt innføring av et tilstrekkelige tilskudd med selen i høyrisiko Covid-19-områder så fort som mulig etter en mistanke om Covid-19-infeksjon.

Richie og kollegaer [2014] har vist, at selentilskudd i form av selengjær gir en signifikant større beskyttelse mot oksidativt stress enn tilskudd utelukkende med selenomethionin. Les mer