Selentilskudd og hiv-infeksjoner: En studie

Symptoms of AIDS
Seks selen og HIV- infeksjonsstudier viser en gunstig virkning på immunfunksjonen av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen, spesielt på CD4-antallet av hvite blodlegemer. En tilsvarende gunstig virkning på immunsystemet kan være en beskyttende effekt mot andre former for infeksjoner, her under mot Covid-19-infeksjoner.

Seks randomiserte kontrollerte studier viser, at et daglig selentilskudd til HIV-infiserte voksne øker CD4-celletallet, reduserer risikoen for diaré, samt senker andelen av sykehusinnleggelser for HIV-relaterte tilstander og opportunistiske infeksjoner hos HIV-infiserte voksne [Kayode 2020].

Alexander og kollegaer [2020] har erkjent viktigheten av selen for immunsystemets funksjon og har anbefalt innføring av et tilstrekkelige tilskudd med selen i høyrisiko Covid-19-områder så fort som mulig etter en mistanke om Covid-19-infeksjon.

Richie og kollegaer [2014] har vist, at selentilskudd i form av selengjær gir en signifikant større beskyttelse mot oksidativt stress enn tilskudd utelukkende med selenomethionin.

Hvorfor er selen viktig for å øke antallet CD4-celler?

CD4-celler er hvite blodlegemer, som bekjemper infeksjon. CD4-celletallet gir en indikasjon av styrken av immunfunksjonen hos HIV-pasienter. CD4-celletallet er en nøkkelfaktor for behovet for forebyggende behandling mot opportunistiske infeksjoner.

Seks selen og HIV-studier

186 HIV-infiserte stoffmisbrukere

Burbano og kollegaer [2002] undersøkte effekten av et daglig selentilskudd (200 mikrogram / dag) av hiv-infiserte amerikanske stoffmisbrukere i 12 måneder sammenlignet med placebo.

226 HIV-infiserte voksne amerikanske

Hurwitz og kollegaer [2007] fant ut, at et daglig selentilskudd på 200 mikrogram til hiv-infiserte amerikanske voksne i 9 måneder hadde følgende resultater i forhold til placebobehandlingen:

300 HIV-infiserte voksne fra Rwanda

Kamwesiga og kollegaer [2015] presenterte data, som viser, at selentilskudd på 200 mikrogram daglig i 24 måneder er forbundet med en signifikant forskjell i CD4-celletallet sammenlignet med matchende placebobehandling.

913 HIV-infiserte gravide kvinner i Tanzania

Kupka og kollegaer [2009] evaluerte effekten i 6 måneder av et tilskudd på 200 mikrogram daglig etter fødselen. Det var en statistisk signifikant 40% reduksjon i risikoen for diaré i selenbehandlede gruppen.

63 HIV-infiserte voksne amerikanske

Shor-Posner og kollegaer [2003] rapporterte om effekten av 200 mikrogram selentilskudd daglig i 12 måneder.

878 HIV-positive voksne i Botswana

Baum og kollegaer [2013] fant ut, at selentilskudd (200 mikrogram / dag) sammen med en kombinasjon av multivitaminer (B-vitaminer og vitamin C og -E) i 24 måneder (medianvarigheten av studieoppfølgningen) var forbundet med følgende resultater:

Konklusjon: Selentilskudd og HIV-infeksjoner

Et daglig tilskudd til hiv-infiserte voksne med 200 mikrogram selen er forbundet med følgende gunstige resultater [Kayode 2020]:

  • en stigning i serumselennivået
  • en stigning i antallet av CD4-celler
  • en reduksjon i belastningen fra HIV-1 vira
  • en reduksjon i sykehusinnleggelser
  • et reduksjon i diaré hos gravide kvinner
  • et forøkt energinivå og nedsatt angst

Kilder

Alexander J, Tinkov A, Strand TA, Alehagen U, Skalny A, Aaseth J. Early Nutritional Interventions with Zinc, Selenium and Vitamin D for Raising Anti-Viral Resistance Against Progressive COVID-19. Nutrients. 2020 Aug 7;12(8):2358.

Baum MK, Campa A, Lai S, et al. Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA. 2013;310(20):2154-2163.

Burbano X, Miguez-Burbano M, McCollister K, Zhang G, Rodriguez A, Ruiz P, et al. Impact of a selenium chemoprevention clinical trial on hospital admissions of HIV-infected participants. HIV Clin Trials. 2002;3:483-91.

Hurwitz E, Klaus R, Llabre M, Gonzalez A, Lawrence PJ, Maher KJ, et al. Suppression of human immunodeficiency virus Type 1 viral load with selenium supplementation: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2007;167:148-54.

Kamwesiga J, Mutabazi V, Kayumba J, Tayari J, Uwimbabazi JC, Batanage G, et al. Effect of selenium supplementation on CD4+ T‐cell recovery, viral suppression and morbidity of HIV‐infected patients in Rwanda: a randomized controlled trial. AIDS. 2015;29:1045‐52.

Kayode I, Anaba U. Effect of Vitamin D, selenium, or zinc supplementation in HIV: A systematic review. AIDS Rev. 2020 Oct 26;23(3).

Kupka R, Mugusi F, Aboud S, Hertzmark E, Spiegelman D, Fawzi WW, et al. Effect of selenium supplements on haemoglobin concentration and morbidity among HIV infected Tanzanian women. Clin Infect Dis. 2009;48:1475-78.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Shor-Posner G, Robert L, Miguez M, Moreno-Black G. Psychological burden in the era of HAART: impact of selenium therapy. Int J Psychiatry Med. 2003;33:56-69.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *