Selentilskudd og mannlig infertilitet

Kliniske studier viser, at et daglig tilskudd med selen kan forbedre fertiliteten hos menn [Moslemi et al .; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.]

Stork bringing baby
Sædens motilitet er en parameter i sædanalyse, som brukes til å evaluere sædens evne til å bevege seg fremover. Dårlig sædmotilitet er forbundet med nedsatt mannlig fertilitet. En tilstrekkelig serum-selenstatus (>90-100 mkg/l) er forbundet med en forbedret sædkvalitet og forbedret sædmotilitet.
SELENTILSKUDD til menn I IRAN I 2009

I en studie fra 2009, som varte i 26 uker, tildelte forskerne i Teheran via loddtrekning infertile menn med en gjennomsnittsalder på 31 år i intervallet 25-48 år til følgende grupper [Safarinejad & Safarinejad]:

 1. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag)
 2. N-acetyl-cystein-gruppen (n = 118; dose = 600 mg/dag)
 3. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag) plus N-acetyl-cystein (dose = 600 mg/dag)
 4. Placebogruppen (n = 118)
Resultatet av den iranske selenstudien i 2009:
 • Alle sædparametre ble forbedret signifikant med selenbehandlingen og med N-acetyl-cystein-behandlingen.
 • Tilskudd av selen pluss N-acetyl-cystein resulterte i ytterligere gunstige virkninger.
 • Det var en signifikant positiv korrelasjon mellom sædplasmakonsentrasjonene av selen og N-acetyl-cystein og sædparametrene.
 • Det var en sterk korrelasjon mellom summen av selen- og N-acetyl-cystein-konsentrasjoner og gjennomsnitlige sædkonsentrasjon, sædmotilitet og prosentdel av morfologisk normale sædceller.
SELENtilskudd til MENN I IRAN 2011
En åpen studie av 690 infertile menn med en gjennomsnittsalder på 28,5 år i området 20-45 år som mottok et daglig selentilskudd på 200 mkg sammen med syntetisk vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dager konkluderte forskerne med at tilskudd med selen og vitamin E forbedrer sædkvaliteten og har gunstige effekter på sædmotilitet [Moslemi et al.].
Resultatet av den iranske selenstudien fra 2011
 • Kombinasjonen av selen og E-vitamin var forbundet med en signifikant økning i gjennomsnittlig sædmotilitet fra studiestart.
 • Kombinasjonen av selen og vitamin E var forbundet med en liten, men statistisk signifikant økning i det normale morfologiske sædforholdet fra studiestart.
Pregnant couple
Vanskeligheter med å bli gravid påvirker anslagsvis 48 millioner par verden over, omtrent 15% av alle par. Mannlige partnere er eneansvarlige i 20-30% av infertilitetstilfellene, og mannlige fruktbarhetsproblemer bidrar til 50% av problemene generelt (Agarwal et al.)
SELENtilskudd til menn I SKOTLAND I 1998

I en studie utført i Glasgow Royal Infirmary ble 64 menn i gjennomsnittsalderen 33 år via loddtrekning tildelt en av tre testgrupper [Scott et al.]:

 1. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen
 2. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen pluss 1 milligram A-vitamin, 10 milligram C-vitamin og 15 milligram E-vitamin
 3. Et daglig tilskudd med placebo
Resultatene av Selenstudien fra Skotland 1998:
U-FORMET KURVE som omhandler SELENSTATUS til fordel for helsen
Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, har i en banebrytende artikkel fra 2012, publisert i The Lancet, antydet at selenstatus i området 100 – 170 mkg/l sannsynligvis vil gi helsemessige fordeler [Rayman, 2012, figur 3, side 4].
BESTE FORM FOR SELENTILSKUDD

En sammenlignende studie fra 2014 har vist at en formulering med organisk selengjær gir betydelig beskyttelse mot skader fra oksidativt stress, mens en formulering med selenometionin alene ikke gjør det. Det selenberikede gjærproduktet inneholder andre selenformer enn bare selenmetionin, og disse andre selenformene ser ut til å ha den gunstige effekten [Richie et al.]. Les mer

Lav selenstatus og risikable graviditeter

Pregnant woman
Lav serum selenstatus (definert som under 80 mikrogram per liter) under graviditet er forbundet med en økt risiko for abort, preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og andre bivirkninger.

En nylig oversiktsartikkel presenterer dokumentasjon for at lav selenstatus hos gravide kan være involvert i følgende komplikasjoner [Duntas 2020]:

 • Abort
 • Svangerskapsforgiftning
 • For tidlig fødsel
 • Veksthemmet foster
 • For lavt stoffskifte etter graviditet og autoimmun tyreoiditt

For å sikre et optimalt graviditetsforløp, anbefaler Dr. Leonidas Duntas at leger tar en individualisert utgangspunkt og foreskriver et selenrikt kosthold og selentilskudd skreddersydd til den gravide kvinnens behov.

Hvorfor er tilstrekkelig selen viktig for gravide?

Selen er et viktig sporstoff. Inntaket og nivået av blodplasma-status kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer [Duntas 2020]:

 • Forskjeller i kosthold og ernæring
 • Forskjeller i jord og plantenes seleninnhold
 • Etniske forskjeller
 • Genetiske forskjeller

Uten en selenprøve fra en blodprøve, er det ikke mulig å vite om kvinner som planlegger en graviditet har tilstrekkelig sirkulerende selen. Mayo Klinikken rapporterer at den normale selenkonsentrasjonen i humant blodserum hos voksne i USA er 70 til 150 mikrogram per liter, med et befolkningsgjennomsnitt på 98 mikrogram per liter. Les mer

Selenstatus og infertilitet hos menn

Storck bringing baby
Uten optimal selenstatus kommer ikke storken med en baby. Selentilskudd kan forbedre den mannlige reproduk-sjonssevnen ved å beskytte umodne spermatozoer og ved å forbedre sædens motilitet.

Omtrent 50% av problemene hos par der kvinnen ikke kan bli gravid, kan tilskrives mannlig infertilitet. Omtrent to prosent av alle menn har suboptimale sædparametre [Kumar og Singh 2015]:

 • lav sædkonsentrasjon
 • dårlig sædmotilitet
 • unormal sædcelle-morfologi
 • eller kombinasjoner derav

Selenstatus og infertilitet hos menn

Rollen til selen i mannlig infertilitet er ikke fullstendig forklart. Noen data viser imidlertid at selen spiller en rolle i beskyttelsen av sædceller mot oksidativ stress [Buhling 2019].

Det er i spesiell grad selenoproteinene glutathione peroxidase GPx4 og selenoprotein P som er essensielle ved dannelse av sædceller og for mannlig fertilitet [Rayman 2012].

 • I testiklene beskytter GPx4-selenoproteiner umodne spermatozoceller mot oksidativ skade.
 • GPx4-selenoproteiner er også viktige for en god sædmotilitet.
 • Selenoprotein P forsyner testiklene med selen.

Selen er et spormineral som er viktig for mange viktige prosesser i menneskekroppen. Selen er innlemmet i enzymer som fungerer som antioksidanter. Balansen mellom beskyttende antioksidanter og skadelige frie radikaler i cellene spiller en avgjørende rolle i forebygging av sykdom [Rayman 2002]. Les mer

Selentilskudd og parametre for sædkvalitet

Tilskudd med selen og koenzym Q10 har gunstig virkning på sædceller, sædceller motilitet og morfologi. Det ser ut til å være et spesielt forhold mellom selen og koenzym Q10, slik at det er nødvendig med tilstrekkelige konsentrasjoner av begge deler for at hver og en skal fungere optimalt.

Data fra to randomiserte kontrollerte forsøk har vist, at selentilskudd har følgende signifikante fordelaktige virkninger [Salas-Huertos]:

 • forbedret sædvolum og konsentrasjon
 • forbedret motilitet på sædceller
 • forbedret sædcelle morfologi

Et selentilskudd på 100 mikrogram per dag i 3 måneder forbedret sædens bevegelighet og økte sjansjen for befruktning. Et selentilskudd på 200 mikrogram per dag i 6 måneder forbedret sædens volum, det totale antallet sædceller, konsentrasjon og morfologi [Salas-Huertos].

Data fra fem andre randomiserte kontrollerte studier har vist, at koenzym Q10-tilskudd er signifikant forbundet med følgende gunstige virkninger:

 • forbedret antall sædceller
 • forbedret sædkonsentrasjon
 • forbedret sædmotilitet
 • forbedret sædmorfologi

Koenzym Q10-tilskudd var mest effektiv, når tilskuddet lå i intervallet 200 – 300 mg pr. dag (i oppdelte doser) i minst 3 måneder og spesielt etter 6 måneder [Salas-Huertos]. Les mer

Selentilskudd til for tidlig fødte

For tidlig fødte defineres som spebarn født mer enn tre uker før termin, dvs. før uke 37 av svangerskapet. Sepsis – en tilstand som er forårsaket av skadelige bakterier, som kommer inn i blodbanen – er en av komplikasjonene forbundet med for tidlig fødsel. Selentilskudd kan nedsette risikoen for sent innsettende sepsis hos for tidlig fødte.

Selentilskudd nedsetter risikoen for sepsis hos for tidlig fødte spebarn.

Tre studier som ble utført i lavselen land som Australia, New Zealand og India – har vist en positiv effekt av selentilskudd for nedsettelse av forekomsten av sepsis (blodforgiftning) hos for tidlig fødte barn [Daniels; Darlow; Aggarwal].

Selentilskudd – som ble gitt både oralt og parenteralt – forbedret signifikant selennivået hos for tidlig fødte spebarn og nedsatte forekomsten av “sent innsettende” sepsis [Darlow].

I ingen av de tre kliniske studiene var det noen negative reaksjoner på selentilskuddet [Daniels; Darlow; Aggarwal].

Økt risiko for sepsis hos for tidlig fødte spebarn uten tilskudd av selen

“Sent innsettende” sepsis viser seg typisk en uke eller mer etter fødselen og skyldes utsettelse for infeksjon på sykehuset. En “sent innsettende” sepsis forekommer hos ca. en ut av fem for tidlig fødte spebarn med en fødselsvekt under 1500 gram. Les mer

Selentilskudd og polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) forekommer hos 5–10 prosent av alle kvinner. Det er den vanligste årsaken til infertilitet hos kvinner. PCOS beskrives typiskt som et symtombilde som lett overvekt, uregelmessig eller uteblitt menstruasjon og tegn på overflødig androgen som hirsutism og akne. De fleste PCOS-pasientene har flere cyster i eggstokkene. Det trengs mer forskning om effekten av selentilskudd på PCOS.

Polycystisk ovariesyndrom (forkortet PCOS) er en hormonell lidelse med en forekomst på 5-10% hos kvinner i reproduktive alder.

 • Den eksakte årsaken til PCOS er ukjent.
 • Symptomer på PCOS er blant annet uregelmessig menstruasjon, forhøyet nivå av mannlig kjønnshormon og eggestokker som ikke fungerer normalt.
 • Overdreven insulinproduksjon og en liten grad av inflammasjon menes å påvirke utviklingen av PCOS [Mayo Clinic].

Selen: Effekt på mental helse, hormonprofil, inflammasjon og oksidativt stress hos pasienter med PCOS

I en randomisert kontrollert studie med 60 kvinner i alderen 18-40 år, var et daglig tilskudd av et probiotika preparat sammen med 200 mikrogram selen i 12 uker forbundet med følgende resultater [Jamilian 2018]:

Betydelig forbedring i poeng for Beck Depression Inventory (BDI), påengene for spørreskjema om generell helse samt påengene for depresjon, angst og stress sammenlignet med placebo
Betydelig nedsatt total testosteron-nivå, hirsutisme, høyfølsom CRP (en biomarkør for inflammasjon) og malondialdehyd-nivå (en biomarkør for oksidativt stress) samt betydelig  økt  total antioksidantkapasitet og total glutathion (GSH ) -nivåer sammenlignet med placebo Les mer

Serum-selenstatus og svangerskapsdiabetes

Forekomsten av svangerskapsdiabetes varierer fra region til region i verden fra under 5% av graviditeter til under 10% og så høyt som 20%. Svangerskapsdiabetes øker kvinnens risiko for type 2 diabetes og metabolsk syndrom og øker risikoen for akutte og langsiktige, negative stoffskifteforstyrrelser hos barnet. En nylig meta-analyse viser at kvinner med svangerskapsdiabetes typisk har signifikant lavere serum-selenkonsentrasjoner.

Vanligvis er serum-selenkonsentrasjonsnivået signifikant lavere hos kvinner med svangerskapsdiabetes enn hos friske, gravide kvinner. Forskjellen er spesielt påfallende hos ikke-kaukasiske gravide og hos gravide kvinner i tredje trimester. Det er konklusjonen fra en nylig meta-analyse og systematisk gjennomgang av den relevante litteraturen i form av observasjonsstudier [Kong 2016].

Selen og svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes defineres som en hvilken som helst grad av glukoseintoleranse, som oppstår ved graviditetens begynnelse. En fysiologisk insulinresistens, som begynner i andre trimester og utvikler seg gjennom tredje trimester, er typisk for graviditeter. Kommende mødre har generelt bruk for en økt insulinutskillelse for å opprettholde normale blodglukosenivåer. En reduksjon i den nødvendige kompenserende økningen i insulinsekresjonen, fører til diagnosen svangerskapsdiabetes [Kong 2016]. Les mer

Selen bidrar til å unngå graviditetskomplikasjoner

Tilstrekkelig inntak av selen kan medvirke til å redusere risikoen for noen av de mer alvorlige komplikasjonene ved graviditeten. Undersøkelser utført med et tilskudd av organisk selengjær har gitt gode resultater.

Kvinner som tar abort under første trimester, eller opplever tilbakevendende aborter, har vist seg å ha signifikant lavere selenstatus enn kvinner som ikke aborterer. Professor Margaret Rayman påpeker at innholdet av selen i blodet typisk er lavere under graviditet, delvis fordi der skjer en økt produksjon av blod. Imidlertid kan økt inflammasjon – som er involvert i aborter – også være årsak til en nedsatt mengde av det selenet som sirkulerer i blodet [Rayman 2012]

Til denne artikkelen har jeg søkt i Medline-databasen etter resultater fra randomiserte, kontrollerte undersøkelser, som involverer selentilskudd til gravide kvinner med lav selenstatus. Det har vist seg å gi en rekke interessante resultater. Les mer

Selen, tungmetaller og fødsel

Undersøkelser viser at høyere konsentrasjoner av farlige tungmetaller – kadmium, kvikksølv og bly – i morens blod sannsynligvis vil bli duplikert i navlestrengsblod, i fosterets blod, i morsmelken og i det nyfødte barns blod, med potensielt skadelige langsiktige konsekvenser for barnet. Det er tegn på at selen binder seg til kadmium og kvikksølv, hvilket muliggjør nøytralisering av stoffene hos moren.

Tidlig eksponering for naturlige grunnstoffer som er giftige – kadmium, kvikksølv og bly – kan ha langsiktige negative, helsemessige konsekvenser. Barn som usettes for disse grunnstoffene, mens de stadig er i livmoren og under amming, kan få vedvarende skader i hjernen og nervesystemet samt i nyrerne og leveren. Spørsmålet er: I hvilket omfang kan selentilskudd redusere risikoen for toksisk skade?

I betraktning av disse giftige tungmetallers skadelige egenskaper – kadmium, kvikksølv og bly – for både moren, fosteret og den nyfødte, er det vanskelig å utføre randomiserte kontrollerte undersøkelser. I stedet kommer de beste bevisene for de positive virkningene av selentilskudd fra undersøkelser som sammenligner graden av eksponering for kvikksølv med innholdet av selen i både moren og barnet. Les mer

Selen og risikoen for svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en alvorlig tilstand, som forårsaker for høyt blodtrykk hos gravide kvinner, som ikke hadde for høyt blodtrykk før de var gravide. Det høye blodtrykket utvikler seg typisk etter graviditetens 20. uke. Vitenskapelige undersøkelser viser, at et daglig selentilskudd kan redusere risikoen for svangerskapsforgiftning.

Det er et klart forhold mellom en gravid kvinnes selennivå og hennes risiko for svangerskapsforgiftning. Observasjonsundersøkelser viser, at et lavt selennivå er forbundet med en større risiko for svangerskapsforgiftning. Undersøkelser med bruk av selentilskudd har vist en nedsatt forekomst av svangerskapsforgiftning [Xu].

Hva er svangerskapsforgiftning?
Svangerskapsforgiftning er en kompleks tilstand karakterisert ved følgende symptomer, som begynner omkring graviditetens uke 20:

 • et unormalt høyt proteininnhold i urinen (som indikerer mulig skade på nyrene)
 • et systolisk blodtrykk høyere enn 140 mmHg eller et diastolisk blodtrykk over 90 mmHg, målt to ganger med et interval på minst 4-6 timer og med lengst 7 dagers mellomrom [Uzan]
 • sterk hodepin
 • sløvet syn
 • en nedsatt mengde blodplater i blodet [Mayo Clinic]

Svangerskapsforgiftning synes å være forårsaket av en unormal utvikling av de nye blodkarene, som er nødvendige for å transportere blod til morkaken. De nye blodkarene er snevret enn de burde være, og de reagerer anderledes på hormonal påvirkning [Mayo Clinic]. Les mer