Lav selenstatus og risikable graviditeter

Pregnant woman
Lav serum selenstatus (definert som under 80 mikrogram per liter) under graviditet er forbundet med en økt risiko for abort, preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og andre bivirkninger.

En nylig oversiktsartikkel presenterer dokumentasjon for at lav selenstatus hos gravide kan være involvert i følgende komplikasjoner [Duntas 2020]:

 • Abort
 • Svangerskapsforgiftning
 • For tidlig fødsel
 • Veksthemmet foster
 • For lavt stoffskifte etter graviditet og autoimmun tyreoiditt

For å sikre et optimalt graviditetsforløp, anbefaler Dr. Leonidas Duntas at leger tar en individualisert utgangspunkt og foreskriver et selenrikt kosthold og selentilskudd skreddersydd til den gravide kvinnens behov.

Hvorfor er tilstrekkelig selen viktig for gravide?

Selen er et viktig sporstoff. Inntaket og nivået av blodplasma-status kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer [Duntas 2020]:

 • Forskjeller i kosthold og ernæring
 • Forskjeller i jord og plantenes seleninnhold
 • Etniske forskjeller
 • Genetiske forskjeller

Uten en selenprøve fra en blodprøve, er det ikke mulig å vite om kvinner som planlegger en graviditet har tilstrekkelig sirkulerende selen. Mayo Klinikken rapporterer at den normale selenkonsentrasjonen i humant blodserum hos voksne i USA er 70 til 150 mikrogram per liter, med et befolkningsgjennomsnitt på 98 mikrogram per liter.

I store deler av Europa, spesielt Nord-Europa og Midt-Østen, vil serum-selenkonsentrasjoner være betydelig lavere [Stoffaneller & Morse 2015].

De biologiske funksjonene til selen

I humane celler finnes selen normalt ikke i sin grunnleggende form. Dens primære biologiske funksjoner utføres når selen inkorporeres i den 21. aminosyren selenocystein, som deretter blir en komponent av selenoproteiner. Disse selenoproteinene spiller en viktig rolle i antioksidantforsvarsmekanismer, i redoksregulering og i skjoldbruskhormonmetabolismen [Duntas 2020].

Dr. Duntas lister opp de viktigste selenoproteinene:

 • Deiodinaser
 • Glutationperoksidaser
 • Tioredoksinreduktaser
 • Selenocystein-insert protein 2 (SECISBP2)
 • Selentransportprotein (SELENOP)

Selenmangel har vært knyttet til autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen.

 • Deiodinaser styrer metabolismen av skjoldbruskhormon. De regulerer omdannelsen av tyroksin (T4) til triiodotyronin (T3) [Duntas 2020].
 • Glutationperoksidaser og tioredoksinreduktaser er involvert i skjoldbruskkjertelbeskyttelse i kraft av deres modulering av redoksaktiviteter [Duntas 2020].

Selen og risikable graviditeter

Eksisterende bevis indikerer at selenmangel under graviditet er assosiert med en rekke bivirkninger på både fosteret og moren, samt økte biomarkører for oksidativt stress. Det er nå bevis for at selentilskudd kan redusere forekomsten av bivirkninger og kan redusere risikoen for komplikasjoner i form av autoimmun tyreoiditt, samt forhindre for lavt stoffskifte etter graviditet. Imidlertid er det fortsatt behov for å etablere en passende dosering og varighet av selenstilskudd [Duntas 2020].

Selen og abort

Dr. Duntas går gjennom dokumentasjonen for at det er en sammenheng mellom lavt seleninntak / nivå og risiko for spontanabort. Selv om en årsakssammenheng ikke er fastslått, anbefaler han at leger vurderer selenstilskudd på individuell basis i første trimester, spesielt for kvinner som bor i selenfattige områder og for kvinner som er kjent for å være i fare for spontanabort [Duntas 2020].

Selen og svangerskapsforgiftning

En metaanalyse fra 2015 av 13 observasjonsstudier med 1515 deltakere og 3 randomiserte kontrollerte studier med 439 deltakere har vist [Xu 2015]:

– Det er en omvendt sammenheng mellom seleninnholdet i blodet og risikoen for svangerskapsforgiftning.

Selentilskudd reduserer forekomsten av svangerskapsforgiftning betydelig.

Det viktigste er å bestemme dosering, starttid og varighet av selentilskudd for gravide med risiko for svangerskapsforgiftning [Xu 2015].

Selen og for tidlige fødsler

Dr. Duntas gjennomgår dokumentasjonen for en sammenheng mellom et lavt seleninntak / nivå hos moren og risikoen for å føde for tidlig. Lave serum-selenkonsentrasjoner hos mor tidlig i svangerskapet bør betraktes som en markør for økt risiko for å få barn som er for små i forhold til deres gestasjonsalder. [Duntas 2020].

Selen og autoimmun tyreoiditt under eller etter graviditet

Dr. Duntas påpeker at de nåværende retningslinjer for autoimmun tyreoiditt (Hashimotos sykdom) ikke anbefaler tilskudd av selen under graviditet; ikke desto mindre foreslår Dr. Duntas, at hos pasienter med autoimmun tyreoiditt, som er i høy risiko, og som har lave selennivåer (definert som mindre enn 80 mikrogram per liter) tidlig i graviditeten, bør man overveie selentilskudd [Duntas 2020].

Konklusjoner: Selen og graviditet

Dr. Duntas gjennomgår en rekke studier som gir dokumentasjon for viktigheten av et tilstrekkelig selennivå under graviditeten og som kommer til følgende konklusjoner [Duntas 2020]:

Kilder

Duntas, L.H. Selenium and at-risk pregnancy: challenges and controversies. Thyroid Res 13, 16 (2020).

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Xu M, Guo D, Gu H, Zhang L, Lv S. Selenium and Pre-eclampsia: a Systematic Review and Meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jun;171(2):283-292.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *