Intravenøst selentilskudd til kritisk syke pasienter

Critically ill patient
En økt dannelse av skadelige frie radikaler og økt systemisk inflammasjon synes å spille en direkte rolle i celledød, økt sykelighet og høyere dødelighet hos kritisk syke pasienter. Selen er et sporstoff, som har celleregulerende, immunologiske, antioksidante og antiinflammatoriske funksjoner. Selenstilskudd som påbegynnes tidlig er en lovende supplerende behandling for kritisk syke pasienter.

Selentilskudd – spesielt intravenøst selentilskudd – ser ut til å være en lovende adjuverende behandling av kritisk syke pasienter.

De samlede resultatene av en metaanalyse av de kliniske effektene av selenstilskudd på kritisk syke pasienter viser at intravenøst selenstilskudd som enkeltbehandling kan redusere total dødelighet og forkorte sykehusopphold [Zhao 2019].

Dessuten viste resultatene av metaanalysen, at selenstilskuddet ikke økte forekomsten av bivirkninger fra medisin sammenlignet med kontrollgruppen [Zhao 2019].

Selentilskudd til kritisk syke pasienter – dokumentasjonen

Forskerne gjennomgikk 19 randomiserte kontrollerte forsøk med 3341 kritisk syke pasienter. Det var 1694 kritisk syke pasienter i selentilskuddsgruppen og 1647 kritisk syke pasienter i kontrollgruppen.

  • Pasientene i selentilskuddsgruppen fikk parenteralt selentilskudd enkeltvis i forskjellige doser (ikke i kombinasjon med andre antioksidant-mikronæringsstoffer). Pasientene i kontrollgruppen fikk placebo eller en vedlikeholdsdose selen eller ingen intervensjon [Zhao 2019].
  • I 14 studier varierte dosene av selentilskudd den første dag fra 1000 mikrogram til 4000 mikrogram i forskjellige studier. I fem av studiene varierte doseringen fra 300 til 535 mikrogram [Zhao 2019, tabel 1].
  • Varigheten av selenbehandlingen i studien varierte fra ni til 28 dager [Zhao 2019, tabel 1].

Pionérstudie med intravenøs selenbehandling til pankreatitt

Dr. Bodo Kuklinski Rostock Germany
Dr. Bodo Kuklinski, Rostock, Tyskland, var en av de første til å bruke selen og koenzym Q10 til akutt behandling av pasienter med hjerteanfall.

I 1991 behandlet Dr. Bodo Kuklinski pasienter med akutt nekrotiserende pankreatitt. Han mistenkte, at akutt pankreatitt involverer oksidativ skade forårsaket av skadelige frie radikaler [Kuklinski 1991].
I et klinisk forsøk testet Dr. Kuklinski effekten av adjuvant selen med natriumselenitt i en daglig dose på 500 mikrogram. Dødeligheten i kontrollgruppen var 89%, mens ingen pasienter døde i terapi-gruppen [Kuklinski 1991].

Selenbehandlingen var forbundet med en normalisering innen for 24 timer av serumkalsium-nivåene og med et fall i de økte malondialdehyd-verdiene. Dr. Kuklinski konkluderte med at infusjonen av selen nedsatte omfanget av oksidativt stress og inflammasjon hos de kritisk syke pasienter [Kuklinski 1991].

Oksidativ stress = skader på celler og vev som en konsekvens av en ubalanse mellom skadelige frie radikaler og beskyttende antioksidanter i kroppen

Malondialdehyd = en organisk forbindelse, som er en biomarkør for tilstedeværelsen av oksidativ stress

Konklusjon: Intravenøst selentilskudd til kritisk syke pasienter

Dødsfall er veldig reel mulighet for kritisk syke pasienter.

Denne metaanalysen leverer en viktig informasjon: Det var en signifikant redusert dødelighet i selentilskuddsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen [Zhao 2019].

Dokumentasjonen fra denne metaanalysen viser, at bruken av selen kunne redusere den samlede dødelighet betydelig og kunne forkorte sykehusoppholdet for kritisk syke pasienter [Zhao 2019].

Kilder

Kuklinski B, Buchner M, Schweder R, Nagel R. Acute pancreatitis – a free radical disease. Decrease in fatality with sodium selenite (Na2SeO3) therapy. Z Gesamte Inn Med. 1991;46:145–9.

Zhao Y, Yang M, Mao Z, et al. The clinical outcomes of selenium supplementation on critically ill patients: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2019;98(20):e15473.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *