Selen som et næringsstoff og forebyggende legemiddel

Berlin Brandenburger Tor
Professor Dr. Lutz Schomburg, tilknyttet Charité Institute of Experimental Endocrinology, har sammen med Humboldt University og Free University i Berlin gjennomgått forskningslitteraturen om selentilskudd. Han konkluderer med at dagens data viser at selenstilskudd ikke forårsaker diabetes.

Den mangeårig selenforsker, professor Dr. Lutz Schomburg, har gjennomgått ernæringsmessige og forebyggende medisinske aspekter ved selenstilskudd. Etter hans mening utgjør mangel på selen i seg selv en helserisiko som bør korrigeres ved hjelp av kostholdsregulering eller ved supplerende seleninntak [Schomburg 2020].

Han tolker tilgjengelige bevis for en gunstig effekt på helsen til selenstilskudd som et resultat av å korrigere en mangel eller redusert effekt av selen. Hans gjennomgang av forskningslitteraturen viser at selentilskudd ikke forårsaker diabetes. I stedet antyder eksisterende bevis at utvikling av type 2-diabetes med lave insulinnivåer og høye glukosenivåer kan føre til en økning i selennivået; dermed den observerte sammenhengen mellom forekomsten av diabetes og et høyere selennivå [Schomburg 2020]. Les mer

Selentilskudd og blodsukkernivåer

Testing blood sugar
Resultatene av randomiserte kontrollerte forsøk med selentilskudd har enten vist gunstige virkninger eller ingen effekt på blodsukkernivået og insulinfølsomhetsverdiene. I denne gjennomgangen, oppsummerer vi studieresultatene.

Effekten av selentilskudd på blodsukkernivå og risikoen for diabetes er stadig et åpent spørsmål. Data fra randomiserte kontrollerte studier viser imidlertid, at selenstilskudd er forbundet med enten en gunstig virkning eller slett ingen effekt på blodsukkernivå, insulinfølsomhet og glukosetoleranse [Jablonska 2016].

Studiedeltakere med type 2-diabetes

Gunstig effekt. I en studie fra 2019 deltok 72 mannlige og 22 kvinnelige pasienter med diabetes mellitus type 2 i alderen 48 til 64 år. De var alle røykere, og de inntok alle middelhavskost.
Forskerne ga 200 mikrogram selen daglig en gang om dagen på tom mage. Data fra studien viste en statistisk signifikant reduksjon i blodets nivå av glukose og i HbA1c-verdier både tre måneder og seks måneder etter starten på behandlingen. Tildelingen av selen til pasientene med type 2-diabetes syntes å forbedre deres glykemiske profil [Karalis 2019]. Les mer

Selentilskudd: Ingen bivirkning i form av insulinresistens

Forskere ved Arizona Cancer Center har gitt ut studieresultater, som ikke understøtter noen signifikante bivirkninger av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selengjær på betacellefunksjon eller insulinfølsomhet. Preparater med selengjær inneholder flere selenarter med flere biologiske funksjoner enn preparater med 100% selenmethionin.

Forskere ved University of Arizona Cancer Center i Tucson har rapportert om interessante funn vedrørende selentilskudd [Jacobs 2019]:

• Tilskudd med 200 mikrogram selen daglig fra et selengjærpreparat i 2,9 år hadde ingen effekt på insulinfølsomhet eller betacellefunksjon sammenlignet med placebogruppen.
• Ytterligere inndeling av dataene etter kjønn og alder viste ingen effekt modifikasjon som respons på selentilskuddet.

Budskapet fra selenforskningen

  • Forskningen fra Arizona Cancer Center støtter ikke ideen om at selen spiller en viktig rolle i insulinfølsomhet eller betacellefunksjon.
  • Forskerne fra University of Arizona skriver, at deres resultater inneholder nøkkelinformasjon som klinikker kan videregi til pasienter i USA om bruken av kosttilskudd med selengjær.

Laget av forskningen med selentilskudd

Forskerne analyserte dataene fra en undergruppe på 400 individer, som deltok i Selenstudien, en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie av virkningen av et selentilskudd på 200 mikrogram daglig på adenomatøse polypper i tykktarmen [Jacobs 2019].

Dataene inkluderte fastende plasmaglukose og insulin målt både før randomisering og innenfor 6 måneder etter avslutningen av intervensjonen. Les mer

Selentilskudd og insulinresistens: En klinisk studie

Den siste kliniske forskningen viser, at selentilskudd på 200 mikrogram i form av selengjær til eldre voksne i opp til tre år, ikke har en negativ innvirkning på betacellefunksjonen i bukspyttkjertelen eller på insulinfølsomheten.

Resultatene fra en klinisk undersøkelse, hvor man sammenlignet  tilskudd på 200 mikrogram selen med placebo-tilskudd, viste ingen effekt av selentilskuddet på insulinsekresjon og insulinets virkning [Jacobs].

Disse resultatene kan ses som viktige tegn på at selentilskudd i opp til tre år hos eldre individer ikke har noen diabetesfremkallende virkninger hos mennesker [Jacobs].

Forskerne som gjennomførte studien på selen og insulinresistens konkluderte at studie resultatet ikke viser noen årsakssammenheng mellom selen og utvikling av insulinresistens eller utvikling av type 2-diabetes [Jacobs].

Utformningen av studien om selen og insulinresistens

Bakgrunn: I 2016 rapporterte forskere ved Arizona Cancer Center i Tucson om resultatene av selenstudien [Thompson]. Les mer

Serum-selenstatus og svangerskapsdiabetes

Forekomsten av svangerskapsdiabetes varierer fra region til region i verden fra under 5% av graviditeter til under 10% og så høyt som 20%. Svangerskapsdiabetes øker kvinnens risiko for type 2 diabetes og metabolsk syndrom og øker risikoen for akutte og langsiktige, negative stoffskifteforstyrrelser hos barnet. En nylig meta-analyse viser at kvinner med svangerskapsdiabetes typisk har signifikant lavere serum-selenkonsentrasjoner.

Vanligvis er serum-selenkonsentrasjonsnivået signifikant lavere hos kvinner med svangerskapsdiabetes enn hos friske, gravide kvinner. Forskjellen er spesielt påfallende hos ikke-kaukasiske gravide og hos gravide kvinner i tredje trimester. Det er konklusjonen fra en nylig meta-analyse og systematisk gjennomgang av den relevante litteraturen i form av observasjonsstudier [Kong 2016].

Selen og svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes defineres som en hvilken som helst grad av glukoseintoleranse, som oppstår ved graviditetens begynnelse. En fysiologisk insulinresistens, som begynner i andre trimester og utvikler seg gjennom tredje trimester, er typisk for graviditeter. Kommende mødre har generelt bruk for en økt insulinutskillelse for å opprettholde normale blodglukosenivåer. En reduksjon i den nødvendige kompenserende økningen i insulinsekresjonen, fører til diagnosen svangerskapsdiabetes [Kong 2016]. Les mer

Selen og glukosestoffskiftet

I vår forståelse av kost og fitness skal vitenskapelig forskning være vår høyeste autoritet. Resultatene fra randomiserende, kontrollerende undersøkelser er det beste beviset for en mulig årsak-virknings-sammenheng mellom behandling med et selen- (eller coenzym Q10-) tilskudd og gode helseresultater.

Nylig søkte jeg i Medline-databasen om selentilskudd og dens virkning eller manglende virkning på glukosestoffskifte, insulinresistens, glykemisk kontroll osv. Jeg begrenset min søkning til artikler med data fra randomiserende, kontrollerende forsøk.

Samlet ga Medlinesøkningen 48 hits. Ved gjennomgang av resumeer fra de 48 tidskriftsartiklene, var jeg i stand til å utelukke 30 referanser fra ytterligere overveielse. Disse 30 undersøkelsene inkluderte alle mine søkeord, men hadde faktisk ikke målt virkningen av intervensjonen med selen på noen aspekter av glukosestoffskiftet.

18 gode undersøkelser med selentilskudd
Jeg stod tilbake med 18 gode intervensjonsundersøkelser, som oppfylte mine søkekriterier. Jeg leste disse undersøkelsene og delte dem opp i tre forskjellige kategorier relatert til effekten av selentilskudd på glukosestoffskifte og insulinfølsomhet: Les mer

Seleninntak og type 2 diabetes

I mange områder i verden er det kanskje ikke mulig å få en optimal mengde selen fra måltidene. Innholdet av selen i maten vår, avhenger av tilgjengeligheten av selen i jorda. Kjente selenfattige områder finnes i store deler av Europa og Mellomøsten, Kina, Korea, Japan og New Zealand. I USA har kystområdene en tendens til å ha et lavere seleninnhold enn i midten av landet.

I 2013 gjennomgikk dr. Margaret Rayman fra University of Surrey i England de publiserte artiklene om randomiserte, kontrollerte forsøkene, hvor man hadde brukt selentilskudd som eneste behandling, og hvor det var laget oppfølgende analyser eller undergruppe-analyser av effekten av selentilskuddene på risikoen for type 2 diabetes.

Dr. Rayman fant fem slike undersøkelser. Jeg vil oppsummere Dr. Raymans gjennomgang, og så vil jeg se, hvilke undersøkelser det er laget siden 2013.

Selen og diabetes-undersøkelser
Ernæringsmessig Forebyggelse av Kreft (NPC-undersøkelsen)
I 2007 offentliggjorde Dr. Saverio Stranges resultatene av en post-hoc-analyse, (en søkning etter mønstre, som ikke var spesifisert ved undersøkelsens tilretteleggelse) av data fra NPC-undersøkelsen. I NPC-undersøkelsen resulterte tilskudd med 200 mikrogram selen fra gjærselentabletter i gjennomsnitt 4,5 år i en vesentlig nedsatt risiko for lungekreft, tyktarmskreft og prostatakreft [Clark 1996]. Hovedparten av deltakerne i undersøkelsen var 63 år, pluss minus 10 år. Les mer

Selentilskudds funksjoner

Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Selentilskudd
Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Det har vist seg å ha beskyttende virkning mot de skadene på hudens celler som er forårsaket av ultrafiolett stråling.

Hvorfor denne interessen for selenfakta? Her i opptarten av selenmangel.no websiden vil vi gjennomgå hva vi vet om de funksjonene som selentilskudd har. Vi er spesielt interessert i selens virkning som antioksidant og dets anti-inflammatoriske virkninger i menneskets kropp.

Selen er et essensielt sporstoff i menneskets kost, og i mange deler av verden er det absolutt nødvendig i form av tilskudd. Sporstoffet har mange viktige funksjoner i våres kropp.

En av de interessante tingene ved selen er at det ikke utfører dets funksjoner som et grunnstoff eller som en ion. I stedet fungerer det som en bestanddel av mere komplekse forbindelser. Det er spesielt en viktig bestanddel av den 21. aminosyre, selenocystein. Les mer