Selentilskudd: Ingen bivirkning i form av insulinresistens

Forskere ved Arizona Cancer Center har gitt ut studieresultater, som ikke understøtter noen signifikante bivirkninger av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selengjær på betacellefunksjon eller insulinfølsomhet. Preparater med selengjær inneholder flere selenarter med flere biologiske funksjoner enn preparater med 100% selenmethionin.

Forskere ved University of Arizona Cancer Center i Tucson har rapportert om interessante funn vedrørende selentilskudd [Jacobs 2019]:

• Tilskudd med 200 mikrogram selen daglig fra et selengjærpreparat i 2,9 år hadde ingen effekt på insulinfølsomhet eller betacellefunksjon sammenlignet med placebogruppen.
• Ytterligere inndeling av dataene etter kjønn og alder viste ingen effekt modifikasjon som respons på selentilskuddet.

Budskapet fra selenforskningen

  • Forskningen fra Arizona Cancer Center støtter ikke ideen om at selen spiller en viktig rolle i insulinfølsomhet eller betacellefunksjon.
  • Forskerne fra University of Arizona skriver, at deres resultater inneholder nøkkelinformasjon som klinikker kan videregi til pasienter i USA om bruken av kosttilskudd med selengjær.

Laget av forskningen med selentilskudd

Forskerne analyserte dataene fra en undergruppe på 400 individer, som deltok i Selenstudien, en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie av virkningen av et selentilskudd på 200 mikrogram daglig på adenomatøse polypper i tykktarmen [Jacobs 2019].

Dataene inkluderte fastende plasmaglukose og insulin målt både før randomisering og innenfor 6 måneder etter avslutningen av intervensjonen. Les mer

Selentilskudd og insulinresistens: En klinisk studie

Den siste kliniske forskningen viser, at selentilskudd på 200 mikrogram i form av selengjær til eldre voksne i opp til tre år, ikke har en negativ innvirkning på betacellefunksjonen i bukspyttkjertelen eller på insulinfølsomheten.

Resultatene fra en klinisk undersøkelse, hvor man sammenlignet  tilskudd på 200 mikrogram selen med placebo-tilskudd, viste ingen effekt av selentilskuddet på insulinsekresjon og insulinets virkning [Jacobs].

Disse resultatene kan ses som viktige tegn på at selentilskudd i opp til tre år hos eldre individer ikke har noen diabetesfremkallende virkninger hos mennesker [Jacobs].

Forskerne som gjennomførte studien på selen og insulinresistens konkluderte at studie resultatet ikke viser noen årsakssammenheng mellom selen og utvikling av insulinresistens eller utvikling av type 2-diabetes [Jacobs].

Utformningen av studien om selen og insulinresistens

Bakgrunn: I 2016 rapporterte forskere ved Arizona Cancer Center i Tucson om resultatene av selenstudien [Thompson]. Les mer

Serum-selenstatus og svangerskapsdiabetes

Forekomsten av svangerskapsdiabetes varierer fra region til region i verden fra under 5% av graviditeter til under 10% og så høyt som 20%. Svangerskapsdiabetes øker kvinnens risiko for type 2 diabetes og metabolsk syndrom og øker risikoen for akutte og langsiktige, negative stoffskifteforstyrrelser hos barnet. En nylig meta-analyse viser at kvinner med svangerskapsdiabetes typisk har signifikant lavere serum-selenkonsentrasjoner.

Vanligvis er serum-selenkonsentrasjonsnivået signifikant lavere hos kvinner med svangerskapsdiabetes enn hos friske, gravide kvinner. Forskjellen er spesielt påfallende hos ikke-kaukasiske gravide og hos gravide kvinner i tredje trimester. Det er konklusjonen fra en nylig meta-analyse og systematisk gjennomgang av den relevante litteraturen i form av observasjonsstudier [Kong 2016].

Selen og svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes defineres som en hvilken som helst grad av glukoseintoleranse, som oppstår ved graviditetens begynnelse. En fysiologisk insulinresistens, som begynner i andre trimester og utvikler seg gjennom tredje trimester, er typisk for graviditeter. Kommende mødre har generelt bruk for en økt insulinutskillelse for å opprettholde normale blodglukosenivåer. En reduksjon i den nødvendige kompenserende økningen i insulinsekresjonen, fører til diagnosen svangerskapsdiabetes [Kong 2016]. Les mer

Selen og glukosestoffskiftet

I vår forståelse av kost og fitness skal vitenskapelig forskning være vår høyeste autoritet. Resultatene fra randomiserende, kontrollerende undersøkelser er det beste beviset for en mulig årsak-virknings-sammenheng mellom behandling med et selen- (eller coenzym Q10-) tilskudd og gode helseresultater.

Nylig søkte jeg i Medline-databasen om selentilskudd og dens virkning eller manglende virkning på glukosestoffskifte, insulinresistens, glykemisk kontroll osv. Jeg begrenset min søkning til artikler med data fra randomiserende, kontrollerende forsøk.

Samlet ga Medlinesøkningen 48 hits. Ved gjennomgang av resumeer fra de 48 tidskriftsartiklene, var jeg i stand til å utelukke 30 referanser fra ytterligere overveielse. Disse 30 undersøkelsene inkluderte alle mine søkeord, men hadde faktisk ikke målt virkningen av intervensjonen med selen på noen aspekter av glukosestoffskiftet.

18 gode undersøkelser med selentilskudd
Jeg stod tilbake med 18 gode intervensjonsundersøkelser, som oppfylte mine søkekriterier. Jeg leste disse undersøkelsene og delte dem opp i tre forskjellige kategorier relatert til effekten av selentilskudd på glukosestoffskifte og insulinfølsomhet: Les mer

Seleninntak og type 2 diabetes

I mange områder i verden er det kanskje ikke mulig å få en optimal mengde selen fra måltidene. Innholdet av selen i maten vår, avhenger av tilgjengeligheten av selen i jorda. Kjente selenfattige områder finnes i store deler av Europa og Mellomøsten, Kina, Korea, Japan og New Zealand. I USA har kystområdene en tendens til å ha et lavere seleninnhold enn i midten av landet.

I 2013 gjennomgikk dr. Margaret Rayman fra University of Surrey i England de publiserte artiklene om randomiserte, kontrollerte forsøkene, hvor man hadde brukt selentilskudd som eneste behandling, og hvor det var laget oppfølgende analyser eller undergruppe-analyser av effekten av selentilskuddene på risikoen for type 2 diabetes.

Dr. Rayman fant fem slike undersøkelser. Jeg vil oppsummere Dr. Raymans gjennomgang, og så vil jeg se, hvilke undersøkelser det er laget siden 2013.

Selen og diabetes-undersøkelser
Ernæringsmessig Forebyggelse av Kreft (NPC-undersøkelsen)
I 2007 offentliggjorde Dr. Saverio Stranges resultatene av en post-hoc-analyse, (en søkning etter mønstre, som ikke var spesifisert ved undersøkelsens tilretteleggelse) av data fra NPC-undersøkelsen. I NPC-undersøkelsen resulterte tilskudd med 200 mikrogram selen fra gjærselentabletter i gjennomsnitt 4,5 år i en vesentlig nedsatt risiko for lungekreft, tyktarmskreft og prostatakreft [Clark 1996]. Hovedparten av deltakerne i undersøkelsen var 63 år, pluss minus 10 år. Les mer

Selentilskudds funksjoner

Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Selentilskudd
Selen er en viktig del av cellenes antioksidantforsvar. Selen hjelper til med å beskytte mot oksidative skader, både på celler og DNA. Det har vist seg å ha beskyttende virkning mot de skadene på hudens celler som er forårsaket av ultrafiolett stråling.

Hvorfor denne interessen for selenfakta? Her i opptarten av selenmangel.no websiden vil vi gjennomgå hva vi vet om de funksjonene som selentilskudd har. Vi er spesielt interessert i selens virkning som antioksidant og dets anti-inflammatoriske virkninger i menneskets kropp.

Selen er et essensielt sporstoff i menneskets kost, og i mange deler av verden er det absolutt nødvendig i form av tilskudd. Sporstoffet har mange viktige funksjoner i våres kropp.

En av de interessante tingene ved selen er at det ikke utfører dets funksjoner som et grunnstoff eller som en ion. I stedet fungerer det som en bestanddel av mere komplekse forbindelser. Det er spesielt en viktig bestanddel av den 21. aminosyre, selenocystein. Les mer