Seleninntak og type 2 diabetes

I mange områder i verden er det kanskje ikke mulig å få en optimal mengde selen fra måltidene. Innholdet av selen i maten vår, avhenger av tilgjengeligheten av selen i jorda. Kjente selenfattige områder finnes i store deler av Europa og Mellomøsten, Kina, Korea, Japan og New Zealand. I USA har kystområdene en tendens til å ha et lavere seleninnhold enn i midten av landet.

I 2013 gjennomgikk dr. Margaret Rayman fra University of Surrey i England de publiserte artiklene om randomiserte, kontrollerte forsøkene, hvor man hadde brukt selentilskudd som eneste behandling, og hvor det var laget oppfølgende analyser eller undergruppe-analyser av effekten av selentilskuddene på risikoen for type 2 diabetes.

Dr. Rayman fant fem slike undersøkelser. Jeg vil oppsummere Dr. Raymans gjennomgang, og så vil jeg se, hvilke undersøkelser det er laget siden 2013.

Selen og diabetes-undersøkelser
Ernæringsmessig Forebyggelse av Kreft (NPC-undersøkelsen)
I 2007 offentliggjorde Dr. Saverio Stranges resultatene av en post-hoc-analyse, (en søkning etter mønstre, som ikke var spesifisert ved undersøkelsens tilretteleggelse) av data fra NPC-undersøkelsen. I NPC-undersøkelsen resulterte tilskudd med 200 mikrogram selen fra gjærselentabletter i gjennomsnitt 4,5 år i en vesentlig nedsatt risiko for lungekreft, tyktarmskreft og prostatakreft [Clark 1996]. Hovedparten av deltakerne i undersøkelsen var 63 år, pluss minus 10 år. Les mer

Selen og HIV og opportunistiske infeksjoner

Personer, som er infisert med human immmundefektvirus (HIV), som forårsaker ervervet immundefekt syndrom (AIDS), har sedvanligvis et lavt selennivå. Selentilskudd kan forhindre eller forsinke nedsettelsen av immunsystemets funksjon og kan beskytte mot opportunistiske infeksjoner.

Selentilskudd – spesielt selentilskudd som inngår som en del av en cocktail av mikronæringsstoffer – kan bidra til å forsinke immunsystemet funksjonsnedsettelse og kan redusere risikoen for dødsfall hos HIV-infiserte pasienter. De fleste av de data, vi har, kommer fra randomiserte kontrollerte undersøkelser utført i afrikanske land, men resultatene er relevante for USA og Europa. Dessuten adresserer resultatene fra undersøkelser av HIV-infiserte pasienter spørsmålet om den antimikrobielle beskyttelse og antioksidant-beskyttelse, som følger med en tilstrekkelig selenstatus.

Selen og HIV og CD4-telling
CD4-celler er hvite blodlegemer, som er en del av immunsystemet. Mer spesifikt bekjemper CD4-cellene infeksjoner i kroppen. HIV-viruset dreper CD4-celler. Når en person har færre CD4-celler, har han eller hun en større risiko for å pådra seg en infeksjon. Les mer

Selen og risikoen for svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning er en alvorlig tilstand, som forårsaker for høyt blodtrykk hos gravide kvinner, som ikke hadde for høyt blodtrykk før de var gravide. Det høye blodtrykket utvikler seg typisk etter graviditetens 20. uke. Vitenskapelige undersøkelser viser, at et daglig selentilskudd kan redusere risikoen for svangerskapsforgiftning.

Det er et klart forhold mellom en gravid kvinnes selennivå og hennes risiko for svangerskapsforgiftning. Observasjonsundersøkelser viser, at et lavt selennivå er forbundet med en større risiko for svangerskapsforgiftning. Undersøkelser med bruk av selentilskudd har vist en nedsatt forekomst av svangerskapsforgiftning [Xu].

Hva er svangerskapsforgiftning?
Svangerskapsforgiftning er en kompleks tilstand karakterisert ved følgende symptomer, som begynner omkring graviditetens uke 20:

  • et unormalt høyt proteininnhold i urinen (som indikerer mulig skade på nyrene)
  • et systolisk blodtrykk høyere enn 140 mmHg eller et diastolisk blodtrykk over 90 mmHg, målt to ganger med et interval på minst 4-6 timer og med lengst 7 dagers mellomrom [Uzan]
  • sterk hodepin
  • sløvet syn
  • en nedsatt mengde blodplater i blodet [Mayo Clinic]

Svangerskapsforgiftning synes å være forårsaket av en unormal utvikling av de nye blodkarene, som er nødvendige for å transportere blod til morkaken. De nye blodkarene er snevret enn de burde være, og de reagerer anderledes på hormonal påvirkning [Mayo Clinic]. Les mer