Selen og HIV og opportunistiske infeksjoner

Personer, som er infisert med human immmundefektvirus (HIV), som forårsaker ervervet immundefekt syndrom (AIDS), har sedvanligvis et lavt selennivå. Selentilskudd kan forhindre eller forsinke nedsettelsen av immunsystemets funksjon og kan beskytte mot opportunistiske infeksjoner.

Selentilskudd – spesielt selentilskudd som inngår som en del av en cocktail av mikronæringsstoffer – kan bidra til å forsinke immunsystemet funksjonsnedsettelse og kan redusere risikoen for dødsfall hos HIV-infiserte pasienter. De fleste av de data, vi har, kommer fra randomiserte kontrollerte undersøkelser utført i afrikanske land, men resultatene er relevante for USA og Europa. Dessuten adresserer resultatene fra undersøkelser av HIV-infiserte pasienter spørsmålet om den antimikrobielle beskyttelse og antioksidant-beskyttelse, som følger med en tilstrekkelig selenstatus.

Selen og HIV og CD4-telling
CD4-celler er hvite blodlegemer, som er en del av immunsystemet. Mer spesifikt bekjemper CD4-cellene infeksjoner i kroppen. HIV-viruset dreper CD4-celler. Når en person har færre CD4-celler, har han eller hun en større risiko for å pådra seg en infeksjon.

Derfor gir CD4-telling et godt bilde av, hvor sterkt immunsystemet er. Når CD4-tallet kommer under et bestemt nivå hos HIV-infiserte pasienter, er antiretroviral terapi påkrevd for å bremse HIV-infeksjonens utvikling frem mot AIDS-sykdommen.

Botswana-undersøkelsen: Selen og HIV-infeksjon
Professor Marianna K. Baum ved Florida International University i Miami studerer forholdet mellom ernæring og stoffskifte og HIV / AIDS. I 2013 rapporterte professor Baum og hennes forskningsteam resultatene av en randomiseret, kontrollert undersøkelse med deltakelse av 878 HIV-infiserte pasienter i Botswana, som ennå ikke var på antiretroviral terapi.

Data fra undersøkelsen viser, at 24 måneders daglig tilskudd med selen, B-vitaminer og vitamin C og -E signifikant reduserte risikoen for nedsatt immunfunksjon (målt ved CD4-tellinger) og sykelighet. Professor Baum konkluderte, at intervensjon med selen og multivitaminer kan være effektivt, hvis supplementeringen påbegynnes i de tidligere stadier av HIV-sykdommen [Baum 2013].

Det er et spesielt interessant resultat, fordi det kommer fra en undersøkelse av HIV-infiserte pasienter, som ennå ikke var ordinert den antiretrovirale terapi, som forsinker eller forhindrer HIV-infeksjonens utvikling til AIDS-sykdommen. Bemerk venligst, at professor Baums undersøkelsesresultater ble offentliggjort i Journal of the American Medical Association (JAMA).

Det ser ut til å være et signifikant forhold mellom de følgende variabler:

 • Selenstatus
 • HIV-infeksjon
 • CD4-telling
 • Forekomsten av opportunistiske infeksjoner [Di Bella]

Rwanda-undersøkelsen: Selen og HIV-infeksjon
I 2015 rapporterte en gruppe forskere fra Rwanda om resultatene av en randomiseret, kontrollert undersøkelse, som gjentok Baum-undersøkelsen [Kamwesiga]. I Rwanda-undersøkelsen inngikk 300 deltakere, hvor av 202 var kvinner. Deltakernes gjennomsnittsalder var 33,5 år. Deltakerne var blitt diagnostisert til å være hiv-infiserte, men hadde stadig CD4-tall, som var høyere enn skjæringspunktet for påbegynnelse av antiretroviral terapi.

I 24 måneder mottok 149 av deltakerne et daglig tilskudd på 200 mikrogram selen fra et selengjærpreparat. De øvrige deltakerne mottok et placebopreparat.

Selentilskuddet var forbundet med en statistisk signifikant 44% nedsettelse av den hastigheten, hvor med CD4-tallet falt. Med andre ord forsinket selentilskuddet svekkelsen av pasientenes immunsystem og reduserte deres mottakelighet over for opportunistiske infeksjoner.

Nigeria-undersøkelsen: Selen og HIV-infeksjon
I en tidligere, mindre undersøkelse undersøkte nigerianske forskere effekten av selen og aspirin-tilskudd på CD4-tellinger hos HIV-infiserte pasienter, som ennå ikke hadde bruk for antiretroviral terapi [Durosinmi].

Seks måneders kombinasjonsbehandling med selen og aspirin og multivitaminer ga følgende resultater hos de HIV-infiserte pasienter

 • Høyere middelvekt etter terapien
 • Forbedret livskvalitet etter terapien
 • Litt høyere CD4-tall etter terapien

De høyere CD4-tallene var ikke signifikant høyere, men vær oppmerksom på, at CD4-tallene ikke falt i løpet av den seks måneder lange tilskuddsperioden. Kombinasjonen av kosttilskudd forsinket den svekkelsen av immunsystemet, som HIV-infeksjoner normalt forårsaker.

Leksjoner fra selentilskudd til HIV-infiserte pasienter
Hva har vi lært av disse undersøkelsene av selentilskudd til HIV-infiserte pasientene?

 • Selenmangel er vanlig blant HIV-infiserte pasienter.
 • Selenmangel hos HIV-infiserte pasienter er forbundet med en økt risiko for opportunistiske infeksjoner slik som tuberkulose.
 • Selentilskudd gir antioksidant-beskyttelse mot de skadelige virkningene av et overskudd av frie radikaler forårsaket av HIV-infeksjonen.
 • Selentilskudd er forbundet med forebyggelse og forsinkelse av fall i CD4-tallet (gode CD4-tall er en indikasjon av et sterkt immunsystem).

Avsluttende bemerkning om selenstatus, CD4-telling og infeksjon
Basert på resultatene fra en tidligere undersøkelse konkluderte professor Baum og et forskerhold, at pasienter med CD4-tall på under 200 celler pr. kubikkmillimeter og et selennivå under 135 mikrogram pr. liter vil være i betydelig risiko for å utvikle mycobakterielle sykdommer (hvor av tuberkulose er den mest kjente) [Shor-Posner].

Med andre ord har selennivået en betydelig innflytelse på forebyggelse og forsinkelse av utviklingen av farlige bakterieinfeksjoner. En tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for et sterkt immunforsvar uansett om man er HIV-positiv eller ikke.

I denne artikellen har jeg fokusert på resultatene fra undersøkelser av HIV-infiserte pasienter, som ennå ikke var på antiretroviral behandling. I en kommende artikkel ønsker jeg å fremlegge dokumentasjon fra undersøkelser med selentilskudd til HIV-infiserte pasienter, som er på antiretroviral behandling samt til HIV-infiserte gravide kvinner.
Kilder

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & … Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. JAMA, 310(20), 2154-2163.

Di Bella, S., Grilli, E., Cataldo, M. A., & Petrosillo, N. (2010). Selenium deficiency and HIV infection. Infectious Disease Reports, 2(2), e18. doi:10.4081/idr.2010.e18.

Durosinmi, M. A., Armistead, H., Akinola, N. O., Onayemi, O., Adediran, I. A., Olasode, O. A., & Muraina, H. A. (2008). Selenium and aspirin in people living with HIV and AIDS in Nigeria. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 15(4), 215-218.

Shor-Posner, G., Miguez, M.J., Pineda, L.M., and Baum, M.K. (2002). Impact of selenium status on the pathogenesis of mycobacterial disease in HIV-1-infected drug users during the era of highly active antiretroviral therapy. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 29:169-73.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *