Selen og munnhulekreft

Siden mange kreftformer tar så lang tid å utvikle, kreves undersøkelser der formålet er å oppdage kreft, en lang observasjonsperiode og det er veldig dyrt. Fokus på mellomliggende endepunkter slik som biomarkører for utvikling av kreft, er nyttig til å vurdere av verdien av selentilskudd i forbindelse med kreftforebyggelse. Ovenstående bilde: Et histopatologisk bilde, som viser et såkalt platecellekarsinom i en biopsi.

Når vi tester effekten av selentilskudd til forebyggelse av kreft, ser vi ofte på effekten av selentilskuddet på biomarkører for utvikling av kreft. Biomarkører er stoffer som indikerer forekomst av en sykdom eller en infeksjon.

En indisk undersøkelse har vist at tilskudd med selen, sink, riboflavin og A-vitamin hemmer utviklingen av biologiske markører for kreft i munnhulen [Prasad].

Siden selen ble gitt som en del av en cocktail av mikronæringsstoffer, kan vi ikke tilskrive resultatet til selen alene. Men det er en god indikasjon at selenet via dens innbygning i antioksidant-selenoproteiner – utgjorde en viktig faktor i de gunstige helseeffektene. Det gir støtte til ideen om at antioksidant-kosttilskudd er effektive som kreftforebyggende midler [Prasad]. Les mer

Selen og kreftforebyggelse: Linxian-undersøkelsen

I år 1990 og tidligere var befolkningens kost i Linxian-provinsen i Kina fattig på viktige mikronæringsstoffer. I spesiell grad var innbyggernes selenstatus lav. Hyppigheten av kreft var høy. Tilskudd med selen og andre antioksidanter reduserte tilfellene av kreft og dødelighet.

I de ernærings-intervensjonsundersøkelsene som ble utført i Linxian-provinsen i Kina ga noe av de første lovende resultatene, som knytter selentilskudd til en nedsatt krefthyppighet og -dødelighet. Linxian-provinsen var på det tidspunktet preget av en selenfattig kost.

Behandlingsgruppen som fikk selentilskudd, var den gruppen som fikk betydelige helsemessig gevinster av tilskuddet:

  • Signifikant lavere total dødelighet
  • Signifikant lavere kreftdødelighet
  • Signifikant lavere magekreftdødelighet

Den reduserte dødeligheten begynte så smått å vise seg allerede etter 1 til 2 års tilskudd. Mønsteret for nedsatt krefthyppighet nærmet seg generelt mønsteret for kreftdødelighet [Blot].

Resultatene fra Linxian-undersøkelsen var spennende, fordi de ble offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute og fordi de kom frem før resultatene av the Nutritional Prevention of Cancer (Den nasjonale kreftundersøkelse) i USA [Clark]. Les mer

Selentilskudd og brystkreft

Undersøkelser viser at seleninntak og -status er knyttet til risiko for brystkreft. Lav selenstatus indikerer en økt risiko for brystkreft.

I mange land er brystkreft den mest diagnostiserte og behandlede form for kreft. En 2014-metaanalyse av 16 undersøkelser har vist at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom serum-selenstatus og risiko for brystkreft. Jo lavere konsentrasjonen av serum-selen er, desto større er risikoen for brystkreft [Babaknejad].

Hva vet vi om selen og brystkreft?
Brystkreft er et frustrerende emne for selenforskeren. Det er ikke nok bevis for å tillate entydige
uttalelser om virkningene av selentilskudd til forebyggelse av brystkreft.

For eksempel inneholdt undersøkelsen the Nutritional Prevention of Cancer (Kostrelatert forebyggelse av kreft, også kalt NPC-undersøkelsen) som var en undersøkelse som viste en signifikant sammenheng mellom selentilskudd og nedsatt risiko for kreft i tykktarm, lunger, prostata og den samlede mengde kreft, ikke nok kvinner til at man kunne vurdere effekten av selentilskudd på brystkreft [Clark]. Les mer

Selen og hjertemuskelen

Daglig tilskudd med en kombinasjon av organisk, høytberiket selengjær, og koenzym Q10 i fire år, reduserte nedbrytingen av hjertefunksjonen, som ofte ses i forbindelse med aldringsprosessen.

Hjertemuskelens vev er ofte det første vevet hos mennesker hvor det oppstår skader forårsaket av selenmangel. Når celle-membranen i hjertemuskelens vev ødelegges av skadelige frie radikaler (også betegnet oksidativ skade), erstattes mange av de friske hjertemuskelcellene av fibrøst vev. Følgende tilstand kalles kardiomyopati.

Kardiomyopati er en sykdom i hjertemuskelen, hvor hjertet er forstørret med tykke og stive hjertevegger[Mayo]. Når kardiomyopatien forverres, blir den svekkede hjertemuskelen stadig dårligere til å pumpe tilstrekkelig med blod som transporterer oksygen og næringsstoffer til celler, og vev i hele kroppen. Til sist oppstår det pustebesvær, tretthet og hevelse i bein, føtter og mage, hvilket er symptomene på kronisk hjertesvikt. Les mer