Selentilskudd og brystkreft

Undersøkelser viser at seleninntak og -status er knyttet til risiko for brystkreft. Lav selenstatus indikerer en økt risiko for brystkreft.

I mange land er brystkreft den mest diagnostiserte og behandlede form for kreft. En 2014-metaanalyse av 16 undersøkelser har vist at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom serum-selenstatus og risiko for brystkreft. Jo lavere konsentrasjonen av serum-selen er, desto større er risikoen for brystkreft [Babaknejad].

Hva vet vi om selen og brystkreft?
Brystkreft er et frustrerende emne for selenforskeren. Det er ikke nok bevis for å tillate entydige
uttalelser om virkningene av selentilskudd til forebyggelse av brystkreft.

For eksempel inneholdt undersøkelsen the Nutritional Prevention of Cancer (Kostrelatert forebyggelse av kreft, også kalt NPC-undersøkelsen) som var en undersøkelse som viste en signifikant sammenheng mellom selentilskudd og nedsatt risiko for kreft i tykktarm, lunger, prostata og den samlede mengde kreft, ikke nok kvinner til at man kunne vurdere effekten av selentilskudd på brystkreft [Clark]. Les mer