Nivået av serumselen og brystkreftprognose

En forskningsstudie utført i Sør-Sverige viste at tre biomarkører i blodet for selentilgjengelighet korrelerte omvendt med brystkreftdødelighet. Jo lavere nivå av de tre selenbiomarkørene var, desto høyere dødelighet [Demircan 2021].

Bevissthet om brystkreft
En vurdering av selennivået på tidspunktet for brystkreftdiagnosen identifiserte pasienter med høy risiko for en dårlig prognose. Dette var brystkreftpasienter med et lavt nivå av selen, selenoprotein P og glutationperoksidase i blodet.

Biomarkørene i blodet:

  • Total selen
  • Selenoprotein P
  • Glutasjonsperoksidase 3

Brystkreftpasienter med blodkonsentrasjoner av disse tre selenbiomarkørene i den høyeste kvintilen hadde signifikant bedre sjanser for å overleve, sammenlignet med pasienter med blodnivåer i den laveste kvintilen [Demircan 2021].

I følge de tre biomarkørene hadde brystkreftpasienter med lav selenstatus høyest dødelighetsrisiko med en samlet sannsynlighet for overlevelse på ca. 50 % etter 8 år. Forskjellen i overlevelse mellom brystkreftpasientene i den laveste selenkvintilen, sammenlignet med brystkreftpasientene med minst én biomarkør i den høyeste kvintilen, var spesielt merkbar [Demircan 2021].

Sakens kjærne: Forutsigelsen av overlevelse, som baserte seg på de tre selen-relaterte biomarkørene, overgikk forutsigelsen av overlevelse basert på etablerte tumorkarakteristika – histologisk gradering, antall involverte lymfeknuter, tumorstørrelse [Demircan 2021].

DET SVENSKE KREFTSKADEANALYSENETTVERKET – brystinitiativ

Sweden Cancerome Analysis Network – Breast Initiative (SCAN-B Study) er en stor prospektiv kohortstudie som involverer pasienter fra flere sykehus. Den primære analysen oppsummert i denne artikkelen, var basert på blodprøve-data fra 1996, av pasienter som nylig ble diagnostisert med primær invasiv brystkreft. Blodprøven ble tatt på diagnosetidspunktet. Forskere analyserte den totale mengden selen, selenoprotein P og glutationperoksidase 3 i serum fra brystkreftpasienters blod [Demircan 2021].

SELEN OG SELENOPROTEINER

Fakta: Lave konsentrasjoner av serumselen, selenoprotein P og glutationperoksidase 3 assosierte med dårlig prognose etter en brystkreftdiagnose [Demircan 2022].

Fakta: Selen er et sporstoff som er essensielt for livet, først og fremst gjennom aktivitetene og effektene av selenoproteinene. Tilstrekkelig seleninntak og tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for å opprettholde god helse og unngå sykdom. Selenoprotein P er den primære selentransportøren i kroppen. Uten tilstrekkelig selenoprotein P får ikke kroppens vev og organer nok selen.

Fakta: Glutathionperoxidase 3 er en vigtig antioxidant. GPx-3 er medlem af glutathionperoxidasefamilien af ​​selenoenzymer. Det er et ekstracellulært selenoenzym, der beskytter celler mod oxidative skader, det vil sige skader forårsaget af skadelige frie radikaler. Generelt er selenindtag, der optimerer aktiviteten af ​​selenoprotein P, tilstrækkeligt til at optimere aktiviteten af ​​glutathionperoxidase [Hurst 2010].

Prof Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen har vist i KiSel-10-studien at selentilskudd reduserte betennelser og oksidativt stress hos svenske borgere som hadde lavt seleninntak og lav serum selenstatus.

Fakta: Et godt skøn er, at en selenstatus på 120 mcg/l er nødvendig for optimal aktivitet af vigtige selenoenzymer [Alehagen 2022].

Fakta: Et seleninntak på 100-150 mcg/dag ser ut til å være nødvendig for optimal ekspresjon av selenoprotein P [Alehagen 2022].

 

SELENINNTAK I SELENFATTIGE REGIONER

Betydningen av selen for brystkreftutfall i Scan-B-studien er av betydning, da kvinner i Sverige generelt får i seg mindre enn den optimale mengden selen i kostholdet.

I en studie av 688 eldre svenske statsborgere, bosatt i det sørøstlige Sverige, kunne prof. Urban Alehagen og et team av forskere fastslå at den gjennomsnittlige serumselenkonsentrasjonen var 67,1 mcg/l, som er godt under det optimale nivået [Alehagen 2022].

KONKLUSJON: SELENSTATUS OG BRYSTKREFTPROGNOSE

Studien viste at vurdering av serumselen, serumselenoprotein P og serum glutation peroxidase 3 nivåer ved diagnosetidspunktet, identifiserte brystkreftpasienter med risiko for dårlig overlevelsesprognose.

Brystkreftpasienter med lave konsentrasjoner av selen- og selenprotein i serum, kan reagere positivt på tilskudd av selen.

En undersøkelse fra 2014 har vist, at tilskud med selenholdig gjærprodukt reduserte nivået av biomarkører for oksidativt stress i blodet; Tilskudd med et rent selenmetionin-produkt gjorde derimot ikke det. Disse resultatene tyder på, at selenberikede gjærprodukter, som inneholder andre selenarter enn selenmetionin, er ansarlig for reduksjonen av omfanget av oksidativ skade [Richie 2014].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. doi: 10.1007/s00394-022-02876-1. Epub ahead of print.

Demircan K, Bengtsson Y, Sun Q, Schomburg L et al. Serum selenium, selenoprotein P and glutathione peroxidase 3 as predictors of mortality and recurrence following breast cancer diagnosis: A multicentre cohort study. Redox Biol. 2021 Nov;47:102145.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, Schomburg L et al. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence. Redox Biology. 2022;53:102346.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, El-Bayoumy K et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *