Selen til forebyggelse av kreft

Et Cochrane review er en systematisk gjennomgang av forskningsresultater innenfor human helsepleie eller helsepolitikk. Forfatterne til et review oppsummerer og analyserer resultatene fra observasjonsstudier og randomiserende kontrollerende undersøkelser. Observasjonsstudier er undersøkelser, hvor prediktorvariabelen (deltakernes eksponering for selen) ikke er under forskernes kontroll. I randomiserende, kontrollerende undersøkelser er prediktorvariabelen (selentilskudd til noen av deltakerne) under forskernes kontroll, selv om de vanligvis blindes fra å vite, hvilke deltakere som mottar det aktive stoffet i stedet for placebo inntil studiet er avsluttet.

Observasjonsstudier viser overveiende og konsekvent en omvendt sammenheng mellom seleneksponering og risikoen for visse kreftformer [Vinceti 2018; Cai 2016]. Resultatene fra omkring 70 observasjons-undersøkelser tyder på, at større eksponering for selen er forbundet med lavere nivåer av krefttilfelle og dødelighet [Vinceti 2018]. Hva observasjonsstudiene ennå ikke har vist, er et systematisk mønster, som tyder på spesifikke dose-respons-forhold. [Vinceti 2018].

Resultatene fra observasjons-studier indikerer også, at det kan være en U-formet form for forholdet mellom selen-eksponering og sykdomsrisiko. For eksempel antyder en undersøkelse, at det beste serum selenområde for beskyttelse mot prostatacancer er mellom 119 og 137 mikrogram pr. Liter [Chiang 2010]. En annen undersøkelse viser, at risikoen for prostatakreft faller gradvis, idet selenkonsentrasjonene stiger i området fra 60 mikrogram selen pr. Liter plasma opp til 170 mikrogram pr. Liter. Over 170 mikrogram pr. Liter opphører beskyttelsen [Hurst 2012]. Les mer

Selen, koenzym Q10 og hjertebeskyttelse

Sunn aldring er målet for oss alle. Vi ønsker å være fysisk aktive og mentalt klare så lenge vi kan. En undersøkelse av tilskudd til eldre svenske borgere har vist, at et daglig inntak av selengjær-tabletter og koenzym Q10 kapsler reduserte dødeligheten fra hjertesykdommer signifikant. Iillustrasjonen: Symptomer på hjerteanfall.

Svenske kardiologer gjennomførte et fireårig studie – KiSel-10-studien – av 443 eldre svenske borgere og fant ut at en profylaktisk behandling med 200 mikrogram selengjær og 200 milligram koenzym Q10 reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom med over 50 prosent. Dette er et uhyre interessant forsknings-resultat, siden hjertesykdom er den fremste dødsårsaken i vestlige land.

KiSel-10 studien

KiSel-10-studien – et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie – undersøkte effekten av en kombinasjon av selengjær-tabletter og koenzym Q10-kapsler sammenlignet med matchende placebo kapsler og tabletter på følgende områder:

  • Risiko for død av hjertesykdom
  • Risiko for aldersrelatert nedgang i hjertefunksjonen
  • Risiko for endringer i blodets innhold av proteiner kjent for å være bio-markører for hjertesvikt

I perioden 2013 til 2018 utga KiSel-10 forskerne 12 artikler, som analyserte og forklarte data fra KiSel-10-studiet. Nedenfor oppsummerer jeg konklusjonene fra det kliniske KiSel-10-studie. Les mer

Selen i kombinasjon med coenzym Q10

Selenocystein, C3H7NO2Se, er kjent som den 21. aminosyre, som inngår selen som en komponent. Det er en av 25 kjente selenoproteiner og selenoenzymer, som finnes i menneskekroppen. Selenoproteinene spiller også en viktig rolle i kroppens forsvar mot kreft, hjerte-karsykdom og nevrodegenerativ sykdom.

Selen er et viktig mikronæringsstoff for oss mennesker. Det er en bestanddel av selenoproteiner, som vi har bruk for i vårt antioksidantforsvar og immunforsvar. Selenoproteinene glutathionperoxidase, thioredoxinreduktase og selenoprotein P er uten tvil de viktigste selenoproteinene [Alehagen 2014].

Varierende seleninnhold og inntak

Jordens innhold av selen og matinntaket av selen, varierer betydeligt verden over. Som følge av dette, varierer behovet for selentilskudd fra region til region. Generelt er seleninntaket lavere i Europa enn i USA; der er det også stor variasjon innenfor USAs grenser. Det sikreste å gjøre er å få tatt en analyse av seleninnholdet i plasma- eller serum.

Daglig minimumsinntak av selen

Professor Urban Alehagen, ved Linköpings Universitet I Sverige er ledende forsker på KiSel-10-studiet samt en av forskerne på Q-Symbio-studiet, Han anslåt at voksne har behov for minst 75-105 mikrogram selen daglig for å oppnå optimal plasmaaktivitet av selenholdige enzymene glutathionperoxidase og selenoprotein P [Alehagen 2014]. Professor Alehagen påpeker, at de nåværende estimater er at voksne har behov for et daglig inntak på 75-125 mikrogram selen for å oppnå en nedsatt risiko for kreft [Alehagen 2014]. Les mer