Selen, koenzym Q10 og hjertebeskyttelse

Sunn aldring er målet for oss alle. Vi ønsker å være fysisk aktive og mentalt klare så lenge vi kan. En undersøkelse av tilskudd til eldre svenske borgere har vist, at et daglig inntak av selengjær-tabletter og koenzym Q10 kapsler reduserte dødeligheten fra hjertesykdommer signifikant. Iillustrasjonen: Symptomer på hjerteanfall.

Svenske kardiologer gjennomførte et fireårig studie – KiSel-10-studien – av 443 eldre svenske borgere og fant ut at en profylaktisk behandling med 200 mikrogram selengjær og 200 milligram koenzym Q10 reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom med over 50 prosent. Dette er et uhyre interessant forsknings-resultat, siden hjertesykdom er den fremste dødsårsaken i vestlige land.

KiSel-10 studien

KiSel-10-studien – et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie – undersøkte effekten av en kombinasjon av selengjær-tabletter og koenzym Q10-kapsler sammenlignet med matchende placebo kapsler og tabletter på følgende områder:

  • Risiko for død av hjertesykdom
  • Risiko for aldersrelatert nedgang i hjertefunksjonen
  • Risiko for endringer i blodets innhold av proteiner kjent for å være bio-markører for hjertesvikt

I perioden 2013 til 2018 utga KiSel-10 forskerne 12 artikler, som analyserte og forklarte data fra KiSel-10-studiet. Nedenfor oppsummerer jeg konklusjonene fra det kliniske KiSel-10-studie.

Lav serum selenkonsentrasjon og økt risiko for dødelighet

Professor Alehagen og forskerne fra Linköpings Universitet målte serumselennivået på 668 friske eldre borgere i et landsdistrikt i det sydlige Sverige. Den gjennomsnitlige serumselenkonsentrasjonen i gruppen var 67,1 mikrogram pr. liter, langt under det anbefalte minimumsnivået på 100-120 mikrogram pr. liter og det anslåtte fordelaktige intervalet på mellom 120-150 mikrogram pr. liter [Hurst 2010].

En analyse av en undergruppe av de 668 deltakerne viste etter nesten syv års oppfølging, at plasseringen i den laveste fjerdedelen av serum-selenkonsentrasjonen – under 57 mikrogram pr. liter – var signifikant forbundet med en 43% større risiko for å dø fra alle årsaker og en 56% større risiko for å dø av hjertesykdom. Forskerne anbefalte selentilskudd til svenske borgere med lave serum-selenkonsentrasjoner [Alehagen 2016]

Tilskudd med en kombinasjon av selengjær og koenzym Q10

Forskerne skrev inn og tildelte tilfeldig 443 friske eldre svenske borgere til enten en aktiv behandlingsgruppe eller en placebo-kontrollgruppe. Deltakerne i den aktive behandlingsgruppen tok et preparat med 200 mikrogram selengjær og et preparat med 200 milligram koenzym Q10 hver dag i fire år.

I 2013 offentliggjorde forskerne de første statistisk signifikante resultatene fra undersøkelsens data [Alehagen 2013; Johansson 2013]:

  • Nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom på 54%
  • Forbedret hjertefunksjon vist på ekkokardiogrammer
  • Nedsatte nivåer av en kjent biomarkør for hjertesvikt

Selen, koenzym Q10 og inflammasjon

Deretter gikk  forskerne nøye igjennom undersøkelsens studiedata etter beviser på en signifikant sammenheng mellom den aktive behandlingen med selengjær og koenzym Q10 og en biomarkør for inflammasjon – C-reaktive proteiner – samt en biomarkør for oksidativt stress – oppløselig P-selectin (SP-selectin). Tilskuddet med selengjær og koenzym Q10 over en fireårsperiode viste gunstige endringer på biomarkørerne [Alehagen 2015].

Selen, koenzym Q10 og oksidativt stress

Ytterligere granskning av undersøkelsens data avslørte gunstige virkninger av kombinasjonsbehandlingen på flere biomarkører for oksidativ stress. Sammenlignet med deltakerne i placebogruppen hadde deltakerne i den aktive behandlingsgruppen vesentlig bedre verdier fra målingen av disse to biomarkører for oksidativ stress: Copeptin og adrenomedullin [Alehagen 2015].

Selen, koenzym Q10, sykehusinnleggelse og livskvalitet

Deretter lagde forskerne en underanalyse av dataene, hvor de matchede undersøkelsesdeltakere for alder, kjønn og spenning i hjerteveggen ved undersøkelsens start. De oppdaget, at gjennomsnitlig antall dager, hvor de ikke var innlagt på sykehus, var signifikant høyere for deltakerne i den aktive behandlingsgruppen sammenlignet med det gjennomsnitlige antall dager, hvor placebo-gruppens deltakere ikke hadde bruk for innleggelse [Johansson 2015].

Dessuten viste data, at deltakerne i selen- og koenzym Q10-gruppen ikke fikk de samme aldersrelaterte fall i deres kognitive funksjon, funksjon av nervesystem, fysisk aktivitet og i den generelle livskvaliteten, som deltakerne i placebogruppen gjorde [Johansson 2015].

Ti års oppfølging på effekten av selen og koenzym Q10

Ti år etter starten på KiSel-10-studiet brukte de svenske forskerne dødsattester og obduksjonsrapporter til å oppspore de deltakerne, som var døde i de mellomliggende år. Dems forskning viste, at effekten av kombinasjonstilskuddet – signifikant reduserte risikoen for dødsfall på grunn av hjertesykdom – og varte ved i hele den tiårige oppfølgingsperioden hos både menn og kvinner [Alehagen 2015].

Selen og koenzym Q10 til personer med lavt serumselen

Ved å fortsatt analysere undersøkelsens data i stadig større dybde viste forskerne, at kombinasjonstilskuddet med selengjær og koenzym Q10 hadde gitt den største beskyttelse av hjertet hos undersøkelsesdeltakere med serum-selenivåer under 85 mikrogram pr. liter [Alehagen 2016].

Spesiell intern sammenheng mellom selen og koenzym Q10

I 2015 ga professor Alehagen (Sverige) og professor Aaseth (Norge) en teoretisk forklaring på den kliniske suksessen med tilskudd til eldre svenske borgere med selengjær og koenzym Q10. De understrekte antioksidantrollen av forskjellige selenoproteiner herunder glutathionperoxidaser og selenoprotein P samt av koenzym Q10 i dets reduserte form. Deretter siterte de forskningen, som viste, at utilstrekkelige selenkonsentrasjoner kan forhindre, at cellene får tilstrekkelige mengder koenzym Q10, og at utilstrekkelige nivåer av koenzym Q10 kan hemme en optimal selenfunksjon. De hevdet, at det eksisterer en spesiell sammenheng mellom selen og koenzym Q10 i kroppen [Alehagen & Aaseth 2015].

Selen, koenzym Q10 og hjertebeskyttelse

I 2017 fortsatte de svenske forskerne med å søke etter biologiske mekanismer, hvor kombinasjonen av selengjær og koenzym Q10 gir en forbedret hjertebeskyttelse hos eldre. De fant 1) at sammenlignet med placebo var tilskudd med selengjær og koenzym Q10 forbundet med signifikante forskjeller i uttrykket av opp mot 70 forskjellige mikroRNA’er og 2) at sammenlignet med placebo var behandling med selen og koenzym Q10 forbundet med et signifikant forøket nivå av insulinlignende vekstfaktor-1 [Alehagen 2017].

Merk: MicroRNA’er antas å spille en viktig rolle i utviklingen av hjertesykdom og diabetes. Insulinlignende vekstfaktorproteiner antas å ha antiinflammatoriske og antioksidante virkninger.

Selen, koenzym Q10 og fibrose

Analyse av data fra undersøkelsen viste signifikant reduserende konsentrasjoner i blodet av syv av de åtte biologiske markører for fibrogen aktivitet i behandlingsgruppen som fikk selen og Q10 sammenlignet med placebogruppen. Forbindelsen mellom kombinasjonstilskuddet og reduksjonen av de biologiske markørene for fibrose kan delvis forklare den nedsatte risikoen for dødsfall pga. hjertesykdom hos de eldre deltakerne i den aktive behandlingsgruppen. Utvikling av fibrøs vevsavleiring i hjertemuskelen eller hjerteklapper kan øke risikoen for hjertesvikt.

Resumé

Et daglig tilskudd med en kombinasjon av selengjær-tabletter og koenzym Q10 kapsler nedsatte risikoen for å dø av hjertesykdom hos eldre friske borgere.

Kilder

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., Post, C., & Aaseth, J. (2016). Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. European Journal of Clinical Nutrition, 70(1), 91-96. doi:10.1038/ejcn.2015.92

Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and Coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5), 1860-1866. doi:10.1016/j.ijcard.2012.04.156

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641

Alehagen, U., Alexander, J., & Aaseth, J. (2016). Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. Plos One, 11(7), e0157541. doi:10.1371/journal.pone.0157541

Alehagen, U., & Aaseth, J. (2015). Selenium and Coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 31157-162. doi:10.1016/j.jtemb.2014.11.006

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Wågsäter, D. (2017). Significant changes in circulating microRNA by dietary supplementation of selenium and Coenzyme Q10 in healthy elderly males. A subgroup analysis of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(4), e0174880. doi:10.1371/journal.pone.0174880

Alehagen, U., Johansson, P., Aaseth, J., Alexander, J., & Brismar, K. (2017). Increase in insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin-like growth factor binding protein 1 after supplementation with selenium and Coenzyme Q10. A prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Plos One, 12(6), e0178614. doi:10.1371/journal.pone.0178614

Alehagen, U., Aaseth, J., Alexander, J., Svensson, E., Johansson, P., & Larsson, A. (2017). Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors (Oxford, England), doi:10.1002/biof.1404

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288. doi:10.3109/14017431.2013.820838

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2015). Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(9), 870-877. doi:10.1007/s12603-015-0509-9

Informationerne i denne artikel er ikke ment som lægehjælp og bør ikke fortolkes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *