Intravenøst selentilskudd til kritisk syke pasienter

Critically ill patient
En økt dannelse av skadelige frie radikaler og økt systemisk inflammasjon synes å spille en direkte rolle i celledød, økt sykelighet og høyere dødelighet hos kritisk syke pasienter. Selen er et sporstoff, som har celleregulerende, immunologiske, antioksidante og antiinflammatoriske funksjoner. Selenstilskudd som påbegynnes tidlig er en lovende supplerende behandling for kritisk syke pasienter.

Selentilskudd – spesielt intravenøst selentilskudd – ser ut til å være en lovende adjuverende behandling av kritisk syke pasienter.

De samlede resultatene av en metaanalyse av de kliniske effektene av selenstilskudd på kritisk syke pasienter viser at intravenøst selenstilskudd som enkeltbehandling kan redusere total dødelighet og forkorte sykehusopphold [Zhao 2019].

Dessuten viste resultatene av metaanalysen, at selenstilskuddet ikke økte forekomsten av bivirkninger fra medisin sammenlignet med kontrollgruppen [Zhao 2019].

Selentilskudd til kritisk syke pasienter – dokumentasjonen

Forskerne gjennomgikk 19 randomiserte kontrollerte forsøk med 3341 kritisk syke pasienter. Det var 1694 kritisk syke pasienter i selentilskuddsgruppen og 1647 kritisk syke pasienter i kontrollgruppen. Les mer

Selenstatus og pasienter med alvorlige fysiske traumer

Abnormal lav selenstatus er karakteristisk for alvorlig sykdom og større fysiske traumer. Fall i selenstatus skjer veldig fort etter større traumer og er forbundet med dårlige overlevelses-sjanser. For å være effektivt, skal adjuvant behandling med selen påbegynnes så for som mulig.

Serumselen og nivået av selenoprotein P faller veldig fort til veldig lave nivåer etter større traumatisk skade. De lave nivåene av selen og selenoprotein P er knyttet til dårlige overlevelses-odds [Braunstein].

Disse funnene fra en studie utført på Universitetssykehuset i München, Tyskland, tyder på at selentilskudd kan være en verdifull adjuvant behandlingsstrategi for pasienter som har vært utsatt for store fysiske traumer [Braunstein].

Selen og alvorlig sykdom

En selenstatus lavere enn normalt er karakteristisk for alvorlig sykdom. Lav selenstatus kan påvirke forløpet og resultatet av forskjellige sykdommer[Braunstein].

For eksempel fant Bomer og kollegaer [2019], at hjertesviktpasienter med serumselennivåer under 70 mikrogram pr. liter hadde dårligere livskvalitet, dårligere treningskapasitet og en dårligere prognose enn hjertesviktpasienter med høyere serumnivåer. Les mer