Selenstatus og pasienter med alvorlige fysiske traumer

Abnormal lav selenstatus er karakteristisk for alvorlig sykdom og større fysiske traumer. Fall i selenstatus skjer veldig fort etter større traumer og er forbundet med dårlige overlevelses-sjanser. For å være effektivt, skal adjuvant behandling med selen påbegynnes så for som mulig.

Serumselen og nivået av selenoprotein P faller veldig fort til veldig lave nivåer etter større traumatisk skade. De lave nivåene av selen og selenoprotein P er knyttet til dårlige overlevelses-odds [Braunstein].

Disse funnene fra en studie utført på Universitetssykehuset i München, Tyskland, tyder på at selentilskudd kan være en verdifull adjuvant behandlingsstrategi for pasienter som har vært utsatt for store fysiske traumer [Braunstein].

Selen og alvorlig sykdom

En selenstatus lavere enn normalt er karakteristisk for alvorlig sykdom. Lav selenstatus kan påvirke forløpet og resultatet av forskjellige sykdommer[Braunstein].

For eksempel fant Bomer og kollegaer [2019], at hjertesviktpasienter med serumselennivåer under 70 mikrogram pr. liter hadde dårligere livskvalitet, dårligere treningskapasitet og en dårligere prognose enn hjertesviktpasienter med høyere serumnivåer. Les mer