Selen og nedsatt risiko for kreft

Resultatene fra Dr. Larry Clarks studie “Nutritional Prevention of Cancer” viste at selentilskudd har klart å redusere risikoen for tykktarmskreft, lungekreft og prostatakreft. Nå viser en metaanalyse av 69 undersøkelser, at et høyere selennivå er forbundet med en reduksjon i risikoen for brystkreft, lungekreft og prostatakreft.

Forfatterene til en nylig metaanalyse av 69 undersøkelser av selen (kroppens seleninnhold uten og med tilskudd) og kreftrisiko har konkludert med at et høyt seleninnhold kan redusere risikoen for kreft, spesielt et høyt seleninnhold, som avspeiles i et høyt plasma- eller serum-selennivå og / eller en høy selen konsentrasjon i tånegler [Cai 2016]. Riktignok kan høyere seleninntak (sammenlignet med lavere seleninntak) påvirke forskjellige former for kreft på ulik måte. Vi har stadig bruk for mer forskning for å utrede hvilke former og doseringer av selen fra kosten og tilskudd som er mest effektive til å redusere kreftrisikoen. I denne artikkelen vil jeg oppsummere resultatene fra Dr. Xianlei Cai og hans kollegaer. Les mer

Selen og hjertesykdom

En undersøkelse av nivået av serumselen, og tilskudd med et patentert organisk selengjærpreparat viser en sammenheng mellom serum-selen konsentrasjoner, og det forholdsmessige antallet av dødsfall av hjertesykdom hos friske, eldre deltakere.

Det er blitt gjort to bemerkelsesverdige oppdagelser i et nylig, randomisert, kontrollert forsøk foretatt av Dr. Urban Alehagen og hans kolleger ved Linköping universitet (Sverige).

For det første fant man at mennesker med lave konsentrasjoner av selen i blodet viste seg å ha betydelig høyere risiko for å dø av hjertesykdom.

Deretter viste en kombinasjon med et patentert, høyberiket selegjær-preparat og et veldokumentert Q10-preparat, som ble inntatt daglig i fire år en statistisk sikker beskyttelse mot hjertesykdom hos mennesker med en lav serumselen-status.

Kisel-10-undersøkelsen av kardiovaskulær dødelighet
I undersøkelsen deltok 668 friske, eldre personer i alderen 70-80 år. Undersøkelsen var veldesignet og velutført. En gruppe på 219 tilfeldig utvalgte personer mottok tabletter med 200 mikrogram 
selen fra selengjær, og kapsler med 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år. En annen tilfeldig utvalgt gruppe på 222 personer mottok tilsvarende placebo-preparater. Den resterende gruppen på 227 personer mottok ingen behandling. Les mer

Selen og hjertemuskelen

Daglig tilskudd med en kombinasjon av organisk, høytberiket selengjær, og koenzym Q10 i fire år, reduserte nedbrytingen av hjertefunksjonen, som ofte ses i forbindelse med aldringsprosessen.

Hjertemuskelens vev er ofte det første vevet hos mennesker hvor det oppstår skader forårsaket av selenmangel. Når celle-membranen i hjertemuskelens vev ødelegges av skadelige frie radikaler (også betegnet oksidativ skade), erstattes mange av de friske hjertemuskelcellene av fibrøst vev. Følgende tilstand kalles kardiomyopati.

Kardiomyopati er en sykdom i hjertemuskelen, hvor hjertet er forstørret med tykke og stive hjertevegger[Mayo]. Når kardiomyopatien forverres, blir den svekkede hjertemuskelen stadig dårligere til å pumpe tilstrekkelig med blod som transporterer oksygen og næringsstoffer til celler, og vev i hele kroppen. Til sist oppstår det pustebesvær, tretthet og hevelse i bein, føtter og mage, hvilket er symptomene på kronisk hjertesvikt. Les mer