Selen og hjernefunksjon

Hjerneceller er veldig følsomme ovenfor oksidativt stress, hvilket kunne være en faktor i nevrodegenerative sykdommers patologi. Faren for oksidative skader forårsaket av frie radikaler (reaktive iltatomer) er stor, fordi 1) nervecellene bruker store mengder oksygen, 2) hjernen har høyt jerninnhold, 3) nevronale mitokondrier produserer store mengder hydrogenperoksid og 4) nevronale membraner er fulle av flerumettet fettsyrer, som er sårbare ovenfor oksidativt stress [Shichiri, 2014]. En tilstrekkelig forsyning av selen og dannelse av selenoproteiner med antioksidantvirkning er nødvendig for å motvirke de skadelige virkningene av oksidativt stress.
En gjennomgang av forskningslitteraturen om selen og selenoproteinfunksjonen i hjernesykdom avslører, at selenmangel er forbundet med nedsatt kognitiv funksjon og nedsatt bevegelighet [Pillai].

Det er interessant å merke seg, at selenkonsentrasjoner fortrinnsvis opprettholdes i hjernen, selv om selenkonsentrasjonene i blodet, leveren og knokkelvevet faller [Pillai].

Selentilskudd kan bidra til å redusere utviklingen av nevrodegenerative sykdommer som: Alzheimers, Huntingtons og Parkinsons [Pillai].

Selen og selenoproteiner

Hva vet vi om sporstoffet selen og dets innarbeidelse i selenoproteiner?

  • Seleninnholdet i matvarer varierer betydelig fra region til region. Seleninnholdet i matvarer avhenger av det regionale seleninnholdet i jorda [Pillai].
  • Seleninntaket fra matvarer har tendens til å være lavere i Europa og Mellomøsten enn i store deler av USA [Stoffaneller & Morse].
  • Seleninntaket i USA har tendens til å variere avhengig av jordens seleninnhold.
  • Unormalt lave nivåer av selen i kroppen kan føre til nevrologiske problemer, kardiovaskulære problemer, kreft og nedsatt immunsystemfunksjon [Pillai].
  • Inntaket av selen fra maten omdannes til selenocystein, 21. aminosyre [Pillai].
  • Selenocystein er en vesentlig bestanddel av ca. 25 kjente selenoproteiner. Det er tre velundersøkte undergrupper av selenoproteiner: Glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og iodothyronin-deiodinaser [Pillai].

I Nordamerika har følgende regioner kjennetegn ved et lavt seleninnhold i jorden og dermed et lavt seleninnhold i plante- og dyremat [National Research Council]: Les mer