Selentilskudd og risiko for svangerskapsforgiftning

Selentilskudd for gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps-forgiftning har vist gunstige effekter på 1) serumselennivåer, 2) noen metabolske profiler, 3) livmor pulsatilitetsindeks og 4) mental helse – sammenlignet med placebo. Studien sammenlignet effekten hos 60 gravide kvinner som fikk et tilskudd på 200 mcg/dag i 12 uker med effekten av deltakere som fikk placebo i samme periode.

Gravid kvinne
Svangerskapsforgiftning er en alvorlig hypertensiv tilstand under graviditeten. Det er forbundet med høy risiko for morbiditet og mortalitet hos både mor og foster. Seleninntak og status er blitt forbundet med forekomsten av svangerskapsforgiftning.

Tilskuddsperioden varte i 12 uker med start i uke 16 til 1uke 8 av graviditeten. Det ble ikke rapportert om bivirkninger relatert til inntak av 200 mcg selen om dagen hos gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps forgiftning i hele studiens varighet [Mesdaghinia 2022].

SELENTILSKUDD SAMMENLIGNET MED PLACEBO

Hvordan var selentilskuddet sammenlignet med placebotilskuddet hos de gravide? Les mer

Selenmangel og hjertesvikt

Hjertesvikt – hjertemuskelens manglende evne til å pumpe en tilstrekkelig mengde blod ut til kroppen – er en sykdom, som resulterer i åndenød, overbelastning av lungene og opphopning av blod i underekstremitetene. Hjertesvikt medfører nedsatt livskvalitet.

Mitochondrion
Illustrasjon av en mitokondrie. Mitokondriene i cellene våre omdanner kilder til energi slik som fettsyrer, glukose og ketoner til ATP-energimolekyler. Et tilstrekkelig inntak av mikronærings-stoffer som selen, koenzym Q10 og sink er viktige for mitokondrienes energiproduksjon og for antioksidant-beskyttelse av celler, lipider, proteiner og DNA.

Prognosen for hjertesvikt er dårlig, og de tilgjengelige medisin-ske behandlingene til pasienter med hjertesvikt er utilstrekkelige. Det er bruk for nye behandlings-strategier [Mortensen 2015].

Yin og kollegaer har analysert data fra 39.757 voksne i en tverrsnittsstudie fra 2005-2018 US National Health and Nutrition Examination Survey. Deres resultater tyder på at høye nivåer av kombinerte antioksidant mikronæringsstoffer fra kosten er forbundet med nedsatt forekomst av forskjellige former for hjertekarsykdom, og at selen yter det største bidraget til denne sammenhengen [Yin 2022]. Les mer