Formuleringen av selengjærtilskudd

Bakegjær, den gjæren som lever av sukkerstoffer i mel og frigir kulldioksid, som får brødet til å heve, det er den samme gjæren som selenet er organisk bundet til i produksjonen av selen-gjærtilskudd. I produksjonsprosessen innarbeides selenet i selenforbindelser: Selenomethionin, methylselenocystein, selenocystein og mange andre organiske selenformer. Selengjærtilskudd gir den beste opptakelighet, den beste tilbakeholdelse og den beste antioksidantvirkning, kjemopreventive- og immunmodulerende støtte.

Vi ønsker stabilitet, sikkerhet og biotilgjengelighet av vårt selentilskudd. Selengjærtilskudd – også kjent som selenberiket gjær – er den beste formuleringen til å oppnå disse målene.

Selengjærtilskudd produseres ved hjelp av selen, som er blitt dyrket sammen med gjær av typen Saccharomyces cerevisiae (bakegjær). De av oss som tar et daglig høyt selengjærtilskudd vet at gjæren som brukes til fremstilling av tilskuddet, er død. Gjærcellene kan ikke komme inn i vår kropp og formere seg, fordi de ikke lengre er i live.

Forskjellige former for selentilskudd

Det finnes både uorganiske og organiske former for selen i kommersielt tilgjengelige selentilskudd. Det er tilskudd laget med uorganiske former, som inneholder selensalt som natriumselenit og natriumselenat. Deres opptakelighet er ikke nær så god som opptakeligheten av de beste organiske selenberiket gjærtilskuddet. Les mer

Selen, statiner og selenoproteiner

Det er viktig å ha en tilstrekkelig produksjon av adskillige selenoproteiner – hvor de forskjellige glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og selenoprotein P – for antioksidantforsvaret av cellene. Professor Urban Alehagen og en gruppe svenske forskere observerte et signifikant nedsatt antall dødsfall fra hjertesykdom i en 10-årig oppfølgning av friske eldre deltakere, som i fire år hadde fått en kombinasjon av selengjær- og koenzym Q10-tilskudd.

I en nylig artikkel på nettsiden q10facts.com har jeg skrevet et resymé av en artikkel hvor forskere diskuterer de forskjellige måtene  statinmedisin (statiner) kan øke pasientens risiko for åreforkalkning og hjertesvikt. Og jo, de japanske og amerikanske forskerne sier, at statiner faktisk senker kolesteroltallet [Okuyama].

Men retningslinjene for bruk av statiner bør undersøkes igjen. Forskerne sier: Det har vært en bemerkelsesverdig stigning i forekomsten av hjertesvikt i den samme perioden, hvor man har brukt statiner [Okuyama].

Videre kjenner man til mekanismer, der statiner kan forårsake en stigning i forekomsten av åreforkalkning og hjertesvikt.

  • Statiner hemmer kroppens produksjon av koenzym Q10.
  • Statiner hemmer innbygningen av selen i antioksidant-selenoproteiner.
  • Statiner er forbundet med reduserte nivåer av ensymatiske antioksidanter.
  • Statiner hemmer dannelse av vitamin K.

Statiner og nedsatt produksjon av selenoproteiner

I en artikkel i Lancet bemerket de tyske forskerne, Dr. Moosmann og Dr. Behr, at inntak av statiner er forbundet med noe usedvanlige bivirkninger, som har potensielt alvorlige konsekvenser. Les mer

Kvikksølvs neurotoksisitet og forstyrrelse av selens biokjemi

Hjernen er veldig sårbar overfor oksidativ skade i mangel av en tilstrekkelig antioksidantbeskyttelse fra selenoproteiner av en rekke årsaker: Hjernen har begrenset antioksidant enzym-signalvei , hjernen har et høyt jerninnhold, og hjernen inneholder mange langkjedede flerumettede fettsyrer, som er sårbare overfor lipidoksidasjon. Oksidativ skade i hjernen resulterer i strukturell og funksjonell skade på hjerneceller og vev. Et selengjær-tilskudd har vist seg effektivt til å nedsette mengden av biomarkører for lipidperoksidasjon og oksidative skader på DNA. Et rent selenomethionintilskudd var ikke effektivt [Richie 2014].
Selenholdige antioksidant-selenoproteiner spiller en viktig rolle i forebyggelse og gjenoppretting av oksidative skader i hjernen. Denne rollen er generelt undervurdert i undersøkelser av toksisiteten av elementært kvikksølv og methylkvikksølv. Den alminnelige forståelse har vært, at selen hjelper med å forhindre kvikksølvtoksisitet ved å bindes til kvikksølv og derved gjøre kvikksølvet inaktivt.

Denne kjemiske bindingen og inaktiveringen av kvikksølv er reel nok. Kvikksølv har en stor affinitet for selen som anslås å være ca. en million ganger sterkere enn kvikksølvs affinitet for svovel. Så selens binding til kvikksølv i vevet, avholder virkelig kvikksølvet fra å skade hjernen og ryggmargen, det perifere nervesystem samt det endokrine systemet. Les mer