Selentilskudd og mannlig infertilitet

Kliniske studier viser, at et daglig tilskudd med selen kan forbedre fertiliteten hos menn [Moslemi et al .; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.]

Stork bringing baby
Sædens motilitet er en parameter i sædanalyse, som brukes til å evaluere sædens evne til å bevege seg fremover. Dårlig sædmotilitet er forbundet med nedsatt mannlig fertilitet. En tilstrekkelig serum-selenstatus (>90-100 mkg/l) er forbundet med en forbedret sædkvalitet og forbedret sædmotilitet.
SELENTILSKUDD til menn I IRAN I 2009

I en studie fra 2009, som varte i 26 uker, tildelte forskerne i Teheran via loddtrekning infertile menn med en gjennomsnittsalder på 31 år i intervallet 25-48 år til følgende grupper [Safarinejad & Safarinejad]:

 1. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag)
 2. N-acetyl-cystein-gruppen (n = 118; dose = 600 mg/dag)
 3. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag) plus N-acetyl-cystein (dose = 600 mg/dag)
 4. Placebogruppen (n = 118)
Resultatet av den iranske selenstudien i 2009:
 • Alle sædparametre ble forbedret signifikant med selenbehandlingen og med N-acetyl-cystein-behandlingen.
 • Tilskudd av selen pluss N-acetyl-cystein resulterte i ytterligere gunstige virkninger.
 • Det var en signifikant positiv korrelasjon mellom sædplasmakonsentrasjonene av selen og N-acetyl-cystein og sædparametrene.
 • Det var en sterk korrelasjon mellom summen av selen- og N-acetyl-cystein-konsentrasjoner og gjennomsnitlige sædkonsentrasjon, sædmotilitet og prosentdel av morfologisk normale sædceller.
SELENtilskudd til MENN I IRAN 2011
En åpen studie av 690 infertile menn med en gjennomsnittsalder på 28,5 år i området 20-45 år som mottok et daglig selentilskudd på 200 mkg sammen med syntetisk vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dager konkluderte forskerne med at tilskudd med selen og vitamin E forbedrer sædkvaliteten og har gunstige effekter på sædmotilitet [Moslemi et al.].
Resultatet av den iranske selenstudien fra 2011
 • Kombinasjonen av selen og E-vitamin var forbundet med en signifikant økning i gjennomsnittlig sædmotilitet fra studiestart.
 • Kombinasjonen av selen og vitamin E var forbundet med en liten, men statistisk signifikant økning i det normale morfologiske sædforholdet fra studiestart.
Pregnant couple
Vanskeligheter med å bli gravid påvirker anslagsvis 48 millioner par verden over, omtrent 15% av alle par. Mannlige partnere er eneansvarlige i 20-30% av infertilitetstilfellene, og mannlige fruktbarhetsproblemer bidrar til 50% av problemene generelt (Agarwal et al.)
SELENtilskudd til menn I SKOTLAND I 1998

I en studie utført i Glasgow Royal Infirmary ble 64 menn i gjennomsnittsalderen 33 år via loddtrekning tildelt en av tre testgrupper [Scott et al.]:

 1. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen
 2. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen pluss 1 milligram A-vitamin, 10 milligram C-vitamin og 15 milligram E-vitamin
 3. Et daglig tilskudd med placebo
Resultatene av Selenstudien fra Skotland 1998:
U-FORMET KURVE som omhandler SELENSTATUS til fordel for helsen
Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, har i en banebrytende artikkel fra 2012, publisert i The Lancet, antydet at selenstatus i området 100 – 170 mkg/l sannsynligvis vil gi helsemessige fordeler [Rayman, 2012, figur 3, side 4].
BESTE FORM FOR SELENTILSKUDD

En sammenlignende studie fra 2014 har vist at en formulering med organisk selengjær gir betydelig beskyttelse mot skader fra oksidativt stress, mens en formulering med selenometionin alene ikke gjør det. Det selenberikede gjærproduktet inneholder andre selenformer enn bare selenmetionin, og disse andre selenformene ser ut til å ha den gunstige effekten [Richie et al.]. Les mer

Selen og risiko for hjertesvikt

Kardiologer ved University of Groningen i Nederland har publisert en omfattende gjennomgang av nåværende kunnskap om selenmangel og selenoproteins rolle hos pasienter med hjertesvikt [Al-Mubarak 2021].

Cardiologist
Hjertesvikt er en hjerte-sykdom med høy sykelighet og dødelighet og med en økende forekomst. Det er anslått at det er mer enn 26 millioner pasienter med hjertesvikt over hele verden. Et suboptimalt seleninntak og status påvirker hjerte-muskulaturens funksjon negativt.

De viktigste punktene i deres gjennomgang er som følger:

 • Selen er et essensielt mikronæringsstoff. Den er innebygd i 25 forskjellige selenoproteiner som har mange biologiske funksjoner i kroppen.
 • Et suboptimalt seleninntak og status fører til redusert celledannelse av disse selenoproteinene og til en redusert funksjon av selenoproteiner, noe som kan forverre oksidativt stress og betennelse, som begge er forbundet med mer alvorlige tilfeller av hjertesvikt.
 • 70% av pasientene som er diagnostisert med hjertesvikt har suboptimale serum selennivåer (under 100 mikrogram per liter).
 • Hjertesviktpasienter med suboptimale serumkonsentrasjoner har lavere treningskapasitet, lavere livskvalitet og dårligere prognose enn pasienter med hjertesvikt med serumkonsentrasjoner over 100 mkg/l.
 • Kliniske studier med effekten av selentilskudd hos pasienter med hjertesvikt har vist forbedrede kliniske symptomer som forbedringer i funksjonsklassen NYHA, i ejeksjonsfraksjonen i venstre ventrikkel og i lipidprofilen.
Selenmangel og hjertefeil
OBSERVASJONSSTUDIER AV SELENKONSENTRASJON OG HJERTESVIKT

Tre metaanalyser har skaffet dokumentasjon for et forhold mellom selenstatus og risikoen for hjertesykdom:

Studier av selentilskudd – KISEL-10-studien

Den mest interessante kliniske studien er KiSel-10-studien, der eldre borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnittlig grunnlinjenivå: 67,1 mkg/l) ble behandlet med en kombinasjon av 200 mkg selen fra et selen gjærpreparat og 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år.

Studier av selentilskudd og hjertesvikt

To randomiserte kontrollerte studier utført med små grupper av pasienter med hjertesvikt er av interesse: Les mer