Selentilskudd og mannlig infertilitet

Kliniske studier viser, at et daglig tilskudd med selen kan forbedre fertiliteten hos menn [Moslemi et al .; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.]

Stork bringing baby
Sædens motilitet er en parameter i sædanalyse, som brukes til å evaluere sædens evne til å bevege seg fremover. Dårlig sædmotilitet er forbundet med nedsatt mannlig fertilitet. En tilstrekkelig serum-selenstatus (>90-100 mkg/l) er forbundet med en forbedret sædkvalitet og forbedret sædmotilitet.
SELENTILSKUDD til menn I IRAN I 2009

I en studie fra 2009, som varte i 26 uker, tildelte forskerne i Teheran via loddtrekning infertile menn med en gjennomsnittsalder på 31 år i intervallet 25-48 år til følgende grupper [Safarinejad & Safarinejad]:

 1. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag)
 2. N-acetyl-cystein-gruppen (n = 118; dose = 600 mg/dag)
 3. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag) plus N-acetyl-cystein (dose = 600 mg/dag)
 4. Placebogruppen (n = 118)
Resultatet av den iranske selenstudien i 2009:
 • Alle sædparametre ble forbedret signifikant med selenbehandlingen og med N-acetyl-cystein-behandlingen.
 • Tilskudd av selen pluss N-acetyl-cystein resulterte i ytterligere gunstige virkninger.
 • Det var en signifikant positiv korrelasjon mellom sædplasmakonsentrasjonene av selen og N-acetyl-cystein og sædparametrene.
 • Det var en sterk korrelasjon mellom summen av selen- og N-acetyl-cystein-konsentrasjoner og gjennomsnitlige sædkonsentrasjon, sædmotilitet og prosentdel av morfologisk normale sædceller.
SELENtilskudd til MENN I IRAN 2011
En åpen studie av 690 infertile menn med en gjennomsnittsalder på 28,5 år i området 20-45 år som mottok et daglig selentilskudd på 200 mkg sammen med syntetisk vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dager konkluderte forskerne med at tilskudd med selen og vitamin E forbedrer sædkvaliteten og har gunstige effekter på sædmotilitet [Moslemi et al.].
Resultatet av den iranske selenstudien fra 2011
 • Kombinasjonen av selen og E-vitamin var forbundet med en signifikant økning i gjennomsnittlig sædmotilitet fra studiestart.
 • Kombinasjonen av selen og vitamin E var forbundet med en liten, men statistisk signifikant økning i det normale morfologiske sædforholdet fra studiestart.
Pregnant couple
Vanskeligheter med å bli gravid påvirker anslagsvis 48 millioner par verden over, omtrent 15% av alle par. Mannlige partnere er eneansvarlige i 20-30% av infertilitetstilfellene, og mannlige fruktbarhetsproblemer bidrar til 50% av problemene generelt (Agarwal et al.)
SELENtilskudd til menn I SKOTLAND I 1998

I en studie utført i Glasgow Royal Infirmary ble 64 menn i gjennomsnittsalderen 33 år via loddtrekning tildelt en av tre testgrupper [Scott et al.]:

 1. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen
 2. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen pluss 1 milligram A-vitamin, 10 milligram C-vitamin og 15 milligram E-vitamin
 3. Et daglig tilskudd med placebo
Resultatene av Selenstudien fra Skotland 1998:
U-FORMET KURVE som omhandler SELENSTATUS til fordel for helsen
Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, har i en banebrytende artikkel fra 2012, publisert i The Lancet, antydet at selenstatus i området 100 – 170 mkg/l sannsynligvis vil gi helsemessige fordeler [Rayman, 2012, figur 3, side 4].
BESTE FORM FOR SELENTILSKUDD

En sammenlignende studie fra 2014 har vist at en formulering med organisk selengjær gir betydelig beskyttelse mot skader fra oksidativt stress, mens en formulering med selenometionin alene ikke gjør det. Det selenberikede gjærproduktet inneholder andre selenformer enn bare selenmetionin, og disse andre selenformene ser ut til å ha den gunstige effekten [Richie et al.].

KONKLUSJON
Kilder

Agarwal A, Mulgund A, Hamada A, Chyatte MR. A unique view on male infertility around the globe. Reprod Biol Endocrinol. 2015;13:37.

Mintziori G, Mousiolis A, Duntas LH, Goulis DG. Evidence for a manifold role of selenium in infertility. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):55-59.

Moslemi MK, Tavanbakhsh S. Selenium-vitamin E supplementation in infertile men: effects on semen parameters and pregnancy rate. Int J Gen Med. 2011;4:99-104.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Safarinejad MR, Safarinejad S. Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol. 2009;81(2):741-51.

Scott R, MacPherson A, Yates RW, Hussain B, Dixon J. The effect of oral selenium supplementation on human sperm motility. Br J Urol. 1998 Jul;82(1):76-80.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *