Nivå av selenoprotein P og risikoen for hjerte-karsykdom

Forskningskonklusjon: “De 20 % med de laveste selenoprotein P-konsentrasjoner i en nordeuropeisk befolkning uten tidligere hjertekarsykdom har markant forhøyet risiko for hjerte-karrelatert sykelighet og dødelighet” [Schomburg 2019].

Heart attack
Mangel på selenoprotein-P forutsier hjerte- og karsykdommer og død. Et lavt seleninntak resulterer i suboptimal biosyntese av selenoprotein P i leveren. Nå viser forskning at lave konsentrasjoner av selenoprotein P-k er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og dødelighet.

Dette er konklusjonen fra Malmö Preventive Project, en populasjonsbasert prospektiv kohortstudie i Sør-Sverige som undersøkte sammenhengen mellom plasma selenoprotein P-status og 1) risiko for dødelighet av alle årsaker, 2) risiko for kardiovaskulær dødelighet og 3) risiko for en første kardiovaskulær hendelse hos 4366 studie-deltakere.

Merk at dette var en studie utført med deltakere, som ikke hadde noen tidligere historie med hjerte-karsykdom. Det var i den grad en studie av forholdet mellom selenstatus og risikoen for hjertesykdom. Les mer

Selentilskudd og anti-aldringseffekter

Utviklingen av aldersrelaterede sykdommer virker å være tett knyttet opp mot omfanget av skader som påføres cellene av oksidativ stress. Forskere definerer oksidativt stress som skade på proteiner, nukleinsyrer og lipider forårsaket av en ubalanse mellom skadelige reaktive oksygenarter (ofte omtalt som frie radikaler) og kroppens antioksidative forsvar [Alehagen 2021].

Elderly couple on the beach
Vi ønsker å holde oss unge og friske så lenge som mulig. Å sikre et optimalt inntakt av selen er forbundet med beskyttelse mot flere aspekter ved aldring.

En gjennomgang av den relevante forskningslitteraturen i 2021 avslører følgende resultater [Alehagen 2021]:

– En optimal selenstatus er nødvendig for dannelsen av antioksidant-seleno-enzymene: glutationperoxidaserne og thioredoxinreduktaserne.

– Selenmangel hos eldre ser ut til å øke risikoen for å utvikle aldersrelaterte sykdommer som kronisk inflammasjon, hjerte-karsykdommer, kreft og neurodegenerative sykdommer. Les mer