Selen, selenoprotein P og dødelighet

Høyere dødelighet av alle årsaker og høyere dødelighet på grunn av kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er assosiert med lavere serumselenoprotein P-innhold hos eldre tyske voksne [Schöttker 2024].

Operasjonsbord(
Dødelighet av alle årsaker og død spesifikt fra kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er sterkt assosiert med lave nivåer av det selenavhengige selenoproteinet P.

Helt enkelt, et lavt innhold av det selen-avhengige selenoproteinet P i blodet er sikkert assosiert med en høyere risiko for utvikling av fremadskridende sykdom og for å dø. Videre viser data fra den tyske studien at risikoen for å dø knyttet til lave seleno-protein P-nivåer i blodet var mer enn dobbelt så stor hos menn sammenlignet med kvinner [Schöttker 2024].

I Esther-studien vurderte tyske forskere sammenhengen mellom målinger av serum-selenoprotein P-konsentrasjoner av alle årsaker og årsaksspesifikke dødelighetsdata. De målte serum-selenoprotein P ved studiens start og igjen ved en 5-års oppfølging hos henholdsvis 7.186 og 4.164 deltagere [Schöttker 2024].

STERK ASSOSIERING MELLOM SERUM SELENOPROTEIN P OG DØDELIGHET

Studiedeltakerne var en del av en populasjonsbasert kohort i alderen 50-74 år ved starten av studien. Her var gjennomsnittsalderen på deltakerne 62,3 år. Nesten halvparten av deltakerne var menn (45 %) [Schöttker 2024].

 •  Dødeligheten var signifikant høyere, 35 % høyere, ved selenoprotein P-konsentrasjoner på mindre enn 4,2 mg/l.
 • Dødeligheten av alle årsaker av studiedeltakere i den nederste selenoprotein P-tertil var signifikant økt sammenlignet med studiedeltagere i den øverste tertil.
 • Studiedeltakere i den nederste Selenoprotein P-tertil var i risiko for økt kardiovaskulær dødelighet, økt kreftdødelighet, økt dødelighet av magetarmsykdommer og økt dødelighet av luftveissykdommer.
 • Den økte risikoen for dødelighet av alle årsaker for studiedeltakere i den nederste Selenoprotein P-tertil var mer enn dobbelt så sterk hos menn som hos kvinner.
HVORFOR ER SELENOPROTEIN P VIKTIG FOR EN GOD HELSE OG ET LANGT LIV?

Selenoprotein P dannes i leveren. Det er det mest fremtredende selenoproteinet i blodet. Det er den primære bæreren av selen til celler og vev. I tider med utilstrekkelig seleninntak medierer det selentransport til essensielle vev som de endokrine kjertlene (spesielt testiklene) og til hjernen, som har en privilegert status i hierarkiet av selenbehov i menneskekroppen. Merk at organer som er viktige for overlevelse og for reproduksjon har høyere prioritet for selen [Schomburg 2022].

Mange kliniske studier peker på nære sammenhenger mellom lave sirkulerende selenoprotein P-nivåer og sykdomsrisiko. Følgelig tjener serumselenoprotein P-konsentrasjoner som en gyldig funksjonell biomarkør for selentilførsel, i det minste opp til oppnåelse av en mettet status der selenoprotein P-nivået når et platå [Schomburg 2022].

SELEN ER UJEVNT FORDELT RUNDT OM I VERDEN

Selen er et viktig sporstoff. Mennesker kan ikke danne det. Det må komme fra kosten. Dessverre varierer diettinntaket av selen betydelig rundt om i verden. Som et resultat er mange mennesker i fare for utilstrekkelig seleninntak og risiko for sykdom relatert til selenmangel [Schomburg 2022].

Tilgjengelig dokumentasjon indikerer at serumselenkonsentrasjonen bør ligge i området 120-130 mkg/l for å optimalisere innholdet av Selenoprotein P i blodet. Et kombinert inntak av selen fra kosten og fra kosttilskudd på minst 100 mkg pr. dag er nødvendig for å heve serumselenkonsentrasjonen til dette ønskede nivået [Kipp 2015; Vinter 2020].

Merk at til sammenligning var den gjennomsnittlige serumselenkonsentrasjonen 68  mkg/l i Lipid Analytic Cologne-kohorten i Tyskland [Berthold 2012]. Faktorer assosiert med lav sirkulerende Selenoprotein P-status inkluderer følgende [Schöttker 2024:

 • Høyere alder
 • Hankjønn
 • Høyere BMI
 • Lavere fysisk aktivitetsnivå
 • Ingen eller veldig høyt alkoholforbruk
 • Nåværende røyker
 • Kronisk systemisk inflammasjon
 • D-vitaminmangel eller -insuffisiens
SELEN OG SYKDOM OG EN MULIG OMVENDT ÅRSAKSSAMMENHENG?

Spørsmål: Forårsaker lave nivåer av selenoprotein P sykdomsutvikling og progresjon og til slutt død, slik vi antar? Eller kan det være at utviklingen av sykdommen er selve dødsårsaken og at de lave selenoprotein P-konsentrasjonene ikke er involvert? Kan det være at sykdommen forårsaker både død og reduserte konsentrasjoner av selenoprotein P?

I Esther-studien utførte forskerne separate analyser av dataene for å løse dette spørsmålet om mulig omvendt årsakssammenheng. For eksempel utelukket de tilfeller av sykdom som oppsto i de første ni årene av oppfølgingen. Disse sykdomstilfellene kan ha vært forårsaket av allerede eksisterende (og udiagnostiserte) sykdommer ved starten av studien. Resultatene av analysen av dataene etter ni måneder viste at den sterke assosiasjonen mellom selenoprotein P-konsentrasjon og dødelighet av alle årsaker var uendret. Resultatene for kreftdødelighet var sterkere enn i hovedanalysen [Schöttker 2023].

KONKLUSJON: SELEN, SELENOPROTEIN P OG DØDELIGHET

I Esther-studien av eldre tyske voksne fant forskere en sterk sammenheng mellom serumnivåer av Selenoprotein P og all-årsak og årsaksspesifikk dødelighet [Schøttker 2024].

 • Studiedeltakere i den laveste tertilen av serumselenoprotein P-konsentrasjoner – under 4,2 mg/l – hadde en signifikant høyere risiko for farlig sykdomsprogresjon og død [Schøttker 2024].
 • Ved starten av studien hadde deltakerne i Esther-studien en gjennomsnittlig serumselenoprotein P-konsentrasjon på 4,8 mg/l. Fem år ut i studien hadde de en gjennomsnittlig serumselenoprotein P-konsentrasjon som hadde sunket til 3,9 mg/l [Schöttker 2024]. Disse serumselenoprotein P-konsentrasjonene tilsvarer noenlunde til serumselenkonsentrasjoner på henholdsvis 90 mkg/l og 72 mkg/l, godt under de 120-130 mkg/l selenkonsentrasjonene som er nødvendige for optimal Selenoprotein P-aktivitet.
Kilder

Berthold H.K., Michalke B., Krone W., Guallar E., Gouni-Berthold I. Influence of serum selenium concentrations on hypertension: The Lipid Analytic Cologne cross-sectional study. J. Hypertens. 2012;30:1328–1335.

Kipp AP, Strohm D, Brigelius-Flohe R, Schomburg L, Bechthold A, Leschik-Bonnet E, Heseker H. Revised reference values for selenium intake. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015;32:195-9.

Schomburg L. Selenoprotein P – Selenium transport protein, enzyme and biomarker of selenium status. Free Radic Biol Med. 2022 Oct;191:150-163.

Schöttker B, Holleczek B, Hybsier S, Köhrle J, Schomburg L, Brenner H. Strong associations of serum selenoprotein P with all-cause mortality and mortality due to cancer, cardiovascular, respiratory and gastrointestinal diseases in older German adults. Eur J Epidemiol. 2024 Jan 10. doi: 10.1007/s10654-023-01091-4. Epub ahead of print.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedus L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nature Reviews Endocrinology. 2020;16:165-76.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *