Selen- og leverkreft: Qidong-undersøkelses resultater

Kina er et land med mange selenfattige regioner. De menneskene som bor i disse regionene, har betalt pris i form av en høy andel av hjertesykdom, knokkelsykdom og forskjellige former for kreft. Selentilskudd har vist seg å være gunstig i Kina.

For omkring 50 år siden begynte kinesiske forskere å forstå helserisikoen som er forbundet med lav selenstatus. Tversnittstudier viste en sammenheng mellom lave selenkonsentrasjoner i korn, den lokale befolkningens lave selenstatus og forekomsten av Keshans syke, en hjertesykdom med høy dødelighet. Tildelingen av selentilskudd i intervensjonsundersøkelser resulterte i signifikante reduksjoner i forekomsten av Keshans syke [Chen 2012]. Et lavt selennivå er en av de viktigste faktorene som bidrar til utviklingen av Keshans syke.

Selen og Kashin-Beck sykdom
Ikke lang tid etter innså kinesiske forskere at knokkel lidelsen Kashin-Beck-sykdommen er fremtredende i noen selenfattige regioner i Kina og Tibet. Forskerne fant at mangel på selen og jod var en felles faktor for regionene med Kashin-Beck-sykdommer [Yao 2011]. Les mer

Selen og kreftforebyggelse: Linxian-undersøkelsen

I år 1990 og tidligere var befolkningens kost i Linxian-provinsen i Kina fattig på viktige mikronæringsstoffer. I spesiell grad var innbyggernes selenstatus lav. Hyppigheten av kreft var høy. Tilskudd med selen og andre antioksidanter reduserte tilfellene av kreft og dødelighet.

I de ernærings-intervensjonsundersøkelsene som ble utført i Linxian-provinsen i Kina ga noe av de første lovende resultatene, som knytter selentilskudd til en nedsatt krefthyppighet og -dødelighet. Linxian-provinsen var på det tidspunktet preget av en selenfattig kost.

Behandlingsgruppen som fikk selentilskudd, var den gruppen som fikk betydelige helsemessig gevinster av tilskuddet:

  • Signifikant lavere total dødelighet
  • Signifikant lavere kreftdødelighet
  • Signifikant lavere magekreftdødelighet

Den reduserte dødeligheten begynte så smått å vise seg allerede etter 1 til 2 års tilskudd. Mønsteret for nedsatt krefthyppighet nærmet seg generelt mønsteret for kreftdødelighet [Blot].

Resultatene fra Linxian-undersøkelsen var spennende, fordi de ble offentliggjort i Journal of the National Cancer Institute og fordi de kom frem før resultatene av the Nutritional Prevention of Cancer (Den nasjonale kreftundersøkelse) i USA [Clark]. Les mer

Vi må spare på selenreservene

Selen finnes kun i begrensede mengder. Et passende inntak fra kost og tilskudd er avgjørende viktig for menneskets helse. Vi er nødt til å bruke det nøye, og vi er nødt til at begynne å bygge opp lagre av det til bruk for kommende generasjoner.

Selen er et sporstoff det kun finnes i en begrenset mengde i verden. Det produseres primært som et biprodukt ved utvinnelse av kobber. Det gjenvinnes derimot ikke. Det er svært ujevnt fordelt på jordkloden.

Derfor varierer tilgjengeligheten av selen i gress og korn, samt i det neste trinnet i matkjeden i dyr betydelig fra region til region. Det humane seleninntaket varierer tilsvarende alt etter hvor på kloden man befinner seg.

Selen et livsviktig næringsstoff for mennesker
Størstedelen av verdens selenproduksjon finner sted i USA, Canada og Japan med mindre mengder fra Kina og Australia [Haug]. Det meste av den årlige produksjonen av selen anvendes til industrielle formål. Høyst 10 prosent av den samlede årlige produksjonen anvendes i gjødsel til landbruksjorden; langt mindre enn 10 prosent anvendes til kosttilskudd. Les mer