Selen- og leverkreft: Qidong-undersøkelses resultater

Kina er et land med mange selenfattige regioner. De menneskene som bor i disse regionene, har betalt pris i form av en høy andel av hjertesykdom, knokkelsykdom og forskjellige former for kreft. Selentilskudd har vist seg å være gunstig i Kina.

For omkring 50 år siden begynte kinesiske forskere å forstå helserisikoen som er forbundet med lav selenstatus. Tversnittstudier viste en sammenheng mellom lave selenkonsentrasjoner i korn, den lokale befolkningens lave selenstatus og forekomsten av Keshans syke, en hjertesykdom med høy dødelighet. Tildelingen av selentilskudd i intervensjonsundersøkelser resulterte i signifikante reduksjoner i forekomsten av Keshans syke [Chen 2012]. Et lavt selennivå er en av de viktigste faktorene som bidrar til utviklingen av Keshans syke.

Selen og Kashin-Beck sykdom
Ikke lang tid etter innså kinesiske forskere at knokkel lidelsen Kashin-Beck-sykdommen er fremtredende i noen selenfattige regioner i Kina og Tibet. Forskerne fant at mangel på selen og jod var en felles faktor for regionene med Kashin-Beck-sykdommer [Yao 2011].

Tilskudd med selen og jod ga positive resultater i de fleste regionene som tidligere hadde hatt en høy andel av Kashin-Beck-sykdom. Det var imidlertid noen få, mindre regioner, hvor tilskudd med selen og jod ikke fullstendig fjernet sykdommen. Det kan derfor være ytterligere faktorer i spill i sykdommens utvikling ut over utilstrekkelig selen- og jodstatus [Yao 2011].

De kinesiske forskerne konkluderte, at selen og jods rolle i forebyggelsen av Kashin-Beck-sykdom har å gjøre med selenens rolle i antioksidantbeskyttelse og vedlikeholdelse av skjoldbruskkjertelens funksjon [Yao 2011].

Selen- og kreftundersøkelser i Kina
Noe tid senere begynte kinesiske forskere å undersøke forholdet mellom selenmangel og risikoen for kreft, etter at de hadde observert en forbindelse mellom et lavt seleninntak, Keshans syke og Kashin-Beck-sykdom. I en tidligere artikkel på denne hjemmesiden, har vi sett på resultatene fra de store undersøkelsene fra National Cancer Institute som ble utført i Linxian-provinsen i Kina.

Data fra Linxian ernærings-intervensjonsundersøkelsene viste, at et daglig tilskudd med mikro-næringsstoffkombinasjonen selen, vitamin E og betakaroten reduserte total dødelighet, total kreftdødelighet og magekreft-dødeligheten signifikant [Blot].

Qidong selen-behandlingsundersøkelsene
I Qidong-regionen nord for Shanghai utførte forskerne en rekke randomiserte, kontrollerte undersøkelser lik ernærings-intervensjonundersøkelsene i Linxian. Qidong var kjent for å være den regionen i Kina med den nest høyeste andelen av primær leverkreft.

Resultatene av Qidong-undersøkelsen viste, at et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen fra selengjærtabletter i en fireårig periode, var forbundet med en signifikant redusert risiko for å dø av primær leverkreft.

Etter opphør av behandlingen med gjærselen-tilskudd vendte forekomsten av kreft tilbake til nivået før behandlingsperioden med selen [Yu 1997].

I en relatert randomisert kontrollert undersøkelse, med en åtte års oppfølgingsperiode rapporterte Yu, at de personene, som hadde fått selenberiket bordsalt til måltidene, hadde en 35% reduksjon i forekomsten av primær leverkreft sammenlignet med de personene, som hadde fått bordsalt uten selen til måltidene deres.

Gjærselentabletter er en bedre valgmulighet
Gjærselentabletter er et bedre valg. Mange mennesker ønsker ikke å øke daglig inntak av natriumholdig – bordsalt i form av natriumselenit – for å øke seleninntaket.

Enda en Qidong-undersøkelse av selen og kreft
I en separat treårig undersøkelse i Qidong-regionen fikk 1.112 deltakere 500 mikrogram selen daglig, mens 953 deltakere fikk en placebo-tablett daglig. Blod-selenkonsentrasjonen og glutathionperoxidase-aktiviteten steg signifikant hos de deltakerne som fikk daglig selentilskudd [Li 2000].

Resultatene:

  • Hyppigheten av nye tilfeller av leverkreft var signifikant lavere i selenbehandlingsgruppen enn i placebokontrollgruppen.
  • Utbredelsen av mikrokjerner i de perifere blodlymfocytter var signifikant lavere i selenbehandlingsgruppen enn i placebo-kontrollgruppen.

Merk: En mikrokjerne er en kjerne som dannes under celledelingen, når dattercellen ikke integrerer et kromosom eller et fragment av et kromosom fullt ut som det burde. Tilstedeværelsen av mikrokjerner er et tegn på en eller annen form for ødeleggende virkning på cellens DNA.

Konklusjon: selen og kreft
Tilskudd til personer i verdens lavselenregioner kan være nødvendig på vedvarende basis for å sikre en kjemopreventiv virkning mot forskjellige former for kreft [Yu 1997]. Den beskyttende virkningen av selen mot kreft ser ut til å minske med tiden etter opphør av tilskudd.

Et daglig tilskudd med en selen-gjærtablett av god kvalitet er enkelt og økonomisk overkommelig.

Kilder

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., & Wang, G. Q. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Chen, J. (2012). An original discovery: selenium deficiency and Keshan disease (an endemic heart disease). Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 21(3), 320-326.

Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., & … Zhu, J. (2000). [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 34(6), 336-338.

Yao, Y., Pei, F., & Kang, P. (2011). Selenium, iodine, and the relation with Kashin-Beck disease. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 27(11-12), 1095-1100.

Yu, S. Y., Zhu, Y. J., & Li, W. G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biological Trace Element Research, 56(1), 117-124.

Disclaimer: The information presented in this review article is not intended as medical advice and should not be construed as such.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *