Selen, selenoprotein P og dødelighet

Høyere dødelighet av alle årsaker og høyere dødelighet på grunn av kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er assosiert med lavere serumselenoprotein P-innhold hos eldre tyske voksne [Schöttker 2024].

Operasjonsbord(
Dødelighet av alle årsaker og død spesifikt fra kreft, hjerte- og karsykdommer, gastrointestinale sykdommer og luftveissykdommer er sterkt assosiert med lave nivåer av det selenavhengige selenoproteinet P.

Helt enkelt, et lavt innhold av det selen-avhengige selenoproteinet P i blodet er sikkert assosiert med en høyere risiko for utvikling av fremadskridende sykdom og for å dø. Videre viser data fra den tyske studien at risikoen for å dø knyttet til lave seleno-protein P-nivåer i blodet var mer enn dobbelt så stor hos menn sammenlignet med kvinner [Schöttker 2024].

I Esther-studien vurderte tyske forskere sammenhengen mellom målinger av serum-selenoprotein P-konsentrasjoner av alle årsaker og årsaksspesifikke dødelighetsdata. De målte serum-selenoprotein P ved studiens start og igjen ved en 5-års oppfølging hos henholdsvis 7.186 og 4.164 deltagere [Schöttker 2024]. Les mer

Seleninntak og helsemessige resultater

Selen og god helse. Hvor mye trenger vi? Hvordan får vi det? Generelt vet ikke vår familie og venner hvor viktig selen er for god helse. Kroppen vår kan ikke lage selen. Vi er avhengige av mat for å få et tilstrekkelig daglig inntak av dette essensielle sporstoffet.

Laks er rik på selen
Avhengig av hvor vi bor, kan seleninnholdet i maten være for lavt. Wang og kolleger [2023] anslår at omtrent en milliard mennesker over hele verden mangler nok selen i kostholdet.
I mange deler av verden har jorda og maten et lavt innhold av selen. Derfor varierer det daglige inntaket av selen betydelig. Mange har et utilstrekkelig inntak og risikerer dermed dårlig helse som følge av dette. For eksempel, i store deler av Europa, og Midt-østen er det utbredte rapporter om suboptimal selenstatus. Tilskudd er nødvendig i selenf-attige områder [Stoffaneller & Morse 2015].

SELENINNTAK OG DANNELSE AV SELENOPROTEIN

Vi har bruk for et tilstrekkelig inntak av selen for å kunne danne de 25 kjente selenoproteinene, som har forskjellige vevsfordelinger og biologiske funksjoner hos mennesker. Selenoproteinene bygger inn selen som en komponent av den 21. aminosyren, selenocystein [Schomburg & Schweizer 2009]. Les mer

Selenstatus og dødelighetsrisiko

Dødelighet og sykelighet. Når vi blir eldre, begynner vi å tenke på måter å redusere risikoen for tidlig død. Vi ønsker å redusere risikoen for å leve livene våre med dårlig helse.

Zion National Park i USA
På bilde: En bekk i Zion National Park i Utah

Vi tenker på kosthold, trening, 10 000 skritt om dagen, fritidsinteresser og sosiale kontakter. Men tenker vi på seleninntaket og vår status? Nå har noen store studier utført i USA, vist at en høyere selenstatus er signifikant assosiert med en lavere dødelighet.

Hvert år gjennomfører National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) i USA undersøkelser som fokuserer på ulike befolkningsgrupper eller helsetemaer. Denne uken presenterer vi data fra studier av selenstatus og dødelighet.

SELENSTATUS OG TYPE 2 DIABETES

Qiu og kollegaer undersøkte data fra 3199 voksne med type 2-diabetes. Analysen deres viste at høyere serumselenkonsentrasjoner er assosiert med lavere dødelighet av alle årsaker og lavere dødelighet av hjertesykdom blant personer med type 2 diabetes [Qiu 2022]. Les mer

ChatGPT svarer på spørsmål om selens helsemessige fordeler

Hvordan svarer ChatGPT spørsmålet: hva er de helsemessige fordelene ved selentilskudd i Europa? Tidligere i måneden stilte vi spørsmålet til den gratis versjonen av ChatGPT. Vi fokuserte på Europa, fordi seleninntaket i USA generelt er mye høyere enn seleninntaket i mange deler av Europa [Alehagen 2022].

ChatGPT and selenium supplementation
ChatGPT knytter selentilskudd til antioksidantbeskyttelse, kreftforebyggelse, hjertehelse, immunfunksjon og skjoldbruskkjertelfunksjon. Det er viktig å snakke med en helsepersonell om seleninntak og behovet for selentilskudd.

ChatGPT forklarte først, at selen er et vesentlig sporstoff. Det spiller en viktig rolle i fysiologiske prosesser i kroppen. Det er en nødvendig komponent i seleno-proteiner. Disse selenoproteinene har antioksidantegenskaper. De hjelper med å regulere immun-systemets funksjon, skjoldbrusk-kjertelfunksjon og DNA-syntesen.

Deretter minnet ChatGPT om at overdreven inntak av selen kan føre til forgiftning. Selentilskudd bør tas under veiledning av en helsepersonell. Merk at de nordiske ernæringsanbefalingene 2023 og European Food Safety Authority begge setter det øvre tolerable nivået for inntak til 255 mkg/dag [Blomhoff 2023; EFSA 2023]. Les mer

Selen, selenoproteiner og virusinfeksjoner

Selen er et viktig mikronæringsstoff, som mennesker ikke kan danne. Derfor må vi få det fra kostholdet vårt. Seleninnholdet i kostholdet vårt avhenger av om jordbruksjorda og maten er rik eller fattig på selen. Faktisk er det overraskende store forskjeller i seleninnholdet i ulike deler av verden [Zhang 2020a].

Woman sneezing
Selenmangel og nedsatt ekspresjon av seleno-proteiner har vært assosiert med den sykdomsfrem-kallende effekten av flere virus.

Via sin inkorporering i 25 kjente seleno-proteiner er selen nødvendig for en rekke biologiske funksjoner. Zhang og kollegaer [2020a] lister opp følgende biologiske funksjoner til selen og selenavledede selenoproteiner: 

 • Antioksidantfunksjon
 • Antiinflammatorisk funksjon
 • Antiviral funksjon
 • Cellulær redoksfunksjon
 • Immuncellefunksjon
 • Beskyttelse av det kardiovaskulære systemet
SELENOPROTEINFUNKSJONER RELEVANTE FOR VIRALE INFEKSJONER

Selen- og selenavledede selenoproteiner som glutationperoksidaser (GPX), tioredoksinreduktaser (TXNRD) og endoplasmatisk retikulum-assosierte selenoproteiner påvirker viral patogenisitet. Blant annet reduserer disse antioksidant-selenoenzymene omfanget av oksidativt stress generert av virale patogener. Unnlatelse av å motvirke oksidativt stress kan resultere i mutasjoner i det virale genomet fra godartede til svært virulente stammer [Zhang 2020a]. Les mer

Selen og anti-aldringseffekter

Å opprettholde en tilstrekkelig selenstatus er en anerkjent anti-aldringsstrategi. Vi trenger selen for å leve lenger og for å bli sunnere når vi blir eldre. Tilstrekkelig seleninntak og tilstrekkelig dannelse av selenoproteiner bidrar til sunn aldring og redusert sårbarhet for ulike lidelser. Selen og selenoproteiner er viktige for følgende biologiske aktiviteter [Bjorklund 2022]:

• Antioksidantbeskyttelse
• Forbedre funksjonen til immunsystemet
• Metabolsk homeostase

Crowds of people
Bjorklund og medarbeidere anslår at selenmangel påvirker rundt én milliard mennesker over hele verden og kan ha en betydelig negativ innvirkning på menneskers helse.

Et kjennetegn på aldring er oksidativt stress.

Oksidativt stress er definert som en ubalanse mellom skade forårsaket av skadelige frie radikaler og beskyttelsen som tilbys av antioksidanter. Utilstrekkelig selenstatus kan redusere eldres levetid og helse ved å fremskynde aldringsprosessen og/eller øke sårbarheten for dysfunksjon i immunsystemet, hjerte- og karsykdommer og kreft [Bjorklund 2022]. Les mer

Blodsukkerkontroll og selentilskudd

Blodsukkernivåer, insulinfølsomhet og risiko for diabetes. Hva, om noen, er den sannsynlige effekten av selentilskudd på glykemisk kontroll?

Blood sugar monitor
For å opprettholde blodsukkernivået innenfor normalområdet, anbefaler CDC å spise til faste tider, ikke hoppe over måltider, spise mat med færre kalorier, mindre mettet fett, transfett, sukker og salt, drikke vann i stedet for juice eller brus, begrense alkohol inntak, og å trene. Tilstrekkelig inntak av selen er også viktig.

Glykemisk kontroll er å opprettholde blodsukkernivået innenfor et akseptabelt område for å forhindre de negative effektene av lavt blodsukker og høyt blodsukker.

Det beste målet for glykemisk kontroll er HbA1c-testen. Denne blodprøven HbA1C måler gjennomsnittlig glukosenivå i blodet over en periode på omtrent tre måneder. Det anses å være en god forutsier for diabetiske komplikasjoner.

KONTROLL AV BLODSUKKER

Center for Disease Control and Prevention i USA anser følgende tidspunkter til testing av blodsukkernivåer for de mest logiske [CDC 2022]:

 • Når du har våknet og før du spiser eller drikker noe
 • Før et måltid
 • To timer etter et måltid
 • Ved leggetid
ØNSKELIG BLODSUKKERNIVÅER

CDC foreslår følgende ønskelige blodsukkernivåer[CDC 2022]: Les mer

Selen og skjoldbruskkjertelen

Skjoldbruskkjertelen er det organet i kroppen, som inneholder mest selen pr. gram vev [Wang 2023].

Illustration of thyroid gland from Wikimedia Commons
Skjoldbruskkjertelen danner og frigir hormoner, som styrer stoffskifte ditt, dvs. regulerer, hvordan vi bruker energi. Kilde: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/.

I en oversiktsartikkel fra 2023 oppsummerer Wang og kollegaer årsakene til, at et tilstrekkelig seleninntak og -status er nødvendig for en god skjoldbruskkjertelhelse.

Mennesker kan ikke danne selen i kroppen. Det daglige inntaket av selen avhenger derfor av inn-holdet av personens matinntak.

 • Seleninnholdet i matvarer avhenger av seleninnholdet i jorda, som varierer veldig fra region til region i verden. Store deler av Europa har selenfattig jord; store deler av USA har derimot jord, som er betydelig rikere på selen.
 • Selen er et mikronæringsstoff, som muliggjør kroppens dannelse av omkring 25 identifiserte selenoproteiner inneholdende aminosyren selenocystein.
 • De mest kjente selenoproteinene – som glutationperoksidaser, tioredoksinreduktaser og jodtyronin-deiodinaser – kommer til uttrykk i skjoldbruskkjertelen, hvor de bidrar til thyreoideahormonmetabolismen og antioksidantforsvaret.
 • Mangel på selen vil øke risikoen for flere typer skjoldbruskkjertelsykdommer.

Selentilskudd og skjoldbruskkjertelsykdom

Wang og kollegaer [2023] rapporterer følgende resultater fra kliniske studier av selentilskudd. De anbefaler at vi trenger mer klinisk bevis for effektiviteten av selenbehandling for skjoldbrusksykdommer.

 • Selentilskudd bremser utviklingen av Graves’ orbitopati og forbedrer pasientenes livskvalitet.
 • Selentilskudd er assosiert med reduserte nivåer av anti-thyroidperoksidase-antistoffer og med forbedret skjoldbrusk-ultralydstruktur hos pasienter med Hashimotos tyreoiditt.
 • Selentilskudd har vist variabel anticanceraktivitet hos pasienter med skjoldbruskkjertelkreft.

Stor sammenheng mellom selen og skjoldbruskkjertelsykdom

SELEN OG GRAVES SYKDOM

Wang og kollegaer [2023] gjennomgikk data fra 11 kliniske studier. Ni kliniske studier viste at selentilskudd resulterer i raskere tilbakevending til normal skjoldbruskkjertelfunksjon hos pasienter med hypertyreose. To kliniske studier viste ikke den gunstige effekten av selentilskudd. Forskjellen i resultater kan være relatert til forskjeller i selentilskudd, dose, varighet av tilskudd og ernæringsstatus for studiedeltakerne. Les mer

Risiko for hjertesvikt og selenmangel

Lave plasmanivåer av selenoprotein P er assosiert med høyere risiko for hjertesvikt i en svensk befolkning [Jujic 2023].

Heart rate
Selenmangel hos hjertesviktpasienter er signifikant forbundet med en økt risiko for hjerte-kardødelighet, nedsatt trenings-kapasitet og dårligere livskvalitet [Bomer 2020].
Selenoprotein P er den primære proteintransportøren av selen i blodet.

Plasma- og serum-selenoprotein P-konsentrasjon er nyttige biomarkører for selenstatus hos personer med et relativt lavt seleninntak, fordi selenoprotein P reagerer på forskjellige inntaks-former av selen [Hurst 2010].

Selenmangel – definert som serumselenkonsentrasjoner under 70 µg/l – har vært assosiert med mer alvorlige symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet og dårligere livskvalitet. Suboptimale serumselenkonsentrasjoner på 70-100 µg/l har lignende uønskede assosiasjoner, noe som tyder på at verdier mindre enn 100 µg/l kan anses som unormale [Bomer 2020]. Les mer

Studier med selengjær

En begrunnelse for å ta et selengjærpreparat: En eller flere av selenforbindelsene i preparatet bortsett fra innholdet av selenmethionin kan være former for selen, som har spesifikke virkninger mot kreft. Dette er et område for ytterligere forskning.

Glass of beer made using brewer's yeast
Selengjærpreparater bruker Saccharomyces cerevisiae, vanligvis kjent som ølgjær. Gjæren dyrkes i et selenberiket medium, der gjæren absorberer selenet. Det ferdige preparatet pasteuriseres, noe som gjør at gjærcellene dør. Selenberikede gjærpreparater inneholder mange organiske selenforbindelser i tillegg til selenmetionin.

Denne uken fokuserer vi på studier utført med et selen-gjærpreparat som inneholder minst 20 forskjellige arter av selen i tillegg til selenometionin [Bendahl & Gammelgaard 2004].

Randomiserte kontrollerte studier er gullstandardmetoden for å teste sikkerheten, absorberbarheten og effektiviteten til kosttilskudd og medisinske legemidler. Nedenfor oppsummerer vi noen av de viktige kliniske utprøvingene av ernærings-intervensjoner ved bruk av selen-beriket gjær. Les mer