Selenstatus og risiko for ikke-alkoholholdig fettlever

Data fra en observasjonsstudie utført i USA hadde følgende funn [Reja 2020]:

Upper right abdomen pain
Leversmerter kan merkes som trykkende smerte og tyngdefornemmelse i øverste høyre del av magen. Alkoholfri fettleversykdom (NAFLD) er trolig den mest alminnelige formen for leversykdom. Den kjennetegnes ved opphopning av fett i levervev, betennelse og fibrose. Leverfibrose er en degenerativ sykdom, hvor levervevet er skadet og erstattet av arrvev.

Høyere serum-selenstatus hadde sammenheng med lavere risiko for avansert leverfibrose.

 • Denne sammenhengen var spesielt sterk hos eldre, angloamerikansk hvite eller kvinnelige pasienter med leversykdom.
 • NAFLD-pasienter som hadde høyere serum-selennivå hadde 28% færre dødstilfeller som følge av alle årsaker, sammenlignet med NAFLD-pasienter med de laveste serum-selennivåene.
 • SERUM-SELENNIVÅER OG RISIKO FOR AVANSERT LEVERFIBROSE OG DØDELIGHET AV ALLE ÅRSAKER HOS NAFLD-PASIENTER
  Hva var studien basert på?

  Dataene som ble analysert i studien kom fra 33944 NAFLD -pasienter identifisert i den tredje nasjonale helse- og ernæringsstudien i USA (NHANES). Les mer

  Serum-selenstatus og kreftrisiko

  På sin hjemmeside, nærmere bestemt et faktaark om selen for helsepersonell, skriver det amerikanske kontoret vedrørende kosttilskudd, som er et agentur under Det nasjonale Helseinstitutt, at selen kan spille en rolle i forebyggelsen av kreft av følgende årsaker:

  • selens rolle i DNA-reparasjon
  • selens rolle i apoptose
  • selen i det endokrine systemet og i immunsystemet
  • visse selenoproteiners antioksidantegenskaper
  Cancer prevention ribbons
  Det er ikke mulig å trekke noen konklusjoner angående en årsaks-sammenheng mellom seleneksponering / status og kreftforebygging. Imidlertid viser flere observasjonsstudier et omvendt forhold mellom serum selenstatus og risiko for kreft.
  ULIKE SELENFORBINDELSER HAR FORSKJELLIGE EFFEKTER PÅ KREFT

  Bevisene fra vitenskapelig forskning på effekten av selen på kreftforebygging kan være forvirrende. To observasjoner om selentilskudd kan imidlertid bidra til å forklare de forvirrende resultatene fra eksisterende selen- og kreftstudier:

  1. Ulike selenholdige forbindelser er veldig forskjellige i deres evne til å forhindre kreft. Testresultatene kan variere avhengig av hvilken type selentilskudd som testes.
  2. Selentilskudd kan være mer effektivt for kreftforebygging hos personer med lav selenstatus ved studiestart (under 100 mkg/l) og mindre effektive hos personer med høy selenstatus ved studiestart (over 135 mkg/l).

  Det mest åpenbare eksempelet på denne forvirringen var valget av syntetisk selenometionin til utelukkende bruk i SELECT -studien (Selen og Vitamin E Cancer Prevention Trial).

  • Flere selenforskere har sagt at det hadde vært bedre å teste et naturlig gjærselenpreparat som inneholder flere forskjellige former for organisk bundet selen i tillegg til selenometionin, f.eks. selenocystein, metyl-selenocystein, etc.
  • Dessuten ville det ha vært bedre å teste selen hos studiedeltakere med et lavere gjennomsnitlig serum-seleninnhold (SELECT-studien: gjennomsnitlig 135 mkg/l serum-selen).

  Richie et al. [2014] har i en direkte sammenlignende studie vist, at kosttilskudd med selengjær er forbundet med signifikante reduksjoner i blodets biomarkører for oksidativ stress, mens tilskudd med selenomethionin ikke er det. Resultatene fra Richies studie antyder, at det ikke er selenomethionin, men i stedet andre selenholdige forbindelser, som er ansvarlig for fallet i oksidativ stress. Les mer

  Selentilskudd og mannlig infertilitet

  Kliniske studier viser, at et daglig tilskudd med selen kan forbedre fertiliteten hos menn [Moslemi et al .; Safarinejad & Safarinejad; Scott et al.]

  Stork bringing baby
  Sædens motilitet er en parameter i sædanalyse, som brukes til å evaluere sædens evne til å bevege seg fremover. Dårlig sædmotilitet er forbundet med nedsatt mannlig fertilitet. En tilstrekkelig serum-selenstatus (>90-100 mkg/l) er forbundet med en forbedret sædkvalitet og forbedret sædmotilitet.
  SELENTILSKUDD til menn I IRAN I 2009

  I en studie fra 2009, som varte i 26 uker, tildelte forskerne i Teheran via loddtrekning infertile menn med en gjennomsnittsalder på 31 år i intervallet 25-48 år til følgende grupper [Safarinejad & Safarinejad]:

  1. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag)
  2. N-acetyl-cystein-gruppen (n = 118; dose = 600 mg/dag)
  3. Selentilskuddsgruppen (n = 116; dose = 200 mkg/dag) plus N-acetyl-cystein (dose = 600 mg/dag)
  4. Placebogruppen (n = 118)
  Resultatet av den iranske selenstudien i 2009:
  • Alle sædparametre ble forbedret signifikant med selenbehandlingen og med N-acetyl-cystein-behandlingen.
  • Tilskudd av selen pluss N-acetyl-cystein resulterte i ytterligere gunstige virkninger.
  • Det var en signifikant positiv korrelasjon mellom sædplasmakonsentrasjonene av selen og N-acetyl-cystein og sædparametrene.
  • Det var en sterk korrelasjon mellom summen av selen- og N-acetyl-cystein-konsentrasjoner og gjennomsnitlige sædkonsentrasjon, sædmotilitet og prosentdel av morfologisk normale sædceller.
  SELENtilskudd til MENN I IRAN 2011
  En åpen studie av 690 infertile menn med en gjennomsnittsalder på 28,5 år i området 20-45 år som mottok et daglig selentilskudd på 200 mkg sammen med syntetisk vitamin E (400 enheter, α-tokoferol) i minst 100 dager konkluderte forskerne med at tilskudd med selen og vitamin E forbedrer sædkvaliteten og har gunstige effekter på sædmotilitet [Moslemi et al.].
  Resultatet av den iranske selenstudien fra 2011
  • Kombinasjonen av selen og E-vitamin var forbundet med en signifikant økning i gjennomsnittlig sædmotilitet fra studiestart.
  • Kombinasjonen av selen og vitamin E var forbundet med en liten, men statistisk signifikant økning i det normale morfologiske sædforholdet fra studiestart.
  Pregnant couple
  Vanskeligheter med å bli gravid påvirker anslagsvis 48 millioner par verden over, omtrent 15% av alle par. Mannlige partnere er eneansvarlige i 20-30% av infertilitetstilfellene, og mannlige fruktbarhetsproblemer bidrar til 50% av problemene generelt (Agarwal et al.)
  SELENtilskudd til menn I SKOTLAND I 1998

  I en studie utført i Glasgow Royal Infirmary ble 64 menn i gjennomsnittsalderen 33 år via loddtrekning tildelt en av tre testgrupper [Scott et al.]:

  1. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen
  2. Et daglig tilskudd med 100 mikrogram selen pluss 1 milligram A-vitamin, 10 milligram C-vitamin og 15 milligram E-vitamin
  3. Et daglig tilskudd med placebo
  Resultatene av Selenstudien fra Skotland 1998:
  U-FORMET KURVE som omhandler SELENSTATUS til fordel for helsen
  Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, har i en banebrytende artikkel fra 2012, publisert i The Lancet, antydet at selenstatus i området 100 – 170 mkg/l sannsynligvis vil gi helsemessige fordeler [Rayman, 2012, figur 3, side 4].
  BESTE FORM FOR SELENTILSKUDD

  En sammenlignende studie fra 2014 har vist at en formulering med organisk selengjær gir betydelig beskyttelse mot skader fra oksidativt stress, mens en formulering med selenometionin alene ikke gjør det. Det selenberikede gjærproduktet inneholder andre selenformer enn bare selenmetionin, og disse andre selenformene ser ut til å ha den gunstige effekten [Richie et al.]. Les mer

  Selen og risiko for hjertesvikt

  Kardiologer ved University of Groningen i Nederland har publisert en omfattende gjennomgang av nåværende kunnskap om selenmangel og selenoproteins rolle hos pasienter med hjertesvikt [Al-Mubarak 2021].

  Cardiologist
  Hjertesvikt er en hjerte-sykdom med høy sykelighet og dødelighet og med en økende forekomst. Det er anslått at det er mer enn 26 millioner pasienter med hjertesvikt over hele verden. Et suboptimalt seleninntak og status påvirker hjerte-muskulaturens funksjon negativt.

  De viktigste punktene i deres gjennomgang er som følger:

  • Selen er et essensielt mikronæringsstoff. Den er innebygd i 25 forskjellige selenoproteiner som har mange biologiske funksjoner i kroppen.
  • Et suboptimalt seleninntak og status fører til redusert celledannelse av disse selenoproteinene og til en redusert funksjon av selenoproteiner, noe som kan forverre oksidativt stress og betennelse, som begge er forbundet med mer alvorlige tilfeller av hjertesvikt.
  • 70% av pasientene som er diagnostisert med hjertesvikt har suboptimale serum selennivåer (under 100 mikrogram per liter).
  • Hjertesviktpasienter med suboptimale serumkonsentrasjoner har lavere treningskapasitet, lavere livskvalitet og dårligere prognose enn pasienter med hjertesvikt med serumkonsentrasjoner over 100 mkg/l.
  • Kliniske studier med effekten av selentilskudd hos pasienter med hjertesvikt har vist forbedrede kliniske symptomer som forbedringer i funksjonsklassen NYHA, i ejeksjonsfraksjonen i venstre ventrikkel og i lipidprofilen.
  Selenmangel og hjertefeil
  OBSERVASJONSSTUDIER AV SELENKONSENTRASJON OG HJERTESVIKT

  Tre metaanalyser har skaffet dokumentasjon for et forhold mellom selenstatus og risikoen for hjertesykdom:

  Studier av selentilskudd – KISEL-10-studien

  Den mest interessante kliniske studien er KiSel-10-studien, der eldre borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnittlig grunnlinjenivå: 67,1 mkg/l) ble behandlet med en kombinasjon av 200 mkg selen fra et selen gjærpreparat og 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år.

  Studier av selentilskudd og hjertesvikt

  To randomiserte kontrollerte studier utført med små grupper av pasienter med hjertesvikt er av interesse: Les mer

  Selenmangel og Covid-19-infeksjon

  Selen er et naturlig sporstoff, som spiller en viktig rolle i immunsystemets funksjon (oppsummert i en tidligere artikkel på selenmangel.no).

  Corona virus
  Personer med lav serumselen-konsentrasjon, f.eks. under 70 mcg/l har større risiko for å få Covid-19 samt en større risiko for et mer alvorlig forløp. Selentilskudd kan gi en terapeutisk fordel.
  SELENMANGEL FREMMER MUTASJONER, REPLIKASJON OG ØKT VIRULENS AV RNA-VIRUS

  Selenmangel – ofte definert som en serum selenstatus under 70 mcg/l – øker risikoen for infeksjon med RNA-virus:

  • Coxsackie-virus:

  Beck og Levander har vist, at en mild Coxsackie-virus kan bli veldig virulent hos mus som mangler selen. Tilsvarende viste en normalt mild stamme av influensavirus, influensa A, også økt virulens, når den ble gitt til mus med mangel på selen. Den økte virulensen ledsakes av flere endringer i det virale gjennom i et segment, som tidligere ble ansett for å være relativt stabilt [Beck 2003].

  • Hanta-virus:

  Forekomsten av Hantavirus er seks ganger høyere i områder i Kina som mangler selen sammenlignet med områder med tilstrekkelig selen [Fang 2015]. Les mer

  Selen og god immunrespons

  Hos personer med selenmangel (definert forskjellig som et serum-selennivå under 60 mcg/l eller 70 mcg/l), kan reaksjonene til det medfødte og adaptive immunforsvaret bli svekket.

  Immunity spelled with Scrabble pieces
  Seleninntak og -status spiller en stor rolle i immunsystemets funksjon. Selenoproteiner hjelper med å senke oksidativ stress, redusere inflammasjon og styrke immunresponsen mot patogener.

  Selenmangel kan føre til en immuninkompetanse, som er forbundet med økt mottakelighet for infeksjoner[ Avery & Hoffmann 2018; Hiffler et al. 2020].

  I cellekulturmodeller, i gnagermodeller, i husdyr- og fjærkreundersøkelser og i humanstudier, har forskere funnet bevis for at et tilstrekkelig nivå av selen i kosten og effektiv innlemmelse av selen i selenoproteinene er viktig for immunsystemets funksjon Avery & Hoffmann 2018].

  Studier av selentilskudd som så på en økning i immunitet mot patogener, har ikke gitt helt klare resultater; imidlertid spiller selen og selenoproteiner en rolle i reguleringen av funksjonene til immunceller. En dysregulering av disse immuncelleprosessene kan føre til betennelse og immunrelaterte sykdommer [Avery & Hoffmann 2018]. Les mer

  Selen og inflammatorisk tarmsykdom: En gjennomgang

  Her er konklusjonene fra en gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur om selen og inflammatorisk tarmsykdom [Ala & Kheyri 2021].

  •  Selenmangel oppdages ofte hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og det er en sammenheng mellom stigende selenmangel og sykdommens alvorlighetsgrad.
  • Selenstilskudd lindrer kolitt (betennelse i tykktarmen).
  Diagram of gastrointestinal tract
  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) deles inn i to undertyper: Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. IBD er en veldig kompleks sykdom som er vanskelig å takle. Det anslås at 1 million mennesker i USA og 2,5 millioner mennesker i Europa lider av IBD. Disse pasientene må takle de høye kostnadene ved medisinering, sosial stigma og redusert livskvalitet. IBD-pasienter lider av malabsorpsjon og mangler ofte selen og andre mikronæringsstoffer.
  • Selen hjelper til med å helbrede tarmslimhinnen gjennom modifisering av immunresponsen.
  • Selen kan forbedre aktiviteten til tarmbeskyttende mikrobiota redusert av IBD.
  • Selen kan redusere risikoen for tykktarmskreft ved å modulere flere signalveier.

  Hvordan hjelper tilstrekkelig selenstatus pasienter med inflammatorisk tarmsykdom?

  Inntak av selen varierer fra region til region

  Matinntak og nivået av serum selen hos mennesker varierer fra region til region. For eksempel har den amerikanske befolkningen et høyere serumnivå av selen (ca. 124 – 193 mcg/l) sammenlignet med de fleste europeiske og Midtøsten-befolkningen (ca. 50-120 mcg/l) bare fordi jorda i mange regioner i Nord-Amerika er rik på selen.

  • Normale selenkonsentrasjoner i blodet må være innenfor et relativt smalt område på 100 – 170 mcg/l [Rayman 2012 Figur 3].
  • Et daglig inntak fra mat og kosttilskudd på 100-200 mcg/dag bør gi tilstrekkelig selen for personer med normalt opptaksevne. Et daglig inntak av selen på mer enn 350-700 mcg/dag antas å være giftig [Ala & Kheyri 2021].
  Transport og distribusjon av kroppens seleninntak

  I kroppen erstattes noe av det elementære selen svovel i aminosyren cystein, som dermed blir selenocystein. Selenocystein er en komponent av 25 identifiserte selenoproteiner. Disse selenoproteinene har mange forskjellige funksjoner, inkludert antioksidanter og antiinflammatoriske funksjoner. Les mer

  Kjønnsforskjell i selenmetabolisme og selenoproteiner

  Couple on the beach
  Menn og kvinner er forskjellige på måter som går utover morfologien i kjønnsorganene. Denne seksuelle dimorfien påvirker kritiske aspekter ved selenmetabolisme hos dyr og mennesker. Her har Seale et al. tilgjengelig informasjon om påvirkning av biologiske kjønnsparametere på metabolismen av selen og effekten av selen og selenoproteiner på kjønnshormoner.

  En ting som Covid-19-infeksjonene har lært oss, er at biologiske kjønnsforskjeller påvirker måten vi reagerer på viruset. Johns Hopkins University Biolog Dr. Sabra Klein sier at menn er mer utsatt av å dø av Covid-19 og mer utsatt til å bli innlagt på sykehus med alvorlige tilfeller av sykdommen.

  Dette ser ut til å være sant, selv om kvinner er like utsatt for å bli smittet, selv når forskere ser etter effekten av faktorer som alder og region.

  Kvinner ser ut til å ha en sterkere immunrespons mot patogener – bakterier, virus, parasitter – og har en høyere antistoffproduksjon etter vaksinasjon. På den annen side har kvinner større risiko for å utvikle autoimmune sykdommer. Les mer

  Selenmangel en stor risikofaktor for hjertesykdom

  Ash tray with cigarette butts
  I den italienske studien (Giacconi et al. 2021) rangerte kun røyking over selenmangel som en risikofaktor for hjertesykdom. Alder, BMI, kolesterol, triglyseridnivå og kjønn rangerte alle lavere enn selenmangel som risikofaktorer for hjertesykdom.

  Resultater fra en italiensk studie har bidratt med bevis for at det er nødvendig med tilstrekkelig selenstatus for å forhindre hjertesykdom, spesielt hos eldre.

  De italienske studiedataene viste at studiedeltakere med plasmakonsentrasjoner av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 ganger mer sannsynlig å lide av hjertekarsykdom sammenlignet med deltakere med høyere selenstatus [Giacconi 2021].

  Reduserte plasmaselennivåer var forbundet med forhøyede nivåer av inflammatoriske biomarkører, økt ekspresjon av cytokiner og nedregulering av sirtuiner i perifere mononukleære blodceller [Giacconi 2021].

  Selenstatus og risiko for hjertekarsykdom

  Studieresultater fra KiSel-10-studiet

  I en klinisk studie med en kombinasjon av selen og ko-enzym Q-tilskudd for eldre borgere, gjennomsnittsalder: 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnitt: 67,1 mikrogram per liter) i 48 måneder, fant forskerne en redusert dødelighet av hjerte- og karsykdommer etter 10 og 12 års oppfølging [Alehagen 2018, 2015). Les mer

  Selen som et næringsstoff og forebyggende legemiddel

  Berlin Brandenburger Tor
  Professor Dr. Lutz Schomburg, tilknyttet Charité Institute of Experimental Endocrinology, har sammen med Humboldt University og Free University i Berlin gjennomgått forskningslitteraturen om selentilskudd. Han konkluderer med at dagens data viser at selenstilskudd ikke forårsaker diabetes.

  Den mangeårig selenforsker, professor Dr. Lutz Schomburg, har gjennomgått ernæringsmessige og forebyggende medisinske aspekter ved selenstilskudd. Etter hans mening utgjør mangel på selen i seg selv en helserisiko som bør korrigeres ved hjelp av kostholdsregulering eller ved supplerende seleninntak [Schomburg 2020].

  Han tolker tilgjengelige bevis for en gunstig effekt på helsen til selenstilskudd som et resultat av å korrigere en mangel eller redusert effekt av selen. Hans gjennomgang av forskningslitteraturen viser at selentilskudd ikke forårsaker diabetes. I stedet antyder eksisterende bevis at utvikling av type 2-diabetes med lave insulinnivåer og høye glukosenivåer kan føre til en økning i selennivået; dermed den observerte sammenhengen mellom forekomsten av diabetes og et høyere selennivå [Schomburg 2020]. Les mer