Selenstatus og infertilitet hos menn

Storck bringing baby
Uten optimal selenstatus kommer ikke storken med en baby. Selentilskudd kan forbedre den mannlige reproduk-sjonssevnen ved å beskytte umodne spermatozoer og ved å forbedre sædens motilitet.

Omtrent 50% av problemene hos par der kvinnen ikke kan bli gravid, kan tilskrives mannlig infertilitet. Omtrent to prosent av alle menn har suboptimale sædparametre [Kumar og Singh 2015]:

 • lav sædkonsentrasjon
 • dårlig sædmotilitet
 • unormal sædcelle-morfologi
 • eller kombinasjoner derav

Selenstatus og infertilitet hos menn

Rollen til selen i mannlig infertilitet er ikke fullstendig forklart. Noen data viser imidlertid at selen spiller en rolle i beskyttelsen av sædceller mot oksidativ stress [Buhling 2019].

Det er i spesiell grad selenoproteinene glutathione peroxidase GPx4 og selenoprotein P som er essensielle ved dannelse av sædceller og for mannlig fertilitet [Rayman 2012].

 • I testiklene beskytter GPx4-selenoproteiner umodne spermatozoceller mot oksidativ skade.
 • GPx4-selenoproteiner er også viktige for en god sædmotilitet.
 • Selenoprotein P forsyner testiklene med selen.

Selen er et spormineral som er viktig for mange viktige prosesser i menneskekroppen. Selen er innlemmet i enzymer som fungerer som antioksidanter. Balansen mellom beskyttende antioksidanter og skadelige frie radikaler i cellene spiller en avgjørende rolle i forebygging av sykdom [Rayman 2002]. Les mer

Kina og COVID-19-virus: Selenforbindelsen

Map of China
Kina har både områder med selenrik jord og dermed selenholdige matvarer og områder med selenfattig jord og mat. Forskerne har sammenlignet frekvensen av remisjon og dødsfall for smittede i henholdsvis selenrike og selenfattige områder i Kina. De fant ut at i områder med lavt seleninnhold er prosenten av remisjon lavere og dødsfallet høyere.

Kina og Corona-viruset vil alltid være forbundet i våre sinn. Imidlertid er det en annen viktig forbindelse som vi også bør være klar over: Selenstatus og dens effekt på COVID-19-viruset i Kina.

La meg forklare. Kinesiske, amerikanske og britiske forskere har publisert et brev i American Journal of Clinical Nutrition som dokumenterer en signifikant sammenheng mellom regional selenstatus og rapportert andel remisjonstilfeller for COVID-19-infiserte pasienter i Kina [Zhang 2020].

Forskernes data viser en statistisk signifikant sammenheng mellom andelen rapporterte remisjonstilfeller for COVID-19-virusinfeksjoner og selenstatus i Kina [Zhang 2020].

Selenstatus og prosentandel i remisjon etter COVID-19

Fra midten av februar 2020 samlet forskerne data fra nettstedet Baidu, som de beskriver som et ikke-statlig nettsted som kommer med daglige oppdaterte rapporter fra helsekommisjonen i hver av Kinas provinser. Les mer

Selen og virusinfeksjoner

Virus
Selenmangel er forbundet med økt virulens av virus i humane verter.

Selen og selenoproteiner har en rolle å spille for å beskytte mennesker mot virusinfeksjoner [Méplan & Hughes 2020].

Virus og virusinfeksjoner er skummelt nok i seg selv. Bare se på effekten av dagens coronavirus-pandemi COVID-19.

Enda mer skremmende er effekten av næringsmangel som selenmangel på kroppens evne til å bekjempe en virusinfeksjon.

Selenmangel er assosiert med økt virulens av virus

Lav selenstatus, definert litt annerledes som serumselenstatus under 70 mikrogram pr liter eller mindre enn 85 mikrogram per liter, er forbundet med følgende skadelige effekter av virusinfeksjon [Méplan & Hughes 2020]:

 • Viruspatogenene induserer oksidativt stress ved å generere mer skadelige frie radikaler. Resultatet er oksidativ skade på celler, proteiner og DNA.
 • Virale patogener reduserer antioksidantforsvaret til cellene, blant annet reduserer de funksjonen til glutationperoksidaser og tioredoksinreduktaser, som er selenoenzymer og anioksidanter.
 • D evirale patogenene øker oksidativt stress i den grad at det kan indusere mutasjoner i det invaderende virusets genom. Resultatet er at de muterte virusene er mer virulente enn de opprinnelige virusene var. Denne økte virulensen av muterte virus har blitt sett i både coxsackie-virus og influensavirus. Konsekvensen av den økte virulensen er at virusene blir farligere, selv for mennesker med tilstrekkelig selenstatus.
 • Viruspatogenene reduserer immunsystemets evne til å reagere på viruset. Denne reduserte immunresponsen mot virus har også blitt sett i responsen fra personer med selenmangel, mot HIV-virus og hepatitt B- og C-virus.

Angående selenmangel: Bomer og kolleger rapporterte mer alvorlige tegn og symptomer på hjertesvikt og dårligere treningskapasitet samt dårligere livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt med serum-selenkonsentrasjoner under 70 mikrogram per liter. Rayman rapporterte at serum- og plasmanivåer under 85 mikrogram per liter er forbundet med redusert overlevelse hos HIV-infiserte pasienter [Bomer 2019; Rayman 2012]. Les mer

Selen, fisk og kvikksølv: Viktig fakta

Fisk bør være en viktig del av maten vår. Professor Nick Ralston fra University of North Dakota har trukket oppmerksomheten mot nettstedet med tittelen Fish, Mercury and Nutrition: The Net Effects. Nettadressen er http://net-effects.und.edu/factsheets.aspx

The Cover of the Fish, Mercury, and Nutrition brochure
Nettsiden: “The Net effects” om fisk, kvikksølv og ernæring inneholder faktasider, en dokumentarvideo, videoklipp samt linker til informative nettsteder.

På disse nettsidene forklarer professor Ralston og hans kollegaer, hvorfor fordelene ved å spise fisk regelmessig, spesielt sjøfisk, ofte blir oversett. Mange av oss har redusert inntaket av fisk, fordi vi har vært bekymret for å få i oss giftig kvikksølv.

Informasjonen vi har mottatt om de relative fordelene og risikoen ved å spise sjøfisk har imidlertid vært utilstrekkelig. Å unngå måltider med fisk kan faktisk ha negative helsekonsekvenser i noen tilfeller. Les mer

Selen til forebyggelse og behandling av skjoldbruskkjertelsykdom

Throid gland in the neck
Skjoldbruskkjertelen er en endokrinkjertel foran på halsen, like under Adamseplet. Den består av to lapper forbundet med isthmus, et tverrgående strøk av skjoldbrusk-kjertelvev. Selenmangel og en suboptimal aktivitet av selenoproteiner kan være en faktor i autoimmune skjoldbruskkjertelsykdom. https://commons.wikimedia.org.

Et resyme fra 2017 av forskningslitteraturen understøtter ideen om, at det er behov for optimale selennivåer til antioksidant-beskyttelse mot skadelige frie radikaler i skjoldbruskkjertelen og til en normal omsetning av skjoldbruskkjertelhormoner [Ventura 2017].

En gjennomgang av forskningslitteraturen fra 2018 viser, at selentilskudd kan redusere antistoffnivået av antithyroperoxidase og er knyttet til forbedrede ultralydbilder av skjoldbruskkjertelen – plassering, størrelse og antal knuter. I tillegg er selentilskudd forbundet med forbedrede symptomer og forbedret livskvalitet hos pasienter med Graves orbitopati [Santos 2018].

Merk:  Et høyt nivå av antithyroperoxidase (> 500 IE / ml) er forbundet med en økt risiko for hypothyreoidisme i autoimmun thyroiditis, som er den vanligste formen for skjoldbruskkjertelen [Ehlers 2016]. Les mer

Selen og koenzym Q10 til eldre

Professor Urban Alehagen
Som en god detektiv har professor Urban Alehagen studert biologiske mekanismer, som kan forklare hvordan et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 reduserer risikoen for at eldre dør av hjertesykdom. Blant de mistenkte han har undersøkt, er oksidativt stress, systemisk inflammasjon, fibrose og endotelfunksjonen.

Fire år med et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen fra en patentert selengjær og 200 mg koenzym Q10 (i oppdelte doser: 2 x 100 mg) har nedsatt risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom markant med 54% (p = 0,02) [Alehagen 2013].

Studiedeltakerne var eldre i alderen 70-88 år (gjennom-snittsalder: 78 år), som fremdeles var i stand til å bo hjemme.

Professor Urban Alehagen og et team av forskere fra Linköping Universitet i Sverige tildelte tilfeldige eldre til enten å få den aktive behandlingen (selen og koenzym Q10) eller matchende placebo i den dobbeltblinde kliniske studien, KiSel-10 [Alehagen 2013].

Forbedret hjertefunksjon med koenzym Q10 og selen

Sammenlignet med eldre i placebogruppen opnådde eldre i den aktive behandlingsgruppen en signifikant forbedret hjertefunksjon målt på ekkokardiogrammer sammenlignet med placebo (p = 0,03) og en signifikant forbedring av den biokjemiske markøren NT-proBNP (p = 0,014). NT-proBNP er en pålitelig indikator for hjertesykdom; hjertemuskulaturen produserer vanligvis mer NT-proBNP-protein, når hjertet utsettes for stress eller skade [Alehagen 2013]. Les mer

Selen og giftvirkninger av kvikksølv

A plate of salmon.
Å spise fisk gir gravide kvinner og barn selen og andre næringsstoffer, som fremmer barns vekst og utvikling. Å spise fisk kan gi fordel til voksnes hjertehelse. Noen havfisker inneholder dog mer kvikksølv enn selen og bør derfor unngås. Selvfølgelig fraråder helsemyndighetene i USA folk å spise rovhvaler, haier, sverdfisk, kongemakrell, seilfisk, dyphavsabbor, teglfisk og storøyet tunfisk. De fleste andre havfisk vil ha mer selen enn kvikksølv i vevet og burde være sikre, til og med tilrådelige, å spise.

Selenet i cellene våres er det molekylære “målet” for det giftige kvikksølvet. Hemming av seleno-ensymers normale biologiske aktivitet er den mekanismen, hvor kvikksølv skader cellene våre, spesielt hjerne og nervecellene våre [Ralston & Raymond 2018].

Å oppfatte selen som ”målet” for kvikksølv fører til en bedre forståelse av kvikksølvs giftighet enn den gamle teorien om selen som det ”tonikum”, som binder det giftige kvikksølvet i en form som ikke lenger er skadelig [Ralston & Raymond 2018].

Professor Nicholas Ralston og konsulent Lisa Raymond har foretatt en gjennomgang av forskningslitteraturen om egenskapene til kvikksølvstoksisitet for å identifisere de selenavhengige aspektene av kvikksølvets biokjemiske mekanismer og virkninger. De konkluderer med at [Ralston & Raymond 2018]: Les mer

Selenstatus og pasienter med alvorlige fysiske traumer

Abnormal lav selenstatus er karakteristisk for alvorlig sykdom og større fysiske traumer. Fall i selenstatus skjer veldig fort etter større traumer og er forbundet med dårlige overlevelses-sjanser. For å være effektivt, skal adjuvant behandling med selen påbegynnes så for som mulig.

Serumselen og nivået av selenoprotein P faller veldig fort til veldig lave nivåer etter større traumatisk skade. De lave nivåene av selen og selenoprotein P er knyttet til dårlige overlevelses-odds [Braunstein].

Disse funnene fra en studie utført på Universitetssykehuset i München, Tyskland, tyder på at selentilskudd kan være en verdifull adjuvant behandlingsstrategi for pasienter som har vært utsatt for store fysiske traumer [Braunstein].

Selen og alvorlig sykdom

En selenstatus lavere enn normalt er karakteristisk for alvorlig sykdom. Lav selenstatus kan påvirke forløpet og resultatet av forskjellige sykdommer[Braunstein].

For eksempel fant Bomer og kollegaer [2019], at hjertesviktpasienter med serumselennivåer under 70 mikrogram pr. liter hadde dårligere livskvalitet, dårligere treningskapasitet og en dårligere prognose enn hjertesviktpasienter med høyere serumnivåer. Les mer

Selentilskudd og Graves sykdom

Lavt selenstatus er forbundet med økt risiko for Graves sykdom (Basedows sykdom). Graves sykdom er en autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen. Det er den mest alminnelige årsaken til hypertyreose (høyt stoffskifte). Den resulterer ofte i en forstørret skjoldbruskkjertel.

En metaanalyse fra 2018 av randomiserende kontrollerte forsøk viser, at selentilskudd som adjuvant behandling kan forbedre gjennopprettelsen av en normal skjoldbruskkjertelfunksjon hos pasienter med Graves sykdom [Zheng].

Graves sykdom er den mest alminnelige årsaken til hypertyreose hos voksne. Den kjennetegnes ved subnormale serum-TSH-niver og økende serumnivåer av fritt tyroksin (T4) og / eller trijodtyronin (T3). Det basale stoffskifte hos pasienter med Graves sykdom økes; resultatet er en stigning i produksjonen av skadelige frie radikaler og reaktive oksygenforbindelser [Zheng].

Intracellulære antioksidantenzymer, slik som superoxid-dismutase (SOD), glutationreduktase og glutationperoksidase (GPx) beskytter mot celleskader forårsaket av oksidativt stress. Les mer

Selenstatus og hjertesvikt

Pasienter med hjertesvikt med et lavt serumselennivå er mer utsatt for å bli innlagt på sykehuset og/eller å dø, enn hjertesviktpasienter med serumselennivåer over 100 mikrogram per liter.

Selenmangel hos pasienter med hjertesvikt er forbundet med nedsatt treningstoleranse og med en 50% høyere dødelighet [Bomer].

In vitro-studien av dyrkede humane hjertemuskelceller fra pasienter med hjertesvikt viser, at et lavt selennivå i hjertemuskelcellene er forbundet med nedsatt funksjon av mitokondriene [Bomer].

Nyere informasjon viser, at opptil 50% av pasienter med hjertesvikt lider av en form for mikronæringsstoffmangel av f.eks. selen, sink, jern eller jod [Bomer].

Selen: Et essensielt mikronæringsstoff

Seleninntak og selenstatus varierer veldig fra det ene geografiske område til det andre alt etter innholdet av selen i landbruksjorden og dermed i matvarene.

Et tilstrekkelig inntak av selen er nødvendig for viktige biologiske funksjoner: Les mer