Selenmangel og Covid-19-infeksjon

Selen er et naturlig sporstoff, som spiller en viktig rolle i immunsystemets funksjon (oppsummert i en tidligere artikkel på selenmangel.no).

Corona virus
Personer med lav serumselen-konsentrasjon, f.eks. under 70 mcg/l har større risiko for å få Covid-19 samt en større risiko for et mer alvorlig forløp. Selentilskudd kan gi en terapeutisk fordel.
SELENMANGEL FREMMER MUTASJONER, REPLIKASJON OG ØKT VIRULENS AV RNA-VIRUS

Selenmangel – ofte definert som en serum selenstatus under 70 mcg/l – øker risikoen for infeksjon med RNA-virus:

 • Coxsackie-virus:

Beck og Levander har vist, at en mild Coxsackie-virus kan bli veldig virulent hos mus som mangler selen. Tilsvarende viste en normalt mild stamme av influensavirus, influensa A, også økt virulens, når den ble gitt til mus med mangel på selen. Den økte virulensen ledsakes av flere endringer i det virale gjennom i et segment, som tidligere ble ansett for å være relativt stabilt [Beck 2003].

 • Hanta-virus:

Forekomsten av Hantavirus er seks ganger høyere i områder i Kina som mangler selen sammenlignet med områder med tilstrekkelig selen [Fang 2015]. Les mer

Selen og god immunrespons

Hos personer med selenmangel (definert forskjellig som et serum-selennivå under 60 mcg/l eller 70 mcg/l), kan reaksjonene til det medfødte og adaptive immunforsvaret bli svekket.

Immunity spelled with Scrabble pieces
Seleninntak og -status spiller en stor rolle i immunsystemets funksjon. Selenoproteiner hjelper med å senke oksidativ stress, redusere inflammasjon og styrke immunresponsen mot patogener.

Selenmangel kan føre til en immuninkompetanse, som er forbundet med økt mottakelighet for infeksjoner[ Avery & Hoffmann 2018; Hiffler et al. 2020].

I cellekulturmodeller, i gnagermodeller, i husdyr- og fjærkreundersøkelser og i humanstudier, har forskere funnet bevis for at et tilstrekkelig nivå av selen i kosten og effektiv innlemmelse av selen i selenoproteinene er viktig for immunsystemets funksjon Avery & Hoffmann 2018].

Studier av selentilskudd som så på en økning i immunitet mot patogener, har ikke gitt helt klare resultater; imidlertid spiller selen og selenoproteiner en rolle i reguleringen av funksjonene til immunceller. En dysregulering av disse immuncelleprosessene kan føre til betennelse og immunrelaterte sykdommer [Avery & Hoffmann 2018]. Les mer

Selen og inflammatorisk tarmsykdom: En gjennomgang

Her er konklusjonene fra en gjennomgang av tilgjengelig forskningslitteratur om selen og inflammatorisk tarmsykdom [Ala & Kheyri 2021].

 •  Selenmangel oppdages ofte hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og det er en sammenheng mellom stigende selenmangel og sykdommens alvorlighetsgrad.
 • Selenstilskudd lindrer kolitt (betennelse i tykktarmen).
Diagram of gastrointestinal tract
Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) deles inn i to undertyper: Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. IBD er en veldig kompleks sykdom som er vanskelig å takle. Det anslås at 1 million mennesker i USA og 2,5 millioner mennesker i Europa lider av IBD. Disse pasientene må takle de høye kostnadene ved medisinering, sosial stigma og redusert livskvalitet. IBD-pasienter lider av malabsorpsjon og mangler ofte selen og andre mikronæringsstoffer.
 • Selen hjelper til med å helbrede tarmslimhinnen gjennom modifisering av immunresponsen.
 • Selen kan forbedre aktiviteten til tarmbeskyttende mikrobiota redusert av IBD.
 • Selen kan redusere risikoen for tykktarmskreft ved å modulere flere signalveier.

Hvordan hjelper tilstrekkelig selenstatus pasienter med inflammatorisk tarmsykdom?

Inntak av selen varierer fra region til region

Matinntak og nivået av serum selen hos mennesker varierer fra region til region. For eksempel har den amerikanske befolkningen et høyere serumnivå av selen (ca. 124 – 193 mcg/l) sammenlignet med de fleste europeiske og Midtøsten-befolkningen (ca. 50-120 mcg/l) bare fordi jorda i mange regioner i Nord-Amerika er rik på selen.

 • Normale selenkonsentrasjoner i blodet må være innenfor et relativt smalt område på 100 – 170 mcg/l [Rayman 2012 Figur 3].
 • Et daglig inntak fra mat og kosttilskudd på 100-200 mcg/dag bør gi tilstrekkelig selen for personer med normalt opptaksevne. Et daglig inntak av selen på mer enn 350-700 mcg/dag antas å være giftig [Ala & Kheyri 2021].
Transport og distribusjon av kroppens seleninntak

I kroppen erstattes noe av det elementære selen svovel i aminosyren cystein, som dermed blir selenocystein. Selenocystein er en komponent av 25 identifiserte selenoproteiner. Disse selenoproteinene har mange forskjellige funksjoner, inkludert antioksidanter og antiinflammatoriske funksjoner. Les mer

Kjønnsforskjell i selenmetabolisme og selenoproteiner

Couple on the beach
Menn og kvinner er forskjellige på måter som går utover morfologien i kjønnsorganene. Denne seksuelle dimorfien påvirker kritiske aspekter ved selenmetabolisme hos dyr og mennesker. Her har Seale et al. tilgjengelig informasjon om påvirkning av biologiske kjønnsparametere på metabolismen av selen og effekten av selen og selenoproteiner på kjønnshormoner.

En ting som Covid-19-infeksjonene har lært oss, er at biologiske kjønnsforskjeller påvirker måten vi reagerer på viruset. Johns Hopkins University Biolog Dr. Sabra Klein sier at menn er mer utsatt av å dø av Covid-19 og mer utsatt til å bli innlagt på sykehus med alvorlige tilfeller av sykdommen.

Dette ser ut til å være sant, selv om kvinner er like utsatt for å bli smittet, selv når forskere ser etter effekten av faktorer som alder og region.

Kvinner ser ut til å ha en sterkere immunrespons mot patogener – bakterier, virus, parasitter – og har en høyere antistoffproduksjon etter vaksinasjon. På den annen side har kvinner større risiko for å utvikle autoimmune sykdommer. Les mer

Selenmangel en stor risikofaktor for hjertesykdom

Ash tray with cigarette butts
I den italienske studien (Giacconi et al. 2021) rangerte kun røyking over selenmangel som en risikofaktor for hjertesykdom. Alder, BMI, kolesterol, triglyseridnivå og kjønn rangerte alle lavere enn selenmangel som risikofaktorer for hjertesykdom.

Resultater fra en italiensk studie har bidratt med bevis for at det er nødvendig med tilstrekkelig selenstatus for å forhindre hjertesykdom, spesielt hos eldre.

De italienske studiedataene viste at studiedeltakere med plasmakonsentrasjoner av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 ganger mer sannsynlig å lide av hjertekarsykdom sammenlignet med deltakere med høyere selenstatus [Giacconi 2021].

Reduserte plasmaselennivåer var forbundet med forhøyede nivåer av inflammatoriske biomarkører, økt ekspresjon av cytokiner og nedregulering av sirtuiner i perifere mononukleære blodceller [Giacconi 2021].

Selenstatus og risiko for hjertekarsykdom

Studieresultater fra KiSel-10-studiet

I en klinisk studie med en kombinasjon av selen og ko-enzym Q-tilskudd for eldre borgere, gjennomsnittsalder: 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnitt: 67,1 mikrogram per liter) i 48 måneder, fant forskerne en redusert dødelighet av hjerte- og karsykdommer etter 10 og 12 års oppfølging [Alehagen 2018, 2015). Les mer

Selen som et næringsstoff og forebyggende legemiddel

Berlin Brandenburger Tor
Professor Dr. Lutz Schomburg, tilknyttet Charité Institute of Experimental Endocrinology, har sammen med Humboldt University og Free University i Berlin gjennomgått forskningslitteraturen om selentilskudd. Han konkluderer med at dagens data viser at selenstilskudd ikke forårsaker diabetes.

Den mangeårig selenforsker, professor Dr. Lutz Schomburg, har gjennomgått ernæringsmessige og forebyggende medisinske aspekter ved selenstilskudd. Etter hans mening utgjør mangel på selen i seg selv en helserisiko som bør korrigeres ved hjelp av kostholdsregulering eller ved supplerende seleninntak [Schomburg 2020].

Han tolker tilgjengelige bevis for en gunstig effekt på helsen til selenstilskudd som et resultat av å korrigere en mangel eller redusert effekt av selen. Hans gjennomgang av forskningslitteraturen viser at selentilskudd ikke forårsaker diabetes. I stedet antyder eksisterende bevis at utvikling av type 2-diabetes med lave insulinnivåer og høye glukosenivåer kan føre til en økning i selennivået; dermed den observerte sammenhengen mellom forekomsten av diabetes og et høyere selennivå [Schomburg 2020]. Les mer

Plasmaselennivåer og risikoen for hjerneslag

En kinesisk studie har vist at det er en signifikant negativ sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av selen og risikoen for at menn, men ikke kvinner, får hjerneslag. Dette er ikke første gang det er sett kjønnsforskjeller i forhold til metabolismen av selen i kroppen. Mer om det senere.

 

Picture of the brain
Vanligvis vil det være mange flere hjerneslag (apopleksi) på grunn av blodpropp i hjernen enn hjerneslag på grunn av sprengte blodkar. Tilstrekkelig tilførsel av selen til hjernen kan beskytte mot risikoen for hjerneslag.

Plasmaselennivåer og risikoen for førstegangs hjerneslag

De kinesiske forskerne analyserte resultatene av en nested case-kontroll studie med 1255 tilfeller av første slag og 1255 matchede kontroller [Hu 2021].

Dokumentasjon fra andre studier av selennivå og risiko for hjerneslag

Resultatene fra studier av selennivå og hjerneslag har til nå vært noe forvirrende:

 • En kinesisk case-kontroll studie fra 1304 deltakere i 2019 viste at høyere plasmaselennivåer var signifikant assosiert med en lavere risiko for blødning, men ikke for iskemisk hjerneslag [Xiao 2019].
 • En annen kinesisk studie fra 2019, en case-kontroll studie med 1277 deltakere, viste at høyere plasmaselennivåer var assosiert med redusert risiko for iskemisk hjerneslag [Wen 2019].
 • Den kanadiske Health Measures Study, US National Health and Nutrition Examination Study, og Inuit Health Study har alle funnet omvendte sammenhenger mellom antall helblodselen og forekomsten av hjerneslag [Hu 2019, 2017].

Selennivåer og risiko for å dø av et hjerneslag

Den tilgjengelige informasjonen om forholdet mellom selenstatus og død etter hjerneslag er sparsom.

Forklaringer på sammenheng mellom selenstatus og første hjerneslaget

Hvilke biokjemiske mekanismer kan forklare det omvendte forholdet mellom selenstatus og hjerneslagrisiko [Hu 2021]? Les mer

Selen og antioksdanter til forebyggelse av hjertesykdom

Heart trouble
Selenmangel (<70 mkg/l) og lav selenstatus (70-100 mkg/l) er forbundet med nedsatt treningskapasitet og høyere dødsrisiko hos pasienter med hjertesvikt [Bomer 2019].
Kanadiske forskere har konkludert med at tilsetning av selen til antioksidanttilskudd bør overveies, hvis kombinasjonen av antioksidanter skal være forbundet med en nedsatt risiko for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

Hvordan kom de til denne konklusjonen? Først gjennomførte de en foreløpig analyse av tilgjengelig forskningslitteratur og fant at antioksidanttilskudd så ut til å redusere forekomsten av død fra alle årsaker når kosttilskuddene inkluderte selen [Jenkins 2020].

Systematisk gjennomgang av kosttilskudd med og uten selen

Deretter gjennomførte de en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av selentilskudd alene og effekten av antioksidantblandinger med eller uten selen på risikoen for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020]. Les mer

Selentilskudd og leddgikt (revmatoid artritt)

Arthritic hands
Pasienter med leddgikt har vanligvis et lavere serumselennivå enn friske personer. Noen studier viser, at tilskudd med selen er forbundet med nedsatt hevelse og stivhet i leddene og med mindre alvorlige smerter hos pasienter med leddgikt.

En metaanalyse viser en signifikant sammenheng mellom lave serumselennivåer og leddgikt [Yu 2016].

-Forskerne undersøkte dataene fra 14 casekontroll studier, som involverte 716 forsøkspersoner.

-Analysen av de samlede dataene viste, at pasienter med leddgikt hadde lavere serumnivåer av selen enn de friske

-Leddgikt pasientene hadde signifikant lavere serum selennivåer enn friske kontrollpersoner i studier i Europa og i Asia, men ikke i studier i USA.

Studier av selen og leddgikt

Sahebari et al. [2019] rapporterte om 13 studier som vurderte selennivået hos pasienter med leddgikt.

Tilstrekkelig selen til pasienter med leddgikt

Leddgikt er en kronisk inflammatorisk sykdom, som påvirker leddene i hender og føtter og fører til handicap.

 • Diagnosen leddgikt er forbundet med forhøyede nivåer i blodet av biomarkører for oksidativ stress og med et nedsatt nivå av antioksidanter, som normalt nøytraliserer skadelige frie radikaler [Sahebari 2019].
 • For eksempel er blodets innhold av det selenavhengige antioksidantenzymet glutathionperoxidase betydelig lavere hos pasienter med leddgikt enn hos friske kontrollpersoner [Sahebari 2019].

Blandede resultater fra kliniske studier med selen til leddgikt pasienter

Noen studier har vist nedsatt inflammasjon hos pasienter med leddgikt, som tar selentilskudd, hvilket fremgår av nedsatt hevelse og stivhet i leddene samt noe smertelindring [Sahebari 2019].

Andre studier har ikke vist en statistisk signifikant effekt av selentilskudd på symptomene fra leddgikt [Sahebari 2019].

De motstridende resultatene fra de kliniske studiene menes å være relatert til forskjellene i formene og dosene av selen, som ble brukt i studiene [Sahebari 2019]. Les mer

Lav selenstatus og risikable graviditeter

Pregnant woman
Lav serum selenstatus (definert som under 80 mikrogram per liter) under graviditet er forbundet med en økt risiko for abort, preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og andre bivirkninger.

En nylig oversiktsartikkel presenterer dokumentasjon for at lav selenstatus hos gravide kan være involvert i følgende komplikasjoner [Duntas 2020]:

 • Abort
 • Svangerskapsforgiftning
 • For tidlig fødsel
 • Veksthemmet foster
 • For lavt stoffskifte etter graviditet og autoimmun tyreoiditt

For å sikre et optimalt graviditetsforløp, anbefaler Dr. Leonidas Duntas at leger tar en individualisert utgangspunkt og foreskriver et selenrikt kosthold og selentilskudd skreddersydd til den gravide kvinnens behov.

Hvorfor er tilstrekkelig selen viktig for gravide?

Selen er et viktig sporstoff. Inntaket og nivået av blodplasma-status kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer [Duntas 2020]:

 • Forskjeller i kosthold og ernæring
 • Forskjeller i jord og plantenes seleninnhold
 • Etniske forskjeller
 • Genetiske forskjeller

Uten en selenprøve fra en blodprøve, er det ikke mulig å vite om kvinner som planlegger en graviditet har tilstrekkelig sirkulerende selen. Mayo Klinikken rapporterer at den normale selenkonsentrasjonen i humant blodserum hos voksne i USA er 70 til 150 mikrogram per liter, med et befolkningsgjennomsnitt på 98 mikrogram per liter. Les mer