Selenstatus og risiko for ikke-alkoholholdig fettlever

Data fra en observasjonsstudie utført i USA hadde følgende funn [Reja 2020]:

Upper right abdomen pain
Leversmerter kan merkes som trykkende smerte og tyngdefornemmelse i øverste høyre del av magen. Alkoholfri fettleversykdom (NAFLD) er trolig den mest alminnelige formen for leversykdom. Den kjennetegnes ved opphopning av fett i levervev, betennelse og fibrose. Leverfibrose er en degenerativ sykdom, hvor levervevet er skadet og erstattet av arrvev.

Høyere serum-selenstatus hadde sammenheng med lavere risiko for avansert leverfibrose.

 • Denne sammenhengen var spesielt sterk hos eldre, angloamerikansk hvite eller kvinnelige pasienter med leversykdom.
 • NAFLD-pasienter som hadde høyere serum-selennivå hadde 28% færre dødstilfeller som følge av alle årsaker, sammenlignet med NAFLD-pasienter med de laveste serum-selennivåene.
 • SERUM-SELENNIVÅER OG RISIKO FOR AVANSERT LEVERFIBROSE OG DØDELIGHET AV ALLE ÅRSAKER HOS NAFLD-PASIENTER
  Hva var studien basert på?

  Dataene som ble analysert i studien kom fra 33944 NAFLD -pasienter identifisert i den tredje nasjonale helse- og ernæringsstudien i USA (NHANES). Les mer

  Selen- og leverkreft: Qidong-undersøkelses resultater

  Kina er et land med mange selenfattige regioner. De menneskene som bor i disse regionene, har betalt pris i form av en høy andel av hjertesykdom, knokkelsykdom og forskjellige former for kreft. Selentilskudd har vist seg å være gunstig i Kina.

  For omkring 50 år siden begynte kinesiske forskere å forstå helserisikoen som er forbundet med lav selenstatus. Tversnittstudier viste en sammenheng mellom lave selenkonsentrasjoner i korn, den lokale befolkningens lave selenstatus og forekomsten av Keshans syke, en hjertesykdom med høy dødelighet. Tildelingen av selentilskudd i intervensjonsundersøkelser resulterte i signifikante reduksjoner i forekomsten av Keshans syke [Chen 2012]. Et lavt selennivå er en av de viktigste faktorene som bidrar til utviklingen av Keshans syke.

  Selen og Kashin-Beck sykdom
  Ikke lang tid etter innså kinesiske forskere at knokkel lidelsen Kashin-Beck-sykdommen er fremtredende i noen selenfattige regioner i Kina og Tibet. Forskerne fant at mangel på selen og jod var en felles faktor for regionene med Kashin-Beck-sykdommer [Yao 2011]. Les mer