Selenstatus og risiko for ikke-alkoholholdig fettlever

Data fra en observasjonsstudie utført i USA hadde følgende funn [Reja 2020]:

 • Upper right abdomen pain
  Leversmerter kan merkes som trykkende smerte og tyngdefornemmelse i øverste høyre del av magen. Alkoholfri fettleversykdom (NAFLD) er trolig den mest alminnelige formen for leversykdom. Den kjennetegnes ved opphopning av fett i levervev, betennelse og fibrose. Leverfibrose er en degenerativ sykdom, hvor levervevet er skadet og erstattet av arrvev.

  Høyere serum-selenstatus hadde sammenheng med lavere risiko for avansert leverfibrose.

 • Denne sammenhengen var spesielt sterk hos eldre, angloamerikansk hvite eller kvinnelige pasienter med leversykdom.
 • NAFLD-pasienter som hadde høyere serum-selennivå hadde 28% færre dødstilfeller som følge av alle årsaker, sammenlignet med NAFLD-pasienter med de laveste serum-selennivåene.
SERUM-SELENNIVÅER OG RISIKO FOR AVANSERT LEVERFIBROSE OG DØDELIGHET AV ALLE ÅRSAKER HOS NAFLD-PASIENTER
Hva var studien basert på?

Dataene som ble analysert i studien kom fra 33944 NAFLD -pasienter identifisert i den tredje nasjonale helse- og ernæringsstudien i USA (NHANES).

Hva var serum-selennivået i studien?

Forskerne analyserte alvorlighetsgraden av leverfibrose etter pasientens serum-selennivåer inndelt i kvartiler:

 • Kvartil 1: Lavere enn 113mcg/l
 • Kvartil 2: 113 – 122 mcg/l
 • Kvartil 3: 122 – 133 mcg/l
 • Kvartil 4: Høyere enn 133 mcg/l
Hva var studieresultatene?

NAFLD -pasienter i den høyeste serum -selenkvartilen (høyere enn 133 mcg/l) hadde en 45 prosent redusert risiko for avansert leverfibrose.

 • Kvinnelige pasienter i den høyeste serum-selenkvartilen hadde en 68 prosent risikoreduksjon.
 • Ikke-spanske hvite pasienter i den høyeste serum-selenkvartilen hadde en risikoreduksjon på 59 prosent.
 • Pasienter over 47 år i den høyeste serum-selenkvartilen hadde en risikoreduksjon på 53 prosent.
TAKE-HOME-MELDING: SELEN OG LEVERSYKDOM

NAFLD-pasienter med fremskreden leverfibrose hadde lavere nivåer av serum-selen.

 • Høyere seleninntak og status spiller en rolle i forebygging av leverfibrose hos NAFLD-pasienter.
 • Serumnivåer av selen er forbundet med flere effekter på menneskers helse, spesielt antioksidanter og antiinflammatoriske effekter.
 • Selenmangel kan ha negative følger, inkludert, men ikke begrenset til, fremskreden leverfibrose og hepatocellulært karsinom [Reja 2020].
YTTERLIGERE INFORMASJON OM SELENSTATUS OG HELSE
Hvordan er selennivået i Europa og Midtøsten sammenlignet med selennivået i USA?

Serumnivået er generelt lavere i store deler av Europa og Midtøsten enn i store deler av USA.

Data fra NHANES-studien 2003-2004 viste at gjennomsnittlig serumkonsentrasjon av selen hos voksne amerikanere i alderen 40 år eller eldre er 136,7 mcg/l [Laclaustra 2010].

En gjennomgang av Stoffaneller & Morse [2015] av 48 europeiske / britiske studier og 44 studier fra Midtøsten viste at en suboptimal selenstatus er utbredt i hele Europa, Storbritannia og Midtøsten. Suboptimal selenstatus ble definert som et selennivå under 90-100 mcg/l.

Hva er et optimalt serum-selennivå?

Professor Margaret P. Rayman har foreslått et U-formet forhold mellom selenstatus og helse. I grafen hennes er det gunstige området for serum-selenstatus intervallet mellom 100 og 170 mcg/l [Rayman 2012, side 4, figur 3].

Hurst et al. [2010] rapporterer at nivået av serum-selenoprotein P har blitt identifisert som en funksjonell biomarkør for selenstatus i flere studier. Selenoprotein P er et plasma -selenprotein med antioksidantaktivitet.

Nivået av selenoprotein P i blodet ser ut til å nå et platå ved et serum-selennivå på mer enn 125 mcg/l.

Dermed kan serum-selennivåer på 125 mcg/l være et nyttig mål.

Hvilke doser med selentilskudd er nødvendig for å oppnå optimal serum-selenstatus?

I en studie av 119 friske menn og kvinner i alderen 50-64 år i Storbritannia (Hurst et al.), ble det funnet følgende sammenheng mellom selentilskudd og stabil selenstatus:

I KiSel-10-studien fikk eldre svenske borgere (gjennomsnittsalder: 78 år) 200 mcg selen fra selengjær daglig i fire år.

 • Studiedeltakerne hadde en gjennomsnittlig selenstatus på 67,1 mcg/l ved studiestart.
 • På slutten av tilskuddsperioden på 48 måneder hadde studiedeltakernes gjennomsnittlig selenstatus økt til 210,3 mcg/l [Alehagen 2020].
 • Det daglige tilskuddet til svenske eldre med 200 mcg selen, i kombinasjon med 200 mg koenzym Q10, resulterte i betydelige reduksjoner i biomarkører for oksidativ skade, systemisk betennelse og fibrose [Alehagen 2018].
Hvilken type selentilskudd gir de beste resultatene?

Richie et al. [2014] har vist at tilskudd med selengjærpreparat resulterer i en signifikant reduksjon i biomarkører for oksidativt stress. Kosttilskudd med tilsvarende mengder med 100% selenometionin gjorde derimot ikke det.

Studieresultatene tyder på at gunstige effekter av selentilskudd på oksidativt stress kommer fra andre former for selen enn selenometionin.

Kilder

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. (2020). Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 61: 126541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Laclaustra M, Stranges S, Navas-Acien A, Ordovas JM, Guallar E. Serum selenium and serum lipids in US adults: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2004. Atherosclerosis. 2010 Jun;210(2):643-8.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256–1268.

Reja M, Makar M, Visaria A, Marino D, Rustgi V. Increased serum selenium levels are associated with reduced risk of advanced liver fibrosis and all-cause mortality in NAFLD patients: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. Ann Hepatol. 2020 Nov-Dec;19(6):635-640.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *