Selen og pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom

Tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for skjoldbruskkjertelens normale funksjon.

A woman's neck
Selenholdige legemidler er effektive i behandling av pasienter med autoimmune sykdommer i skjoldbruskkjertelen [Zuo 2021].
Zuo og kollegaer [Zuo 2021] har undersøkt selenstatus og virkningene av selentilskudd hos pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom.

De analyserte data fra 17 tidsskriftartikler, basert på studier av 1911 personer. Resultatene fra metaanalysene viste følgende signifikante sammenhenger:

  •  Sammenlignet med placebogruppen, fikk pasientene redusert nivåer av serumfritt trijodthyronin (FT3) etter tilksudd av selen.
  • Nivåer av serumfritt tyroksin (FT4) og nivåer av thyreoideas peroksidase antistoff (anti-TPO) ble også redusert etter tilskudd av selen, sammenlignet med placebogruppen.
  • Pasientenes nivå av antistoff mot skjoldbruskkjertelperoksidase (anti-TPO) ble nedsatt etter tilskudd av selen, sammenlignet med placebogruppen.

Imidlertid var det mellom selenbehandlingsgruppen og placebogruppen, ikke-signifikante forskjeller i nivået av skjoldbruskkjertelstimulerende hormon (TSH) og tyreoglobulinantistoff (anti-TG).

Forskerne konkluderte med at selenholdige legemidler var effektive i behandling av pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom, og at de medførte sterkt redusert nivå av fritt trijodtyronin, fritt tyroksin og thyreoideas peroksidase antistoff hos disse pasientene.

Deres funn tyder på at selennivået har en betydelig effekt på pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom, og at selentilskudd bør vurderes til disse pasientene.

Hva er autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom?

Automimmun skjoldbruskkjertelsykdom er beskrevet som en organspesifikk autoimmun tilstand. Den er forårsaket av immundysfunksjon i kroppen, hvor T-lymfocytter aktiveres og B-lymfocytter begynner å produsere et stort antall antistoffer med skjoldbruskkjertelens egne antigener. Resultatet er stoffskifteforstyrrelser i skjoldbruskkjertelen og autoimmun skjolbruskkjertelskade [Zuo 2021].

Det er høy forekomst av autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom. Tilstanden er vanligst hos kvinner. Vanlige former for sykdommen er Graves sykdom, andre former for høy skjoldbruskkjertelaktivitet, Hashimotos sykdom eller andre subkliniske dysfunksjoner av skjoldbruskkjertelen [Zuo 2021].

Kliniske markører for autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom er forhøyet nivåer av tyreoglobulinantistoff og forhøyet nivåer av thyreoideas peroksidase antistoff [Zuo 2021].

Selens betydning for skjoldbruskkjertelfunksjon

Med unntak av leveren og nyrene, er seleninnholdet i skjoldbruskkjertelen høyere enn i noe annet organ. Selen er nødvendig for å regulere nivået av skjoldbruskkjertel-antistoffer hos pasienter med autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom. Selen er også nødvendig for dannelse av skjoldbruskkjertelhormoner [Zuo 2021].

Studier har vist at selentilskudd kan forbedre reguleringen av serumnivåer av TSH-skjoldbruskkjertelstimulerende hormon, FT3- trijodtyronin, FT4-thyroksin, tyreoglobulinantistoff (anti-TG) og thyreoideas peroksidase antistoff (anti-TPO) [Zuo 2021].

Ventede resultater fra selen- og skjoldbruskkjertelstudier

Det ventes offentliggjørelse av resultatene fra to viktige studier, som gjennomføres i Danmark:

  • Studien: The Chronic Autoimmune Thyroiditis Quality of Life Selenium Trial (CATALYST-undersøgelsen) [Winther 2014]
  • Studien: The Graves ’Disease Selenium Supplementation Trial (GRASS-studien) [Ventura 2017]

Så snart resultatene fra disse studiene offfentliggjøres og er tilgjengelige, vil de oppsummeres her på selenmangel.no

Kjernepunkter: Selenstatus og autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom

Metaanalysen viste at tilskudd av selen, og en høyere serum-selenstatus, er forbundet med reduksjon i serum-konsentrasjonen av FT3-trijodtyronin, FT4-thyroksin og thyreoideas peroksidase antistoff [Zuo 2021].

Hvilken form for selenstilskudd skal du ta? En studie fra 2014 viste at selen fra et selengjærpreparat er mer effektivt til å redusere nivået av biomarkører for oksidativt stress, sammenlignet med lignende doser av ren selenmetionin [Richie 2014].

Hvilket nivå av serumselen er best? I en oversiktsartikkel fra 2020 angir Professor Margaret Rayman at et selen serumnivå mellom 90 mcg/l og 130 mcg/l er mest gunstig for god helse.

Kilder

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Ventura M, Melo M & Carrilho F. (2017). Selenium and thyroid disease: from pathophysiology to treatment. Int J Endocrinol; Article ID 1297658.

Winther KH, Watt T, Bjorner JB & Cramon P. (2014). The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials; 15: 115.

Zuo Y, Li Y, Gu X, Lei Z. The correlation between selenium levels and autoimmune thyroid disease: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med. 2021 Apr;10(4):4398-4408.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *