Selen til forebyggelse og behandling av skjoldbruskkjertelsykdom

Throid gland in the neck
Skjoldbruskkjertelen er en endokrinkjertel foran på halsen, like under Adamseplet. Den består av to lapper forbundet med isthmus, et tverrgående strøk av skjoldbrusk-kjertelvev. Selenmangel og en suboptimal aktivitet av selenoproteiner kan være en faktor i autoimmune skjoldbruskkjertelsykdom. https://commons.wikimedia.org.

Et resyme fra 2017 av forskningslitteraturen understøtter ideen om, at det er behov for optimale selennivåer til antioksidant-beskyttelse mot skadelige frie radikaler i skjoldbruskkjertelen og til en normal omsetning av skjoldbruskkjertelhormoner [Ventura 2017].

En gjennomgang av forskningslitteraturen fra 2018 viser, at selentilskudd kan redusere antistoffnivået av antithyroperoxidase og er knyttet til forbedrede ultralydbilder av skjoldbruskkjertelen – plassering, størrelse og antal knuter. I tillegg er selentilskudd forbundet med forbedrede symptomer og forbedret livskvalitet hos pasienter med Graves orbitopati [Santos 2018].

Merk:  Et høyt nivå av antithyroperoxidase (> 500 IE / ml) er forbundet med en økt risiko for hypothyreoidisme i autoimmun thyroiditis, som er den vanligste formen for skjoldbruskkjertelen [Ehlers 2016]. Les mer

Selen og koenzym Q10 til eldre

Professor Urban Alehagen
Som en god detektiv har professor Urban Alehagen studert biologiske mekanismer, som kan forklare hvordan et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 reduserer risikoen for at eldre dør av hjertesykdom. Blant de mistenkte han har undersøkt, er oksidativt stress, systemisk inflammasjon, fibrose og endotelfunksjonen.

Fire år med et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen fra en patentert selengjær og 200 mg koenzym Q10 (i oppdelte doser: 2 x 100 mg) har nedsatt risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom markant med 54% (p = 0,02) [Alehagen 2013].

Studiedeltakerne var eldre i alderen 70-88 år (gjennom-snittsalder: 78 år), som fremdeles var i stand til å bo hjemme.

Professor Urban Alehagen og et team av forskere fra Linköping Universitet i Sverige tildelte tilfeldige eldre til enten å få den aktive behandlingen (selen og koenzym Q10) eller matchende placebo i den dobbeltblinde kliniske studien, KiSel-10 [Alehagen 2013].

Forbedret hjertefunksjon med koenzym Q10 og selen

Sammenlignet med eldre i placebogruppen opnådde eldre i den aktive behandlingsgruppen en signifikant forbedret hjertefunksjon målt på ekkokardiogrammer sammenlignet med placebo (p = 0,03) og en signifikant forbedring av den biokjemiske markøren NT-proBNP (p = 0,014). NT-proBNP er en pålitelig indikator for hjertesykdom; hjertemuskulaturen produserer vanligvis mer NT-proBNP-protein, når hjertet utsettes for stress eller skade [Alehagen 2013]. Les mer

Selen og giftvirkninger av kvikksølv

A plate of salmon.
Å spise fisk gir gravide kvinner og barn selen og andre næringsstoffer, som fremmer barns vekst og utvikling. Å spise fisk kan gi fordel til voksnes hjertehelse. Noen havfisker inneholder dog mer kvikksølv enn selen og bør derfor unngås. Selvfølgelig fraråder helsemyndighetene i USA folk å spise rovhvaler, haier, sverdfisk, kongemakrell, seilfisk, dyphavsabbor, teglfisk og storøyet tunfisk. De fleste andre havfisk vil ha mer selen enn kvikksølv i vevet og burde være sikre, til og med tilrådelige, å spise.

Selenet i cellene våres er det molekylære “målet” for det giftige kvikksølvet. Hemming av seleno-ensymers normale biologiske aktivitet er den mekanismen, hvor kvikksølv skader cellene våre, spesielt hjerne og nervecellene våre [Ralston & Raymond 2018].

Å oppfatte selen som ”målet” for kvikksølv fører til en bedre forståelse av kvikksølvs giftighet enn den gamle teorien om selen som det ”tonikum”, som binder det giftige kvikksølvet i en form som ikke lenger er skadelig [Ralston & Raymond 2018].

Professor Nicholas Ralston og konsulent Lisa Raymond har foretatt en gjennomgang av forskningslitteraturen om egenskapene til kvikksølvstoksisitet for å identifisere de selenavhengige aspektene av kvikksølvets biokjemiske mekanismer og virkninger. De konkluderer med at [Ralston & Raymond 2018]: Les mer