Selen, fisk og kvikksølv: Viktig fakta

Fisk bør være en viktig del av maten vår. Professor Nick Ralston fra University of North Dakota har trukket oppmerksomheten mot nettstedet med tittelen Fish, Mercury and Nutrition: The Net Effects. Nettadressen er http://net-effects.und.edu/factsheets.aspx

The Cover of the Fish, Mercury, and Nutrition brochure
Nettsiden: “The Net effects” om fisk, kvikksølv og ernæring inneholder faktasider, en dokumentarvideo, videoklipp samt linker til informative nettsteder.

På disse nettsidene forklarer professor Ralston og hans kollegaer, hvorfor fordelene ved å spise fisk regelmessig, spesielt sjøfisk, ofte blir oversett. Mange av oss har redusert inntaket av fisk, fordi vi har vært bekymret for å få i oss giftig kvikksølv.

Informasjonen vi har mottatt om de relative fordelene og risikoen ved å spise sjøfisk har imidlertid vært utilstrekkelig. Å unngå måltider med fisk kan faktisk ha negative helsekonsekvenser i noen tilfeller. Les mer