Selen, fisk og kvikksølv: Viktig fakta

Fisk bør være en viktig del av maten vår. Professor Nick Ralston fra University of North Dakota har trukket oppmerksomheten mot nettstedet med tittelen Fish, Mercury and Nutrition: The Net Effects. Nettadressen er http://net-effects.und.edu/factsheets.aspx

The Cover of the Fish, Mercury, and Nutrition brochure
Nettsiden: “The Net effects” om fisk, kvikksølv og ernæring inneholder faktasider, en dokumentarvideo, videoklipp samt linker til informative nettsteder.

På disse nettsidene forklarer professor Ralston og hans kollegaer, hvorfor fordelene ved å spise fisk regelmessig, spesielt sjøfisk, ofte blir oversett. Mange av oss har redusert inntaket av fisk, fordi vi har vært bekymret for å få i oss giftig kvikksølv.

Informasjonen vi har mottatt om de relative fordelene og risikoen ved å spise sjøfisk har imidlertid vært utilstrekkelig. Å unngå måltider med fisk kan faktisk ha negative helsekonsekvenser i noen tilfeller.

 • Å spise fisk er viktig for gravide kvinner og barn.
 • Vi kan alle dra fordel av å spise fisk regelmessig.
 • Å spise fisk er godt for hjerte og hjerne.

Ernæringsmessige fordeler ved å spise fisk regelmessig

I veldig reell grad er vi det vi spiser. Og fisk, spesielt sjøfisk, tilbyr en omfattende ernæringspakke.

 • Fisk er en god kilde til magert protein.
 • Fisk er den beste kilden til essensielle fettsyrer som beskytter mot hjertesykdom og fremmer god hjernefunksjon og er viktig for den nevrologiske utviklingen av fosteret og små babyer.
 • Fisk er en utmerket kilde til vitamin A (øyne og hud), vitamin D (sterke bein og immunsystem) og vitamin C og E (et sunt immunsystem).
 • Fisk leverer mineraler som jern, jod, selen og sink.

Selen i de fleste sjøfisk beskytter mot metylkvikksølv

De fleste sjøfisk inneholder større molare mengder selen enn innholdet av molære mengder kvikksølv. Dermed beskytter en større mengde selen i de fleste fisk oss mot mengden metylkvikksølv som finnes i fisk.

Så langt så bra. Vi kan spise det meste av fisk for å få ernæringsmessige fordeler. Husk imidlertid at selen fra fisken som vi kunne ha brukt i kroppen, vil være bundet til kvikksølv og er derfor ikke tilgjengelig. Vi kan altså trenge ekstra selen til tross for at vi spiser fisk.

US Food and Drug Administration publiserer lister over fisk som er egnet for å spise og hvilke typer fisk som bør unngås. URL-en er https://www.fda.gov/media/102331/download.

Selenium Health Benefit Values Table
Tabellen viser verdier for helsemessige fordeler av selen. For eksempel at laks og tunfisk inneholder nok selen til å binde metylkvikksølv og er derfor et eksempel på god næring – magert protein, essensielle fettsyrer og vitaminer – fra et fiskemåltid. Måltider med knølhval og noen haier, derimot, bør unngås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Ralstons helsemessige fordelverdier for selen

For å vurdere mengden selen og kvikksølv i forskjellige typer sjøfisk, har professor Ralston utviklet formelen Health Benefit Values ​​for Selenium (HBV) for å beregne de relative risikoene og fordelene ved å spise sjøfisk [Ralston 2016; Ralston 2019].

Sjøfisk som inneholder selen med et molært overskudd av metylkvikksølv, vil redusere risikoen for eksponering for fiskens innhold av metylkvikksølv og kan til en viss grad redusere forstyrrelsen av gunstig selenoproteinaktivitet i kroppen og spesielt i hjernen.

Fisk som har et molært overskudd av metylkvikksølv i forhold til selen – knølhval og visse typer haier – bør unngås.

Men å bare spise fisk for en positiv helsegevinst fra selen, betyr ikke at vi er ferdig med innsatsen. Les videre for å lære mer om ironi, knyttet til selens evne til å beskytte oss mot kvikksølvets giftighet.

Selen sekvreringshypotesen

Ironien er at selenets beskyttende binding til kvikksølvet tømmer kroppens lager av selen som brukes til dannelse av de nødvendige selenoproteiner. Derfor mister vi helsemessige fordeler ved selenoproteinene, f.eks. den antioksidative beskyttelsen mot oksidativ skade i hjernen. Det er den prisen vi betaler for selens beskyttelse mot methylkvikksølv.

Med andre ord, kan vi spise de fleste typer fisk for å få de gode næringsstoffene som fisk inneholder, men vi har muligens bruk for et selentilskudd også, fordi selenet som vi ellers ville få fra fisk, ikke er tilgjengelig for oss. For mye av selenet brukes til å binde kvikksølvet i fisk.

Professor Ralston refererer til dette fenomenet som selen sekvestreringshypotesen. Hans begrunnelse er at den nevrotoksisiteten som regel er forbundet med kvikksølv, faktisk er lik med den skaden, som forårsakes av kvikksølvs forstyrrende inngrep i kroppens selenbiokjemi [Ralston 2018 “Mercurys neurotoksicitet …”].

Det primære målet for kvikksølv i cellene våre er selenoproteinene tioredoksinreduktase og glutationperoksidase. Kvikksølv binder seg til selenocystein i disse selenoproteinene og hemmer deres funksjoner irreversibelt [Ralston 2018 “Mercurys nevrotoksisitet …”].

Kvikksølv hemmer den beskyttende antioksidantaktiviteten til selenoproteinene tioredoksinreduktase og glutationperoksidase. Resultatet er økt oksidativ skade forårsaket av reaktive oksygenarter.

Fisk og selen til gravide og ammende kvinner

Bemerk at det å spise fisk er spesielt viktig for gravide kvinner og for spedbarn.

For eksempel i en 2018-gjennomgang av Cochrane-databasen med 70 randomiserte, kontrollerte studier som inkluderte 19 927 kvinner i forskjellige nivåer av risiko for graviditetsproblemer, fant forskere at forekomsten av for tidlig fødsel (fødsel <37 uker) og forekomsten av enda tidligere prematur fødsel (fødsel <34 uker) var begge lavere hos kvinner som hadde tatt omega-3 fettsyrer i maten eller som kosttilskudd sammenlignet med ingen omega-3 i mat eller kosttilskudd. Forskerne fant også redusert risiko for babyer med lav fødselsvekt hos mødre som hadde fått i seg omega-3 fettsyrer i maten og / eller kosttilskuddene [Middleton 2018].

Forfatterne av Cochrane-databasestudien konkluderte med at tilskudd av omega-3-fettsyrer under graviditet er en effektiv strategi for å redusere forekomsten av for tidlig fødsel. Vi trenger fremdeles analytiske data fra flere kliniske studier angående effektiviteten av omega-3 tilskudd for gravide og ammende kvinner i forhold til deres barns vekst og nevrologiske utvikling.

Høydepunkter fra Professor Ralstons forskning på selen og kvikksølv

 • Den kjemiske bindingen av metylkvikksølv til selen og den resulterende bindingen av selen med kvikksølv fører til en irreversibel hemming av aktiviteten til selenoenzymer tioredoksinreduktase og glutationperoksidase, som er spesielt viktige for forebygging og reparasjon av oksidativ skade i hjernen. Hemming av seleno-enzymaktivitet er primært ansvarlig for de karakteristiske toksiske effektene av kvikksølv [Ralston 2018].
 • Å spise fisk regelmessig er viktig for god ernæringsstatus da fisk inneholder magert protein, essensielle fettsyrer, vitaminer og mineraler.
 • Mange flere sjøfisk er trygge å spise enn vi tidligere hadde sett for oss.
 • Professor Ralstons selen-helsegevinstverdier for sjøfisk gir biokjemisk basert informasjon som støtter FDAs (US Food and Drug Administration) EPA-råd til gravide og ammende kvinner om hvilke fisk og skalldyr som man skal begrense å spise og hvilke fisk og skalldyr som er gunstig å spise.
 • Mødres inntak av sjømat har vist seg å være til fordel for barnets nevrologiske utvikling.
 • Forholdet mellom selen og kvikksølv i ferskvannsfisk kan variere sterkt fra region til region. Professor Ralston sier at det er behov for videre evaluering av ferskvannsfisk for å identifisere stedene der fisk som har negative helseverdier er fanget og spist [Ralston 2016].

Kilder

Ralston NV & Raymond LJ. (2010). Dietary selenium’s protective effects against methylmercury toxicity. Toxicology; 278: 112-23.

Ralston NV, Ralston CR & Raymond LJ. (2016). Selenium Health Benefit Values: Updated criteria for mercury risk assessments. Biol Trace Elem Res.; 171: 262–269.

Ralston NV & Raymond LJ. (2018). Mercury’s neurotoxicity is characterized by its disruption of selenium biochemistry. Biochim Biophys Acta Gen Subj; 1862(11): 2405-16.

Ralston NV. (2018). Effects of soft electrophiles on selenium physiology. Free Radic Biol Med; 127: 134-144.

Ralston NV, Kaneko JJ, & Raymond LJ. (2019). Selenium health benefit values provide a reliable index of seafood benefits vs risks. J Trace Elem Med Biol; 55: 50-57.

Informasjon i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *