Selenstatus og pasienter med alvorlige fysiske traumer

Abnormal lav selenstatus er karakteristisk for alvorlig sykdom og større fysiske traumer. Fall i selenstatus skjer veldig fort etter større traumer og er forbundet med dårlige overlevelses-sjanser. For å være effektivt, skal adjuvant behandling med selen påbegynnes så for som mulig.

Serumselen og nivået av selenoprotein P faller veldig fort til veldig lave nivåer etter større traumatisk skade. De lave nivåene av selen og selenoprotein P er knyttet til dårlige overlevelses-odds [Braunstein].

Disse funnene fra en studie utført på Universitetssykehuset i München, Tyskland, tyder på at selentilskudd kan være en verdifull adjuvant behandlingsstrategi for pasienter som har vært utsatt for store fysiske traumer [Braunstein].

Selen og alvorlig sykdom

En selenstatus lavere enn normalt er karakteristisk for alvorlig sykdom. Lav selenstatus kan påvirke forløpet og resultatet av forskjellige sykdommer[Braunstein].

For eksempel fant Bomer og kollegaer [2019], at hjertesviktpasienter med serumselennivåer under 70 mikrogram pr. liter hadde dårligere livskvalitet, dårligere treningskapasitet og en dårligere prognose enn hjertesviktpasienter med høyere serumnivåer. Les mer

Selentilskudd og Graves sykdom

Lavt selenstatus er forbundet med økt risiko for Graves sykdom (Basedows sykdom). Graves sykdom er en autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen. Det er den mest alminnelige årsaken til hypertyreose (høyt stoffskifte). Den resulterer ofte i en forstørret skjoldbruskkjertel.

En metaanalyse fra 2018 av randomiserende kontrollerte forsøk viser, at selentilskudd som adjuvant behandling kan forbedre gjennopprettelsen av en normal skjoldbruskkjertelfunksjon hos pasienter med Graves sykdom [Zheng].

Graves sykdom er den mest alminnelige årsaken til hypertyreose hos voksne. Den kjennetegnes ved subnormale serum-TSH-niver og økende serumnivåer av fritt tyroksin (T4) og / eller trijodtyronin (T3). Det basale stoffskifte hos pasienter med Graves sykdom økes; resultatet er en stigning i produksjonen av skadelige frie radikaler og reaktive oksygenforbindelser [Zheng].

Intracellulære antioksidantenzymer, slik som superoxid-dismutase (SOD), glutationreduktase og glutationperoksidase (GPx) beskytter mot celleskader forårsaket av oksidativt stress. Les mer