Selentilskudd og Alzheimers sykdom

Kliniske studier viser en tydelig sammenheng mellom Alzheimers sykdom og lav selenstatus. En lavere selenstatus er forbundet med forverret kognitiv tilbakegang [Aaseth 2016].

I mange områder av Europa og Midtøsten, har de lavt seleninnhold i jorda og følgelig et lavere inntak av selen fra matkilder [Stoffaneller & Morse 2015; Vinteren 2020].

Woman with Alzheimer's
Et tilstrekkelig nivå av selen er avgjørende for hjernens funksjon; faktisk er hjernen et av organene som mottar selen på bekostning av andre organer og vev i tider med lavt seleninntak. Selenoprotein P spiller en spesiell rolle i å levere selen til hjernen og nevronene. Noen av seleno-enzymene for glutationperoksidase og tioredoksinreduktase er viktige intracellulære antioksidanter i nevroner og gliaceller i sentralnervesystemet.

Det daglige inntaket av selen fra matvarer i mange europeiske land er under den mengden som er nødvendig for en optimal funksjon av viktige selenoproteiner. Det nødvendige inntaket av selen fra mat estimeres til å være minst 105 mcg om dagen [Winther 2020, fig. 2].

Ved hjelp av dokumentasjon av studier med mennesker i forskjellige land har prof. Jan Aaseth og kollegaer dokumentert sammenhengen mellom lavere selenstatus og Alzheimers sykdom og/eller kognitiv svekkelse [Aaseth 2016]. Les mer

Selen og hjernefunksjon

Hjerneceller er veldig følsomme ovenfor oksidativt stress, hvilket kunne være en faktor i nevrodegenerative sykdommers patologi. Faren for oksidative skader forårsaket av frie radikaler (reaktive iltatomer) er stor, fordi 1) nervecellene bruker store mengder oksygen, 2) hjernen har høyt jerninnhold, 3) nevronale mitokondrier produserer store mengder hydrogenperoksid og 4) nevronale membraner er fulle av flerumettet fettsyrer, som er sårbare ovenfor oksidativt stress [Shichiri, 2014]. En tilstrekkelig forsyning av selen og dannelse av selenoproteiner med antioksidantvirkning er nødvendig for å motvirke de skadelige virkningene av oksidativt stress.
En gjennomgang av forskningslitteraturen om selen og selenoproteinfunksjonen i hjernesykdom avslører, at selenmangel er forbundet med nedsatt kognitiv funksjon og nedsatt bevegelighet [Pillai].

Det er interessant å merke seg, at selenkonsentrasjoner fortrinnsvis opprettholdes i hjernen, selv om selenkonsentrasjonene i blodet, leveren og knokkelvevet faller [Pillai].

Selentilskudd kan bidra til å redusere utviklingen av nevrodegenerative sykdommer som: Alzheimers, Huntingtons og Parkinsons [Pillai].

Selen og selenoproteiner

Hva vet vi om sporstoffet selen og dets innarbeidelse i selenoproteiner?

  • Seleninnholdet i matvarer varierer betydelig fra region til region. Seleninnholdet i matvarer avhenger av det regionale seleninnholdet i jorda [Pillai].
  • Seleninntaket fra matvarer har tendens til å være lavere i Europa og Mellomøsten enn i store deler av USA [Stoffaneller & Morse].
  • Seleninntaket i USA har tendens til å variere avhengig av jordens seleninnhold.
  • Unormalt lave nivåer av selen i kroppen kan føre til nevrologiske problemer, kardiovaskulære problemer, kreft og nedsatt immunsystemfunksjon [Pillai].
  • Inntaket av selen fra maten omdannes til selenocystein, 21. aminosyre [Pillai].
  • Selenocystein er en vesentlig bestanddel av ca. 25 kjente selenoproteiner. Det er tre velundersøkte undergrupper av selenoproteiner: Glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og iodothyronin-deiodinaser [Pillai].

I Nordamerika har følgende regioner kjennetegn ved et lavt seleninnhold i jorden og dermed et lavt seleninnhold i plante- og dyremat [National Research Council]: Les mer

Selenkonsentrasjon i blodet og Alzheimers sykdom

Hjernevev produserer mange frie radikaler (reaktive oksygenforbindelser). Det oksidative stresset forårsaket av en ubalanse mellom potensielt skadelige frie radikaler og antioksidanter som nøytraliserer dem, er forbundet med aldring og Alzheimers sykdom. Lavere nivåer av selenavhengige antioksidantenzym glutathionperoxidase er sterkt knyttet til nedsatt kognisjon samt risiko for Alzheimers sykdom.

Seleninnholdet i blodet er signifikant lavere hos pasienter med Alzheimers sykdom sammenlignet med friske kontrollpersoner. Denne reduksjonen i seleninnholdet er direkte forbundet med de observerte nedsatte nivåene av det viktige antioksidant-selenoproteinet glutathionperoxidase hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Det er konklusjonen fra forfatterne til en meta-analyse fra 2017 av 12 case-kontroll studier som undersøkte seleninnholdet hos pasienter med Alzheimers sykdom og friske kontrollpersoner. De 12 case-kontroll undersøkelsene omfattet 594 pasienter med Alzheimers sykdom og 472 friske kontrollpersoner [Reddy].

Metaanalyse av forbindelsen mellom selen og Alzheimers sykdom

Resultatene av den systematiske gjennomgangen og meta-analysen avslørte følgende sammenheng: Les mer

Selen, Alzheimers sykdom og kognitiv tilbakegang

Bildet: En sunn hjerne og en hjerne som lider av Alzheimers sykdom i stor grad. Nå er spørsmålet: Hvilken rolle spiller de selenavhengige antioksidant-selenoenzymer i forebyggelsen av Alzheimers sykdom? Professors Aaseth and Alehagen tilbyr en forklaring.

Det er ingen pålitelig metode for å forhindre utviklingen og forverringen av Alzheimers sykdom. Det er ingen kjent kur mot Alzheimers. De tilgangene som vi har forsøkt i de siste 20-25 år, har ikke forhindret eller hemmet nedgangen i den kognitive funksjonen, som er forbundet med Alzheimers.

Nå foreslår professor Jan Aaseth (Norge) og professor Urban Alehagen (Sverige) et selentilskudd som en profylaktisk foranstaltning til å hemme nedgangen i den kognitive funksjonen – spesielt i de selen-fattige regionene i verden. De fremsetter hypotesen, med en optimal funksjon av selenoproteinene SEPP, GPx og TrxR er nødvendig for å beskytte mot den kognitive nedgangen, som er knyttet til Alzheimers sykdom. Les mer