Selentilskudd og Alzheimers sykdom

Kliniske studier viser en tydelig sammenheng mellom Alzheimers sykdom og lav selenstatus. En lavere selenstatus er forbundet med forverret kognitiv tilbakegang [Aaseth 2016].

I mange områder av Europa og Midtøsten, har de lavt seleninnhold i jorda og følgelig et lavere inntak av selen fra matkilder [Stoffaneller & Morse 2015; Vinteren 2020].

Woman with Alzheimer's
Et tilstrekkelig nivå av selen er avgjørende for hjernens funksjon; faktisk er hjernen et av organene som mottar selen på bekostning av andre organer og vev i tider med lavt seleninntak. Selenoprotein P spiller en spesiell rolle i å levere selen til hjernen og nevronene. Noen av seleno-enzymene for glutationperoksidase og tioredoksinreduktase er viktige intracellulære antioksidanter i nevroner og gliaceller i sentralnervesystemet.

Det daglige inntaket av selen fra matvarer i mange europeiske land er under den mengden som er nødvendig for en optimal funksjon av viktige selenoproteiner. Det nødvendige inntaket av selen fra mat estimeres til å være minst 105 mcg om dagen [Winther 2020, fig. 2].

Ved hjelp av dokumentasjon av studier med mennesker i forskjellige land har prof. Jan Aaseth og kollegaer dokumentert sammenhengen mellom lavere selenstatus og Alzheimers sykdom og/eller kognitiv svekkelse [Aaseth 2016].

Kinesisk studie

I en studie av landlige kinesere i alderen 65 år eller eldre, var lavt seleninnhold i neglene signifikant assosiert med lave kognitive skåreringer i fire av fem tester. Det var en merkbar dose-responseffekt på kognitiv funksjon på tvers av selenkvintilene i studien.

Hollandsk studie

Pasienter diagnostisert Alzheimers sykdom i mild grad hadde lavere plasmaselennivåer, enn friske eldre med samme alder (82,2 vs. 93,2 mcg/l).

Fransk studie

Personer i den laveste kvartilen av plasmaselenkonsentrasjoner (mindre enn 75,8 mcg/l) hadde 58 % større sannsynlighet for å bli diagnostisert med kognitiv svikt, enn personer med en plasmaselenkonsentrasjon på 86,9 mcg/l. Videre var kognitiv nedgang i studien signifikant assosiert med omfanget av nedgang i plasmaselen over en niårsperiode.

ITALIENSK STUDIE

Personer med lav plasmaselenkonsentrasjon (mindre enn 66,7 mcg/l) hadde signifikant lavere ytelsesbaserte koordinasjonsskårer, og skårer for Mini-Mental State Examination, sammenlignet med individer med høyere (større enn 82,3 mcg/l) konsentrasjoner.

Studier fra Brasil og Tyrkia

På samme måte har studier utført i Brasil og Tyrkia vist en sammenheng mellom en lav selenstatus og kognitiv tilbakegang [Aaseth 2016].

Selentilskudd og kognitiv funksjon

I en evaluering av 11 studier observerte Pereira et al [2022] følgende effekter av selentilskudd:

Kun selenstudier
Studier av selen pluss andre næringsstoffer
  • Forbedring i kognitive testresultater ble observert hos både pasienter med Alzheimers sykdom og pasienter med mild kognitiv svekkelse.
  • Pereira et al konkluderte med at selentilskudd er en god adjuverende behandling til pasienter med Alzheimers sykdom og pasienter med mild kognitiv svekkelse [Pereira 2022].

Optimal plasma/serum-selenstatus

En optimal funksjon av Selenoprotein P og glutationperoksidase-selenoproteiner er nødvendig for beskyttelse mot den slags kognitive tilbakegang, som karakteriserer Alzheimers sykdom [Aaseth 2016].

På nåværende tidspunkt er det beste estimatet for en optimal plasma/serum-selenstatus cirka 125 mcg/l [Winther 2020, fig. 3].

Kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd

Det er en biologisk innbyrdes sammenheng mellom selen og koenzym Q10. Det er en fordel å bruke de to stoffene i kombinasjon [Alehagen & Aaseth 2015].

Svensk studie
Prof Urban Alehagen
Prof. Urban Alehagen var den ledende forsker i KiSel-10-studien.

I en studie der forskerne ga 200 mcg selen og 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år til eldre hjemmeboende, gjennomsnittsalder: 78 år, observerte forskerne en forbedret helserelatert livskvalitet og økt vitalitet, sammenlignet med placebobehandlingen [Johansson 2015].

I den samme studien, KiSel-10-studien, viste behandling med selen og koenzym Q10 reduserte nivåer av inflammasjonsbiomarkører [Alehagen 2015 Sep] og oksidativt stress-biomarkører [Alehagen 2015 Nov-Des].

Konklusjon: Selentilskudd og Alzheimers sykdom

Menneskelige studier viser at selenstatus ofte er lav hos pasienter diagnostisert med kognitiv svikt og med Alzheimers sykdom.

Den optimale funksjonen til de selenavhengige selenoproteinene trenger et høyere seleninntak enn det som er mulig i de selenfattige områdene i store deler av Europa og Midtøsten.

Selen har derfor en rolle å spille i forebygging og behandling av Alzheimers sykdom.

Det er også en rolle for selentilskudd for å forhindre utvikling av Alzheimers sykdom hos eldre pasienter diagnostisert med mild kognitiv svikt.

Kilder

Aaseth J, Alexander J, Bjørklund G, Hestad K, Dusek P, Roos PM, Alehagen U. Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals. 2016 Oct;29(5):827-39.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and Coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. J Trace Elem Med Biol. 2015;31:157-62.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015 Nov-Dec;41(6):443-52.

Johansson P, Dahlström Ö, Dahlström U, Alehagen U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and Coenzyme Q10 combined: results from a double blind, placebo-controlled prospective study. J Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

Pereira ME, Souza JV, Galiciolli MEA, Sare F, Vieira GS, Kruk IL, Oliveira CS. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Aug 5;14(15):3205.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *