Selentilskudd og Alzheimers sykdom

Kliniske studier viser en tydelig sammenheng mellom Alzheimers sykdom og lav selenstatus. En lavere selenstatus er forbundet med forverret kognitiv tilbakegang [Aaseth 2016].

I mange områder av Europa og Midtøsten, har de lavt seleninnhold i jorda og følgelig et lavere inntak av selen fra matkilder [Stoffaneller & Morse 2015; Vinteren 2020].

Woman with Alzheimer's
Et tilstrekkelig nivå av selen er avgjørende for hjernens funksjon; faktisk er hjernen et av organene som mottar selen på bekostning av andre organer og vev i tider med lavt seleninntak. Selenoprotein P spiller en spesiell rolle i å levere selen til hjernen og nevronene. Noen av seleno-enzymene for glutationperoksidase og tioredoksinreduktase er viktige intracellulære antioksidanter i nevroner og gliaceller i sentralnervesystemet.

Det daglige inntaket av selen fra matvarer i mange europeiske land er under den mengden som er nødvendig for en optimal funksjon av viktige selenoproteiner. Det nødvendige inntaket av selen fra mat estimeres til å være minst 105 mcg om dagen [Winther 2020, fig. 2].

Ved hjelp av dokumentasjon av studier med mennesker i forskjellige land har prof. Jan Aaseth og kollegaer dokumentert sammenhengen mellom lavere selenstatus og Alzheimers sykdom og/eller kognitiv svekkelse [Aaseth 2016]. Les mer

Serumselenstatus og dødelighetsrisiko hos personer med forhøyet blodtrykk

Seleninnholdet i serum viser en U-formet sammenheng med dødelighet av alle årsaker og med kardiovaskulær dødelighet hos personer med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

Blodtrykk målt Denne konklusjonen er basert på en analyse av data fra 929 personer diagnostisert med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

  • Personens gjennomsnittsalder var 63 år pluss/minus 13 år.
  • Litt over halvparten av personene var menn: 53 %.
  • Forskerne fulgte personene i en gjennomsnittlig periode på litt mer enn ti år: 121 måneder pluss/minus 41 måneder.
  • I løpet av oppfølgningsperioden døde 307 personer, her av 56 personer, som døde av hjerte-karsykdommer.
KVARTILER AV SERUMSELENSTATUS

Til analyseformål kategoriserende forskerne individene med forhøyet blodtrykk i kvartiler av serum-selenkonsentrasjon [Tan 2021]:

Q1: likt med eller mindre enn 124 mkg/l

Q2: 125-135 mkg/l

Q3: 136-147 mkg/l

Q4: større enn 148 mkg/l

OPTIMALE SERUMSELENIUMNIVÅER HOS personer MED blodtrykksforhøyelse

Forskerne sammenlignet data fra serumselenkvartilene og fant at risikoen for å dø av alle årsaker og dø av hjertesykdom var lavest i tredje kvartil (serumselenkonsentrasjoner mellom 136 og 147 mkg/l) [Tan 2021]. Les mer

Selen og skjoldbruskkjertellidelser

Skjoldbruskkjertlen er en liten, endokrin kjertel plasert foran og nedpå halsen. Den produserer hormoner som påvirker nesten hvert organ i kroppen vår. Skjoldbruskkjertelhormonene regulerer i særlig grad cellenes stoffskifte. Både jod og selen er nødvendig i passende mengder for en optimal skjoldbruskkjertelfunksjon.

Jod er en vesentlig bestanddel av skjoldbruskkjertelens hormoner. Etter jod er selen formentlig det mikronæringsstoffet som er viktigst for skjoldbruskkjertelen. Proposjonalt er det mer selen i skjoldbruskkjertelen, enn de er selen i andre organer i kroppen. Det er gode grunn til forekomsten av selen i skjoldbruskkjertelen. Jod og selen er begge nødvendige for dannelse og funksjon av skjoldbruskkjertelhormoner.

Kroppen vår produserer ikke selen. Vi er nødt til få selen vi har bruk for kosten og fra kosttilskudd. Opptak av selen skjer via aminosyren selenocystein. Selenocystein er således en nødvendig bestanddel av ca. 25 selenoproteiner som er nødvendige for forskjellige biologiske funksjoner. Les mer